علوم آزمایشگاهی

کارشناس رسمی دادگستری رشته علوم آزمایشگاهی


  • بررسی و تحقیق نسبت به پرونده های مربوط به علوم آزمایشگاهی و میکروب شناسی در محاکم قضایی در دادسراها و دادگاهها
  • بررسی و تحقیق و اظهار نظر پرونده بیماران در بیمارستانها و مراکز درمانی در رابطه با قصورات آزمایشگاهی و عفونت بیمارستانی و آزمایش های ژنتیک
  • اظهار نظر در مورد شرایط نگهداریکمیت ها و مواد و دستگاههای آزمایشگاهی و آلودگی زیست محیطی و بهداشتی و ایمنی آزمایشگاهها
  • اظهار نظر نسبت به قیمت آزمایشات طبق تعرفه جدید سالانه وزارت بهداشت و نمونه برداری مجدد ازبیمارستان جهت انجام آزمایش مورد نظر
  • اظهار نظر حدود صلاحیت تاسیس آزمایشگاه و لوازم فنی و قصورات بخش های آزمایشگاه
  • اظهار نظر و نمونه برداری با حفظ زنجیره سرد از آب و مواد غذاییکه از لحاظ شیمیایی و فساد و آلودگی های میکروبی و قارچی و انگلی مطرح هستند
  • شرکت درکمیسیون های تخصصی علوم آزمایشگاهی

کارشناس رسمی دادگستری علوم آزمایشگاهی

کارشناس رسمی دادگستری رشته علوم آزمایشگاهی

تمام مباحثی که در رشته پزشکی، پیراپزشکی، دندانپزشکی، مامایی، داروشناسی به آن پرداختیم تمام آن ما نیاز به تحقیق و بررسی نمونه ‌هایی دارد که از افراد، اشخاص و مواد گرفته شده و باید تشخیص داده شود که چه موادی در آن‌ها وجود دارد ، رشته علوم‌آزمایشگاهی در اینجا به کمک علوم پزشکی می ‌آید یعنی با بررسی نمونه و نمونه‌ گیری و تعیین وضعیت آن‌ها و مباحث میکروب ‌شناسی و شناسایی مواد موجود در نمونه‌ها، کارشناسان علوم آزمایشگاهی گزارشات کارشناسی تنظیم می‌ کنند و این ها را برای استفاده دادسرها، دادگاه‌ها و محاکم قضایی ارائه می‌ کنند کارشناسان رشته ‌پزشکی هم در صورتی که نیاز به این باشد که با استفاده از نظریات علوم آزمایشگاهی اظهار نظر کنند از این طریق است که به ارائه نظر می ‌پردازند چون کارشناسان پزشکی نتایج انجام آزمایشات رشته علوم آزمایشگاهی را استفاده می‌ کنند خودشان با استفاده از تجهیزات محدود بعضا بررسی‌هایی انجام می ‌دهند ولی وقتی کلی تر هست و نیاز به تکنولوژی روز است یقیناً به رشته علوم آزمایشگاهی مراجعه می‌ کنند. بررسی و تحقیق و اظهارنظر در پروژه بیماران در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در رابطه با قصورات آزمایشگاهی و عفونت بیمارستانی، آزمایش ژنتیک. آزمایش ژنتیک از همه موارد مهمتر است چون یکی از موضوعاتی که در مورد مامایی به آن پرداختیم صدور گواهی ولادت بود یا کارشناسان پرستاری کودکی را به ناصحیح یعنی کودکی برای این خانواده می ‌باشد را به خانواده دیگری داده ‌اند و به این صورت اشتباهاتی در تحویل نوزاد اتفاق افتاده و پس از مدتی طبیعتاً افراد می‌ بینند که این فرزندی که به آن‌ها تحویل شده شباهت‌های وراثتی و ژنتیکی به آن‌ها ندارد در صورتی که چنین شبهه ‌ای داشته باشند به کارشناسان علوم آزمایشگاهی مراجعه می ‌کنند و کارشناسان این رشته با بررسی و استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی ژنتیکی نسبت به تایید یا رد این دعاوی می‌ پردازند. بقیه موارد هم قصورات آزمایشگاهی و عفونت بیماری‌های بیمارستانی است که در رشته‌های دیگر به آن پرداختیم. اظهار نظر در مورد شرایط نگهداری کمیت‌ها و مواد و دستگاه‌های آزمایشگاهی است که همان بحث استانداردهای آزمایشگاهی است که باید رعایت شود، اظهار نظر نسبت به قیمت آزمایشات براساس تعرفه، تعرف وزارت بهداشت در مورد مباحث پزشکی در رشته‌های دیگر وجود نداشت خیلی مهم است که به آن بپردازیم ، تعرفه‌ ای که به صورت سالیانه وزارت بهداشت به عنوان تعرفه جدید ارائه می‌ کند این باید برای تمام رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی و موضوعات مربوط به پزشکی جاری و ساری باشد در صورتی که در یک موضوعی تخلفی صورت گیرد و مبلغی بیش از آن میزان از اشخاص دریافت شود اینجا کارشناسان این رشته به فرض علوم ‌آزمایشگاهی در صورتی که بیش از تعرفه مبلغی اخذ شده باشد رقم صحیح را کارشناسان علوم‌آزمایشگاهی می ‌تواند به محاکم اعلام کنند.

اختلافات این چنینی در مورد کلی به وجود می ‌آید اظهار نظر حدود صلاحیت تأثیر آزمایشگاه خیلی مهم است آزمایشگاه‌ها هر کدام صلاحیت خاصی دارند نمی‌توانند بیشتر از صلاحیتشان وارد عمل شوند اگر اظهار نظری انجام داده باشند و خطایی صورت گرفته باشد که نشأت گرفته از نداشتن صلاحیت است خب آثار طبعات خیلی بدی دارد نداشتن صلاحیت را کارشناسان علوم آزمایشگاهی به آن اشاره می ‌کنند.

اظهار نظر و نمونه ‌برداری با حفظ زنجیره‌ای سرد از آآب و مواد غذیی از لحاظ شیمیایی و فساد و آلودگی‌های میکروبی و قارچی وانگلی، این هم موضوعی است وقتی ما نمونه ‌برداری از آب و مواد غذایی انجام می‌دهیم علل آسیب‌های زیست ‌محیطی و آسیب‌های شیمیایی و سمی که به آن‌ها وارد شده است را می‌ توان مشخص کرد. کمیسیون‌های تخصصی و علوم آزمایشگاهی برای تعیین مجازات برای افرادی که خارج از صلاحیت نظر داده‌اند با اشکالاتی در نظریه آن‌ها بوده است یا اینکه کارشان را درست انجام نداده‌اند یا منطبق بر استانداردهای علوم آزمایشگاهی فعالیتشان شکل نگرفته است در این موارد مراجعه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری رشته علوم آزمایشگاهی کارگشاست و مرجع رسیدگی در محاکم است.