فلزات

کارشناس رسمی دادگستری رشته فلزات


  • ارزیابی محصولات ریخته گری فلزات اهنی (فولاد و چدن)
  • کارشناسی استخراج و ذوب فلزات و ریختگری
  • عملیات احراز قطعات ریخته گری و فلزکاری
  • ارزیابی تجهیزات فلزی صنعتی

کارشناس رسمی دادگستری فلزات

کارشناس رسمی دادگستری رشته فلزات

تمامی‌ صنایع کشور وابسته به محصولی هستند که از فلزات بدست می‌ آید محصولات ریخته گری و قطعات آهنی و فولادی و چدنی که از طریق استفاده از دستگاه‌ها و تجهیزات ریخته گری مهم ترین بخش‌های کارخانه جات و گرداننده ی مهمترین بخش‌های کارخانجات کشور هستند را این محصولات اند که پوشش می ‌دهند، نیاز صنایع کشور و کارخانه جات به این رشته آن قدر زیاد می‌باشد که می ‌توان گفت در صورتی که ما فعالیت ریخته گری در کشور نداشته باشیم هیچ صنعتی چرخش نخواهد چرخید. کارشناسان این رشته علاوه بر ازرزیابی و تعیین قیمت محصولات ریخته گری مانند فلزات آهنی و فولاد و چدن علاوه بر این اظهار نظر در خصوص روند استخراج و ذوب فلزات نیز حضور دارند ، یعنی اختلافات یا موضوعات یا آسیب‌ها و خسارت‌هایی که در روند استخراج و ذوب فلزات است تا به مرحله ریخته گری برسد نیز از حوزه فعالیت کارشناسان این رشته است ، همچنین اظهار نظر در خصوص عملیات احراز قطعات ریخته گری و فلزکاری یا تجهیزات فلزی و صنعتی نیز توسط این رشته اظهار نظر می ‌شود، یعنی اینکه در صورت وجود موضوعات مرتبط با صنعت فلز از مرحله استخراج و ذوب فلزات ، چه نیاز به ارزیابی محصول و پایه این موضوع باشد تا آخرین مرحله که نحوه ی بهره برداری از آن‌ها می‌باشد کارشناسان فلزات برعهده دارند ، و محصولات تولید شده در صورت عدم صحت تولید یا وارد نمودن خسارت‌های ناشی از تولید ناصحیح ، این خسارات را کارشناسان این رشته ارزیابی می ‌کنند. کل این محصولاتی که تحت عنوان صنعت فلز و صنایع وابسته به محصول فلزی را کارشناسان این رشته تعیین ارزش می‌ نمایند.