تاسیسات ساختمانی

کارشناس رسمی دادگستری رشته امور تاسیسات ساختمانی


  • ارزیابی سازه های هیدرولیکی ارزیابی سفره های آب زیرزمینی امور آبهای سطحی و رودخانه ها شامل تخصیص آب ، حقابه ها ، برداشت مصالح رودخانه ای، تعیین بستر و حریم رودخانه ها
  • رسیدگی به اختلاف پیمانکاران ، مشاوران و کارفرمایان در موارد تخصصی مهندسی آب
  • تشخیص حرم ضرری و ارزیابی آبهای زیر زمینی(قنوات ، چشمه ها،چاه های عمیق و نیمه عمیق) و تعیین حقابه آنها
  • ارزیابی و بررسی کیفیت وضعیت دستگاه های حفاری و روتاری و رسیدگی به کیفیت لوله گذاری و منصوبات چاه ها
  • امور مربوط به تعیین و رفع تجاوز از بستر و حریم رودخانه ها و آبهای سطحی و سایر مجاری آبی بررسی شبکه های زهکشی و آبرسانی اندازه گیری آب کانالها و شبکه های زهکشی و آبرسانی زهکشی آبهای زیرزمینی ناشی از تخلیه فاضلاب ها ارزیابی تاسیسات آبی تعیین حریم تاسیسات آبی (سدها، بندها، دهانه های آبگیر، انهار سنتی، شبکه های آبیاری و زهکشی و سایر تاسیسات منابع آب
  • رسیدگی به اختلاف پیمانکاران ، مشاوران و کارفرمایان در موارد تخصصی مهندسی آب

کارشناس رسمی دادگستری تاسیسات ساختمانی

کارشناس رسمی دادگستری رشته امور تاسیسات ساختمانی

ساختمان ها از زمانی که به عنوان پناهگاه بشر شکل گرفتند که بتواند محل امنی برای استراحت انسان باشد به مرور زمان تغییرات گسترده ای پیدا کرده اند واحد های مستقلی که در گذشته وجود داشته اند همینک به آپارتمان تبدیل شده اند. تکنولوژی ساخت مسکن روز به روز تغییرات پیدا کرده اند ، بر نوع محالح و محصولاتی که در صنعت ساختمان استفاده می شود موثر واقع شده است. تاسیسات ساختمانی یا کارشناس رسمی دادگستری رشته تاسیسات ساختمانی ، موضوعیست که به کیفیت و تعیین ارزش یا تعیین خسارت در امور مرتبط با تاسیسات ساختمانی می پردازد. وقتی عنوان ساختمان را استفاده می کنیم به این معنا نیست که چهار دیواری که انسان در آن زندگی می کند ، هر انچه که تحت عنوان ساختمان احداث شده و تحت هر کاربری چه به لحاظ سوله ای ، چه به لحاظ اسکلت فلزی ، چه به لحاظ نوع کاربری تجاری ، اداری ، مسکونی ، صنعتی یا اینکه پروژه های بزرگ عمرانی حتی پل ها ، این ها پروژه های ساختمانی محسوب می شوند و تاسیسات ساختمانی در بخش تاسیسات از پروژه های عمرانی یا هر انچیزی که در قالب صنعت ساختمان در بر می گیرد. ساختمان ها بخش تاسیسات ساختمانی چندین قسمت دارد ، علی رغم اینکه بسیاری شاید با تهویه مطبوع و لوله کشی آشنا باشند روند تاسیسات ساختمانی بسیار گسترده است. آن چیزی که به آن تاسیسات ساختمانی اطلاق می شود بسیار گسترده است اعم از لوله کشی و آب و فاضلاب یا تأسیسات مکانیکی بخار ، گاز ، لوله کشی گاز تاسیسات مکانیکی مانند تهویه مطبوع آب و گاز که این‌ها به عنوان تاسیسات ساختمانی تاسیسات تهویه یا گرمایش و سرمایش یا تاسیسات سرد کننده سردخانه ها و همچنین تاسیسات برقی که در تمامی ساختمان ها وجود دارد . این ها به یک طرف سایر موارد مربوط به سیستم های هوشمند سازی ساختمان ها اعم از سیستم هوشمند توزیع و آلارم اعلام و اطفاء حریق دوربین مداربسته و کنترل تردد تمامی موارد در چارچوب تاسیسات ساختمانی شناخته می‌ شوند ، واحدهای مسکونی یا تجاری و سایر پروژه‌های صنعتی حتی پل ها نیاز به یک تأسیسات بسیار منسجم دارند . کارشناسان این رشته می بایست ارزیابی تاسیسات مکانیکی یا برقی و همچنین تاسیسات مرتبط با آن ها چه آب و فاضلاب تاسیسات تهویه گرمایشی و سرمایشی را انجام بدهند تا بتوانند ارزیابی و تعیین ارزش تعیین قیمت و ارزش گذاری و تعیین کیفیت محصولات تاسیساتی را انجام بدهند ، همچنین باید بتوانند اگر در صورتی که موضوع حق الامتیاز به عنوان یک اختلاف مطرح است باید بتوانند حق الامتیاز محصولاتی که به عنوان تاسیسات ساختمانی در بازار ارائه میشود ، اختلافاتی که در مناقصات مرتبط و امور تخصصی تاسیساتی هست بتوانند اظهار نظر کنند تسلط کارشناسانه تاسیسات ساختمانی به فضا و محصولات ارائه شده در بازار اعم از تاسیسات مکانیکی تهویه مطبوع آب و گاز و تمام موضوعاتی که به سیستم های هوشمند سازی ساختمان ها مربوط است در صورت تسلط کارشناسان این رشته به این موضوعات و شناخت محصول می ‌توانند اختلافات کارفرمایان و مشاوران و پیمانکاران را در امر تاسیسات ساختمانی به نتیجه برسانند و بتوانند نظرهای منسجمی ارائه دهند پس با این اوصاف در صورتی که ساختمان های ما تأسیسات خوب نداشته باشند فضای مناسبی برای زندگی نیستند و اختلافاتی که ناشی از عدم اجرای صحیح تاسیسات ساختمانی هست مربوط به این رشته است که در چهارچوب این رشته به آنها پرداخته می‌ شود و حقوقی در صورتی که به دلیل عدم اجرای صحیح از کسی نقض شده باشد به آن ها داده می شود .