تماس با ما

گروه کارشناسان رسمی دادگستری

ارائه خدمات تخصصی و فنی تمامی رشته ها و صلاحیت ها در کل کشور

توسط کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان و نقشه برداری ، کارشناس دادگستری

امور ثبتی ، کارشناس رسمی تاسیسات

و سایر رشته های فنی و مهندسی عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران، وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضائیه

ارزیابی، تامین دلیل، برآورد، امور ثبتی املاک، نقشه برداری

رای داوری، حل اختلاف، افراز، تفکیک و تجمیع پلاک

گزارش ارزیابی و ترازنامه انگلیسی مهاجرت