برق ماشین و تاسیسات کارخانجات

کارشناس رسمی دادگستری رشته برق ماشین و تأسیسات کارخانجات


 • ارزیابی تاسیسات برقی کارخانجات
 • ارزیابی و تعیین خسارت ماشین آلات و تأسیسات کارخانجات
 • ارزیابی و تعیین خسارت تأسیسات و تجهیزات شبکه های انتقال و توزیع نیروی برق در واحدهای صنعتی
 • ارزیابی وتعیین خسارت ماشین آلات عمرانی وراه سازی
 • ارزیابی و تعیین خسارت ماشین ها و تجهیزات کششی و خودکششی
 • ارزیابی و تعیین خسارت تجهیزات برقی ، دستگاه های اندازه گیری و آزمایشگاهی در کارخانجات
 • ارزیابی و تعیین خسارت ماشین آلات و تأسیسات صنایع نفت ونیروگاهی
 • تعیین حق الامتیازات در امور تخصصی مربوط
 • تعیین اجاره بها ، اجرت المثل در امور تخصصی مربوط
 • رسیدگی به امور مربوط به مناقصات در امور تخصصی مربوط
 • رسیدگی به اختلافات فی مابین کارفرمایان ، مشاوران و پیمانکاران در امور تخصصی مربوط

کارشناس رسمی دادگستری برق ماشین و تأسیسات کارخانجات

کارشناس رسمی دادگستری رشته برق ماشین و تأسیسات کارخانجات

این رشته همانطور كه از اسمش مشخص است از رشته ‌های كاربردی كارشناسی است ، بعنوان مثال تعیین ارزش یك كارخانه برای اخذ اعتبار از یك بانك بر عهده كارشناسان این رشته است ارزیابی تاسیسات برقی كارخانجات یا خسارت ماشین ‌آلات و تاسیسات كارخانه‌ها را هم این كارشناسان این رشته مدیریت می‌كنند. با توجه به گستردگی این رشته و مشابهت آن با رشته برق و الكترونیك قسمت‌ها و صلاحیت‌های مربوط به رشته تفكیك شده ‌اند ، ارزیابی تعیین خسارت تاسیسات و تجهیزات شبكه‌های انتقال و توزیع نیروهای برق در واحدهای صنعتی جزء‌ صلاحیت‌های این رشته است. ارزیابی تعیین خسارت ماشین ‌الات عمرانی و راهسازی و همچنین ماشین‌ها و تجهیزات كششی و خود كششی را نیز این کارشناسان انجام می دهند. ارزش ‌گذاری دستگاه‌ها و اندازه ‌گیری آزمایشگاهی كارخانه‌ها و تجهیزات برقی‌ آنها و همچنین تعیین ارزش ماشین تاسیسات صنایع نفت نیروگاه یا تعیین حق ‌الامتیازهای مربوط به انرژی ، اجاره بها در حوزه تخصصی ، رسیدگی به امور مناقصات در حوزه برق ماشین و ماشین‌آلات و تاسیسات كارخانجات را كارشناسان این رشته تعیین می ‌كنند حتی اختلافاتی كه در بین كارفرمایان ، مشاوران و پیمانكاران در حوزه تخصصی برق صورت می ‌گیرد را كارشناسانی كه حائز صلاحیت این موضوع هستند رسیدگی می‌كنند اظهارنظر می‌كنند.