تئاتر سینما هنرهای نمایشی

کارشناس رسمی دادگستری رشته تئاتر سینما


  • اعلام نظر در خصوص برگزاری نمایشگاههای عکس و جشنواره های فیلمهای سینمایی
  • رعایت بی طرفی در داوری آنها
  • بررسی و شناسائی موضوع فیلمهای سینمایی و تلویزیون طبقه بندیکیفی فیلمهای سینمایی و تلوزیون
  • تجزیه و تحلیل نظرات مردم در رابطه با فیلمها و عکسها بررسی فیلمها و عکسها و تصاویر از نظر تاثیرات اجتماعی

کارشناس رسمی دادگستری تئاتر سینما هنرهای نمایشی

کارشناس رسمی دادگستری رشته تئاتر سینما

کارشناس رسمی دادگستری این رشته با توجه به اینکه حقوق پدید ‌اورندگان فیلم‌ها و آثار سینمایی و آثار نمایشی مانند تئاتر بسیار ارزشمند است ، علاوه بر ارزش مادی دارای جایگاه معنوی کارشناسان این رشته می ‌بایست توانایی تشخیص و طبقه ‌بندی کیفی فیلم‌های سینمایی تلویزیون باشند. همچنین آثاری که بصورت تئاتر ارائه می ‌شوند. تا بتوانند با تجزیه و تحلیل نظرات مردم در رابطه با فیلم ‌‌ها و عکس‌ها نظرات و تاثیرات که فیلم‌ها بر جامعه دارند را شناسایی کنند تعیین آثار نمایشی و سینمایی یکی از موضوعاتی است که این رشته نسبت به ارزیابی تعیین قیمت آثار هنری و آثار هنری نمایشی می ‌پردازند. همچنین اعلام نظر در خصوص برگزاری نمایشگاه عکس و جشنواره‌های فیلم‌های سینمایی و اختلافاتی در تعیین رتبه و رده بندی آثار هنری بویژه آثار سینمایی و تئاتر در جشنواره های مختلف پیش می ‌آید بر عهده کارشناسان این رشته است.