ساعت و جواهرات

کارشناس رسمی دادگستری رشته ساعت و جواهرات


  • شناخت و ارزیابی طلای بدون نگین و شمش و آب شده
  • شناخت و ارزیابی انواع جواهرات معمولی
  • شناخت و ارزیابی انواع جواهرات گرانبها
  • شناخت و ارزیابی ظروف و زیورآلات نقره و نقره خام
  • شناخت و ارزیابی انواع نقره جدید و یا قدیم و کارهای هنری

کارشناس رسمی دادگستری ساعت و جواهرات

کارشناس رسمی دادگستری رشته ساعت و جواهرات

البته بحث ساعت در اینجا ساعت‌هایی هستند که مانند جواهرات ارزشمند هستند ، یعنی ما چه به لحاظ عتیقه بودن ساعت‌ها و چه به ارزش روز آن‌ها برخی از ساعت‌ها هزاران دلار قیمت‌ گذاری می ‌شود ، این ساعت‌ها و جواهرات در صورتی که نیاز به اظهار نظر کارشناسی مبنی بر اصالت آن‌ها و تعیین ارزش آن‌ها یا در اموالی که مربوط به آثار باستانی است و جزء جواهرات محسوب می ‌شوند تعیین قیمت و قدمت آنها را کارشناسان رسمی دادگستری رشته ساعت و جواهرات اظهار نظر می ‌کنند. معمولا اختلافهایی که در خرید‌های طلا و جواهرات یا بعضاً ساعت و اختلافاتی که بین فروشندگان طلا و ارائه دهندگان طلا در بازار بوجود می ‌آید با خریداران را کارشناسان این رشته تعیین ارزش می ‌کنند و براساس آن نظریه آنها در اتحادیه‌های طلا و جواهر مورد استفاده قرار می ‌گیرد و اختلافات معمولا به شیوه داوری در آنجا حل می‌ شود. معمولا این اختلافات در صورتی که در ارزش ‌گذاری طلا و جواهر باشد در همان اتحادیه‌ها مرتفع شده و مبالغ مربوط به این موضوع به خریداران عودت داده می ‌شود. شناخت و ارزیابی طلای بدون نگین و شمش و آب شده به همراه تعیین ارزش و شناسایی اصالت جواهرات معمولی و گرانبها و همچنین ارزیابی و تعیین اصالت ظروف و زیور آلات نقره و نقره خام بهمراه تعیین ارزش و تعیین اصالت انواع نقره جدید یا هنرهای دستی که با نقره اتفاق می ‌افتد و کارهای هنری که چه به تاریخ جدید و تاریخ گذشته بعنوان عتیقه با استفاده از نقره صورت گرفته است این آثار دستی را کارشناسان این رشته علاوه بر مباحث ساعت و جواهرات می ‌پردازند و ارزیابی را انجام می دهند. معمولاً سرقت‌هایی که اتفاق می ‌افتد و نیاز به شناسایی و تطبیق اموال صورت می ‌گیرد در حضور کارشناسان رسمی این رشته اتفاق می‌ افتد سرقت‌هایی که مربوط به جواهرات است عمدتاً نیاز به تعیین کارشناسی دارد چون بسیاری از این جواهرات بعضاً به دلیل ارزش آنها جابجا می ‌شوند و با اشیایی که ظاهر قیمتی دارند یا شبیه جواهرات هستند جابجا می ‌شوند تعیین اصالت این جواهرات در زمان سرقت نیز برای محاکم بر عهده کارشناسان این رشته است..