دامپروری و دامپزشکی

کارشناس رسمی دادگستری رشته دام پروری و دامپزشکی


  • ارزیابی دام و محصولات دامی
  • تعیین و ارزیابی خسارت وارده به تاسیسات نگهداری دام
  • تاسیسات کشتارگاههای دام و طیور و خوراک و مکمل های غذایی آنها
  • دامپروری شامل گوسفنداری، گاوداری، مرغداری و شیلات و امور تغذیه آنها و ارزیابی تاسیسات واحد مربوطه
  • ارزیابی و تشخیص انواع پوست و چرم
  • علل مرگ و میر دام و طیور اهلی
  • ارزیابی انواع دام، داروهای دامی و مکمل های دام
  • تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل جایگاههای متعارف صنعتی و غیرصنعتی دام و طیور
  • تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل تاسیسات واحدهای دامپروری

کارشناس رسمی دادگستری دام پروری و دامپزشکی

کارشناس رسمی دادگستری رشته دام پروری و دامپزشکی

همانطور که می دانید عمده مواد غذایی که انسان مصرف می ‌کنند از گوشت سفید یا گوشت قرمز است رشته دامپروری و دامپزشکی پس از اینکه جمعیت انسانها رشد کرد و حدود ۸ میلیارد نفر بر روی زمین زندگی می کنند نیاز به مدیریت صنعتی دامپروری به وجود آمد در کنار آن حفظ محیط برای رشد جانداران نیز بسیار مهم است . که نظارت از طریق دامپزشکی ها صورت می گیرد علاوه بر سیستم‌های نظارتی که در استان ها تحت عنوان سازمان های دامپزشکی وجود دارد نمایندگی آنها هم در شهرها و روستاها حضور دارند تا بتوانند مواد غذایی سالم و بهداشتی به دست مصرف ‌کنندگان برساند ، آنهایی که به عنوان کارشناس رسمی دادگستری رشته دامپزشکی و دامپروری فعالیت می کنند ارزیابی دام و محصولات دامی را برعهده دارند . ارزیابی نه تنها به معنای تعیین قیمت و ارزش آنها بلکه به لحاظ ارزش کیفی و محصولاتی که تا دامها مصرف می کنند یا از دام ها به وجود می آیند ،ذتعیین خسارت وارده به تأسیسات نگهداری دام و تاسیسات کشتار های دام و طیور و خوراک مکمل غذایی آنها نیز بر عهده این عزیزان است لذا در صورتی که کشتارگاه های دام و طیور یا سایر دامها اگر که بر اساس اصول و استانداردهای بهداشتی دنیا نباشد محصول که ارائه می شود حتی اگر در مرحله رشد و قبل از مرحله بهره برداری سالم باشد در مرحله ذبح و ارائه به بازار مصرف آلوده شد و نتیجه زحمات آن عزیزان را بر باد رفته خواهیم دید. دامپروری شامل گوسفند داری ، گاوداری ، مرغداری و شیلات هست و تغذیه آنها بسیار مهم است هر چند رشته ای به نام کارشناس رسمی رشته شیلات هم داریم ولی در این حوزه نیز می ‌توان این دو رشته دست به دست هم دهند و بازار پرمصرف شیلات را رونق دهد تا محصولات سالمی در اختیار افراد قرار بگیرد ، ارزیابی و تشخیص انواع پوست چرم نیز برعهده این رشته است بازار و پوست و چرم حتی در دنیا برای کیف کفش و محصولاتی که از آنها استفاده می شود بر همگان روشن است و تشخیص کیفیت آن توسط کارشناسان این رشته است و البته از کارشناسان دامپروری در این زمینه بسیار کم استفاده شده است. دادگاه ها در خصوص علل مرگ و میر دامها بسیار به کارشناسان مراجعه می ‌کنند . همچنین ارزیابی نوع دام‌ها ، غذای دام ها و مکمل های آنها موضوعی است که امروز دامنگیر بشر هست ، داروهایی که به دام ها و مرغ ها داده می شود حتی محصولی که به عنوان تخم مرغ از مرغ عمل می‌آید سلامت آن اهمیت بسیار دارد.