هوافضا

کارشناس رسمی دادگستری رشته هوافضا


 • ارزیابی، تعیین علت و خسارت مسائل مربوط به طراحی و مهندسی وسایل پرنده
 • ارزیابی، تعیین علت و خسارت مربوط به سقوط وسایل پرنده
 • ارزیابی طرح های توجیهی، مطالعاتی و تفضیلی مربوط به راه اندازی مراکز تعمیر و نگهداری وسایل پرنده
 • ارزیابی مراکز تعمیر و نگهداری وسایل پرنده
 • ارزیابی طر ح های توجیهی، مطالعاتی و تفضیلی سیستم ها، تجهیزات و تاسیسات هوانوردی و هوا فضایی
 • ارزیابی طر ح های توجیهی، مطالعاتی و تفضیلی مربوط به راه اندازی آزمایشگاه های هوایی و فضایی
 • ارزیابی و تعیین علت و خسارت به تجهیزات و تاسیسات صنعتی با فناوری های هوا فضایی
 • ارزیابی، قیمت گذاری و تعیین خسارت ماشین های دوار و سیستم های مربوط
 • ارزیابی، تعیین علت و خسارت بکارگیری فناوری های هوا فضایی در صنایع مختلف
 • ارزیابی طرح های توجیهی، مطالعاتی و تفضیلی راه اندازی مراکز تعمیر و نگهداری ماشین های دوار
 • ارزیابی طرح های توجیهی، مطالعاتی و تفضیلی مربوط به سیستم ها، امکانات، تجهیزات و تاسیسات فرودگاه
 • ارزیابی، قیمت گذاری و تعیین علت و خسارت ماهواره ها و سیستم های مربوطه
 • ارزیابی، قیمت گذاری و تعیین خسارت تجهیزات، تاسیسات و آزمایشگاهای هوا فضایی
 • ارزیابی طرح های راه اندازی مراکز پژوهشی، آزمایشگاهی و آموزشی هوا فضایی و فناوری های مربوطه
 • رسیدگی به اختلافات فی ما بین کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران در امور تخصصی مربوط
 • ارزیابی شرکت های هوایی و فضایی برای صلاحیت ها و تخصص های خاص
 • ارزیابی، قیمت گذاری تاسیسات، امکانات و شرکت های هوا فضایی

کارشناس رسمی دادگستری هوافضا

کارشناس رسمی دادگستری رشته هوافضا

پس از تلاش‌های متعدد بشر برای پرواز ازمون و خطاهای متعدد نهایتاً برادران رایت توانستند هواپیما را بسازند. از آن روز تا کنون وسایل پرنده آنقدر گسترده شدند که پرواز که زمانی برای انسان‌ها آرزو بود الان به سادگی با خریدن یک بلیط می ‌شود هر انسانی با وسایل پرنده به پرواز در بیاید. علاوه بر وسایل و تجهیزات پرنده‌ای که انسان‌ها از آنها برای جابجایی استفاده می‌کنند تجهیزات دیگری برای مطالعات فضایی تحت عنوان ماهواره و موشک‌های ماهواره بر مورد استفاده انسان‌ها هستند. کلیه تحقیقاتی که از روز ساخت اولین هواپیما تا امروزه ارسال ماهواره‌ها به فضا ، تمام تحقیقاتی که تسهیل انسان از ابتدا و همین اینکه پرتاب ماهواره را به فضا شکل داده توسط متخصصینی بوده که به آن‌ها متخصصین هوا و فضا می‌گویند . گسترده‌ گی و بزرگ شدن صنعت هوافضا نیاز کارشناسان به این رشته دوچندان کرده برای همین کارشناسان این رشته همین اینک با داشتن صلاحیت‌هایی مانند ارزیابی وسایل پرنده هر آنچه چیزی که می‌تواند باشد هواپیما یا یک شاتل یا یک هلیکوپتر وسایل پرنده هر آن ‌چیزی که وجود دارد آن‌ها را ارزیابی می‌کنند و تعیین قیمت انجام می‌ دهند. پروازها با توجه به اینکه مخاطراتی به همراه دارند درصورتی که آسیب‌هایی به هواپیما وارد بیاید یا سقوطی اتفاق بیفتد و انسان‌‌هایی را که حمل می‌کند آسیبی برایشان بیفتد رسیدگی به آن که مرجع خطا چیست و چه عاملی منجر به سقوط شده است را کارشناسان این رشته تعیین می‌کنند ، همچنین در مراجع بالاتر ارزیابی طرح‌های توجیحی و مطالعاتی مربوط به راه‌اندازی فرودگاه‌ها یا مراکز تعیین و نگهداری وسایل پرنده را دارد. آزمایشگاه‌های هوایی ، تآسیسات صنعتی مرتبط با یا فضایی ، تجهیزات پرواز و آزمایشگاه مرتبط با این صنعت به عنوان موضوعاتی است که کارشناسان در این رابطه چه به لحاظ تعیین خسارت و چه به لحاظ تهیه و ارائه بررسی طرح‌های توجیهی یا ارزیابی این طرح‌ها در این حوزه‌‌ها نظریه کارشناسی را می ‌طلبد پس فرودگاه ها و تجهیزات آنها مراکز تعمیر و نگهداری وسایل پرنده تعیین طرح‌های کاربردی و توجیهی ماهواره‌ها و سیستم‌های مربوط به آن‌ آزمایشگاه‌های هوا فضایی راه‌ اندازی آزمایشگاهی آموزشی و فناوری‌های آنها حتی اختلافات بین کارفرمایان و مدیران و مجریان طرح‌ها و پیمانکاران در امور تخصصی مربوط به هوا فضا اموری است که یک کارشناس رسمی دادگستری نظر بدهد و در بسیاری از این موضوع ‌ها بعنوان تایید طرح‌های توجیهی در صورتی که نظر کارشناس نباشد امکان ارائه طرح یا تایید یا اجرای آن وجود ندارد.