تشخیص اصالت خط امضا و اثر انگشت

کارشناس رسمی دادگستری رشته تشخیص اصالت خط امضا اثر انگشت


  • تشخیص جعل و اصالات خطوط دستنویس و تایپی (فارسی ، لاتین)
  • امضائات، آثار انگشت اشخاص
  • تطبیق آثار امهار در اسناد رسمی و عادی
  • تعیین قدمت زمانی تحریر و تنظیم اسناد
  • تقدم و تاخر زمانی آنها نسبت به متن اسناد
  • انجام هرگونه آزمایش ها مقایسه ای، فیزیکی و شیمیایی مرتبط با اصالت اسناد

کارشناس رسمی دادگستری تشخیص اصالت خط امضا اثر انگشت

کارشناس رسمی دادگستری رشته تشخیص اصالت خط امضا اثر انگشت

متأسفانه با توجه به پیشرفت روش‌های جرم در جوامع بشری و بهره‌ گیری مجرمین از تمامی روش‌های و تكنولوژی‌ها در دنیا كار رسیدگی و بررسی تشخیص اصالت دست ‌نوشته یا اثرانگشت تبدیل شده به یك رشته خاصی برای كارشناسان رسمی دادگستری یعنی اگر یك سندی در یك مرجعی مورد انكار یا تردید قرار می‌گیرد قضات یا هر مرجعی دیگری كه نیاز به این خدمات داشته باشد هر مستندی كه در آن خط امضاء و اثرانگشت وجود دارد و دچار تردید و انكار شده است و برای تشخیص اصالت آن كارشناس رسمی دادگستری خاصی صلاحیت گرفته كه وظیفه‌اش تشخیص جعل و اصالت خطوط دست ‌نویس و تایپی بسیار مهم است ، یعنی اینكه برای تعیین اینكه یك مستندی بصورت جعلی تهیه شده است یا اصالت دارد خیلی مهم است. یك دست ‌نوشته یا خطوط تایپی آیا در زمان تنظیم یك سند به آن افزوده شده‌اند یا پس از آن، اینكه این مستندات بصورت جعلی تنظیم شده‌اند و با دست ‌نوشته شخصی مورد جعل واقع شده هماهنگ ساخته شده‌اند ، بر عهده كارشناس است خیلی سخت و پیچیده است. ولی كارشناسان با استفاده از تكنولوژی روز و تجهیزاتی كه در اختیار دارند چند تا موضوع مهم را دارند بررسی می‌كند به عنوان مثال آثار انگشت و امضاء‌ها در تنظیم یک سند، اگر كه یك امضاء‌ با امضاء‌ واقعی شخص تطبیق نكند یا مشابه آن برای جعل در یك سند استفاده شده باشد ، یعنی احتمال دارد كه برای یك شخصی كه دارایی‌ خود را از طریق یك قولنامه درصدد انتقال به شخص دیگری باشد جاعلین بسیار مهم باشد، برای همین محاكم در این موارد از تخصص كارشناسان تشخیص اصالت خط استفاده می‌ كنند یا در اسناد رسمی و عادی كه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود تطبیق آثار مهرهای دفترخانه با آن چیزی كه در سندها تنظیم شده است یكی از سخت‌ ترین موضوعاتی است كه در صلاحیت كارشناسان است. آثار از باقی مانده از مهری كه در یك سند به احتمال جعلیست و ارائه گزارش مبنی بر عدم صحت آن آنقدر كه احتمال دارد تمام زندگی و دارایی شخصی براساس آن به فنا رود و تمام دارایی‌اش را از دست بدهد و از همه مهمتر در بعضی موارد دیده می‌شود كه در متنی كه تحریر می‌شود و تنظیم می‌ شود و طرفین آن را امضاء می ‌كنند بعدا یك شخصی مطلبی را به آن متن می ‌افزاید یا می‌ كاهد تعیین قدمت زمانی تحریر و تنظیم اسناد یكی از این موضوع ‌هاست كه در چه زمان تنظیم شده است و یا به جز این وقتی دوتا سندی مختلفی وجود دارد كدام یك از این اسناد نسبت به یكی دارای تقدم و تآخر زمانی است خیلی مهم است ، بعنوان مثال در معاملات املاك معمولا درصورتی كه یك ملك به چندین نفر واگذار شده باشد مراجع قضایی حق را به آن شخصی می ‌دهند كه اولین نفر است و اولین قولنامه را تنظیم كرده پس از همین بند می ‌توان فهمید كه چقدر یك موضوع رسیدگی در مورد پرونده‌های جعل مهم است ، تاخر و تقدم زمانی اسناد نسبت به همدیگر آنقدر مهم است كه می‌شود گفت تمامی دایره‌های كارشناسی این موضوع را در بر می ‌گیرد. برای اینكه كارشناسان به این موضوع دست پیدا كنند می‌بایست آزمایش‌های مقایسه‌ ای فیزیكی و شیمیایی مرتبط با اصالت اسناد را انجام دهند و این موضوع با توجه به اینكه توضیح دادیم در بندهای مختلف ، اهمیت آن در از لحاظ تاثیرگذاری بر نتیجه قضاوت بر محاكم بسیار مهم است و كارشناسان باید علاوه بر نرم‌افزارها و تجهیزات روز می‌بایست به نتایج آزمایشات ناشی از مقایسه فیزیكی و شیمیایی اسناد هم مسلط باشند و می ‌توان گفت در جامعه امروز ما جعل اسناد یكی از مهمترین موضوعات روز است این رشته پرحجم ‌ترین کار را به لحاظ بهره ‌گیری از تخصص آن ها دارد.