رشته تمبر

کارشناس رسمی دادگستری رشته تمبر


کارشناس رسمی دادگستری رشته تمبر

کارشناس رسمی دادگستری رشته تمبر

یکی از رشته های هنری و رشته ای که نیاز به ذوق دارد تمبر و تمبر شخصی است و حتی مطالعه و شناخت و بررسی وضعیت تمبرها و تعیین ارزش و ارزش گذاری روی تمبر هایی که در صورت پستی ارائه شده‌اند ارزشمندهستند و در جزء اوراق بهادار شناخته می شوند خصوصاً تمبر هایی که برای کارهای پستی از آن ها استفاده می شود. شناخت تمبر علمی است که می ‌توان از آن به عنوان علم شناسایی تمبرهای پستی اشاره کرد و همچنین این موضوع هنر است هنر و ذوق گردآوری تمبرهای پستی مفهومی است که توسط افراد اولین کلکسیونرهای گردآوری تمبر به آن اطلاق شد. تمبرها با توجه به نوع و ماهیتی که دارند به چندین دسته اساسی تقسیم می شوند اصطلاحاتی در تمبر شناسی به کار برده می شود که کارشناسان این رشته با آشنایی آنها می ‌توانند در ارزش گذاری و تعیین خسارت و اعلام قیمت تمبر ها استفاده کنند . تمبرها به لحاظ تاریخی و جدید نوع دسته بندی آن ها سری یا بلوک ارزش‌های خاص خودشان را دارند ، اصطلاحات تمبر شناسی مانند ردیف یا باند بلوک ، دور چاپ و وسط وارو ، کاغذ خط دار دپلاسه ، تمبرهای نمونه ، دندانهای تمبر ، صورشاژ ، تمبر سرویس ، تمبر خیریه ، تمبر پوست محلی ، تمبر چاپ دوم ، ارزش تمبر ، شماره ترتیب ، تعیین ارزش برای خرید تمبر و چاپ تمام تمبرهای ایران شناسایی و آشنایی با تاریخ تمبرهای ایران با آلبوم تحمل موضوعاتی هستند که کارشناسان این رشته به آن تسلط دارد . علاوه بر موضوع تمبر صنعت تمبر یا فضای خرید و فروش حاکم بر کلکسیونرها که اقدام به خرید و فروش می ‌کنند بسیار پر اهمیت است تمبرها هرچه از زمان چاپ آنها بگذرد یا نوع استفاده از آنها شده است یا محلی که چاپ شده‌اند و همچنین تمبر هایی که برای مقاصد خاص یا ارسال نامه یک شخص مهمی به شخص دیگر استفاده شده است ارزش های متفاوتی دارند ، در حالی که یک تمبر استفاده شده قیمتش از تمبر نو یا استفاده نشده پایین ‌تر است ولی در برخی موارد تمبرها وقتی که استفاده شده اند که در یک موضوع خاص و مهمی استفاده شده اند اهمیت خاصی دارند و قیمت چندین هزار برابری نسبت به تمبر اولیه دارند . فرض کنید که در یک نامه ایی که چرچیل نوشته است یا نامه‌ای که ناپلئون نوشته است برای شخص دیگری یا نامه ای که یک دانشمند مانند انیشتین یا نیوتون نوشته است و طبق آن در رابطه با یک امر خاص استفاده شده است ارزش آن حتی به لحاظ ریالی جایگاه تاریخی آن نیز در مقابل تمبرهای استفاده شده قابل معنا نیست . تمبرهایی که استفاده اینچنینی داشته‌ اند با ارزش میلیاردها برابر نسبت به قیمت اولیه آن خرید و فروش می ‌شوند . کارشناسان رشته تمبر و وظیفه بسیار مهمی دارند اختلافاتی که ناشی از خرید و فروش تمبر موضوع مهمی است که کارشناسان رسمی این رشته به آن می‌پردازند . تمبر به لحاظ طراحی آنها و نوع رنگ هایی که در آنها به کار رفته ارزشمندند ، واژه هایی که در تمبرشناسی به کار می رود در جمع آوری تمبرهای پستی و مطالعه و تحقیق در خصوص تمبرهای پستی آنها را ارزشمند می کند ، جمع آوری تمبر و کلکسیون بود علاوه بر این که یک فن است یک هنر نیز است یک ذوقی که باعث می ‌شود یک تمبر جمع‌آوری شود و توسط محققین و علاقمندان گردآوری بشود نیاز به یک زمان بسیار طولانی دارد ، بعضا یک کلکسیونر برای گردآوری یک مجموعه تمبر زمان زیادی را صرف می کند . دیده شده است که برخی از کلکسیونرها فقط برای خرید یک تمبر هزاران کیلومتر مسافرت را طی می ‌کنند تا به مقصد برسد این نشان از سخت بودن کار کارشناسانه ارزش گذاری تمبر است .