مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن

کارشناس رسمی دادگستری رشته مواد غذایی


  • بررسی کیفیت مواد غذایی
  • بررسی انواع مسمومیت غذایی و روشهای بررسی و پیشگیری
  • تعیین و ارزیابی خسارت وارده بهکارخانجات مواد غذایی
  • ارزیابی و قیمت گذاری تاسیسات،کارخانجات و ماشینآلات مواد غذایی
  • تعیین و ارزیابی خسارت وارده به شیلات وکشتارگاه ها
  • بررسی انواع سیلوها، نحوه نگهداری و ذخیره مواد غذایی
  • بررسی علل و عوامل ایجادکننده فساد
  • تشخیص میزان مواد افزودنی به مواد غذایی

کارشناس رسمی دادگستری مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن

کارشناس رسمی دادگستری رشته مواد غذایی

با توجه به افزایش جمعیت کره زمین و سیر روند مهاجرت روستاییان از روستا به سمت و کاهش منابع غذایی انسان‌ها و کاهش تولید این منابع غذایی از جمله کشاورزی یا محصولات دامی باعث استفاده از روش‌های تکنولوژیکی برای افزایش محصول در مواد غذایی، دامی یا کشاورزی شد ، استفاده از محصولاتی که به محصولات دستکاری شده ژنتیکی معرف است باعث شد که میزان محصولی که از دام یا طیور یا محصولات کشاورزی بدست می ‌آمد چندین برابر شد و کیفیت و حجم محصول ارائه شده نیز بهتر شد البته ظاهر امر نشان از موفق بودن این طرح داشت ولی پس از مدتی که از استفاده از محصولات تغییرات ژنتیکی یافته نشان از بروز مسمومیت‌ها و به بیماری‌ها در انسا‌ن‌ها و همچنین دام و طیور و شیلات داشت.

علت آن هم این بود که تغییرات انجام گرفته برای افزایش میزان تولید باعث بروز سموم یا تغییرات ژنتیکی تآثیرات منفی بر روی این محصولات داشته‌ا ند به نحوی که مثبت نبودن اورگانیک نبودن محصولات کشاورزی و دامی باعث تغییراتی در بدن مصرف کننده یا انسان‌ها می ‌شد که سر منشاء بیماری‌های جدید بود و به ویژه مسمومیت‌های ناشی از آن‌ها بود لذا کارشناس رسمی دادگستری رشته مواد غذایی یا مسمومیت‌های ناشی از آن وظیفه بررسی کیفیت مواد غذایی و مسومیت‌های غذایی شناخت مسمومیت‌های غذایی و روش‌های بررسی و پیشگیری آن‌ها را دارد.

همچنین وظیفه تعیین و ارزیابی محصولات دامی و مواد غذایی و محصولاتی که به روش تغییرات ژنتیکی در بحث صنعت کشاورزی استفاده شده است را دارد. بررسی کیفیت این محصولات و تعیین ارزیابی آن‌ها وظیفه این کارشناسان است و به تبعه ان در صورتی که خسارتی بر افراد از این طریق وارد شده باشند ارزیابی اون خسارت را این کارشناسان انجام می‌ دهند.

همچنین تعیین و ارزیابی خسارت وارده به کارخانجات مواد غذایی به عنوان یک بحث تخصصی است و ارزیابی و قیمت ‌گذاری کارخانجات و تعیین ارزش تاسیسات و برآورد قیمت ماشین آلات مواد غذایی بر عهده این کارشناسان است. گزارشات ارزیابی، قیمت ‌گذاری و تعیین ارزشی که برای محصولات کارخانجات ارائه می‌شود در عرصه شیلات و کشتارگاه‌ها و سیلو‌ها و محل‌های نگهداری مواد غذایی نیز به همین مبنایی است به فرض تاسیسات سرد خانه جهت نگهداری مواد غذایی تعیین ارزش و قیمت ‌گذاری را کارشناسان مواد غذایی انجام می‌ دهند.

تشخصیص میزان مواد افزودنی مجاز بر مواد غذایی و همچنین بررسی علل و عوامل ایجا کننده فساد در مواد غذایی نیز جز صلاحیت‌های کارشناسان این رشته است اهمیت این رشته از آنجا نشأت می ‌گیرد که اختلافاتی که در صنعت مواد غذایی به وجود می‌آید ارتباط مستقیم با سلامتی انسان‌‌ها دارد لذا دقت نظر کارشناسان رسمی دادگستری در ارائه گزارشات دقیق می ‌تواند کمک شایانی به سلامت انسان‌ها و عملکرد صحیح کارخانجات تولید کننده مواد غذایی داشته باشد.