شیلات

کارشناس رسمی دادگستری رشته شیلات


  • دامپروری شامل گوسفنداری، گاوداری، مرغداری و شیلات و امور تغذیه آنها و ارزیابی تاسیسات واحد مربوطه
  • ارزیابی انواع ماهیان و فرآورده های حاصله و تعیین خسارت وارده بر حسب مورد
  • ارزیابی و تعیین خسارت وارده به وسایل و تجهیزات متعارف پرورش و صید ماهیان و سایر آبزیان
  • تعیین ارزش و کیفیت خاویار

کارشناس رسمی دادگستری شیلات

کارشناس رسمی دادگستری رشته شیلات

رشته شیلات مانند دامداری شامل گوسفند‌ داری، گاوداری و مرغ داری رشته ‌ای است که تحت عنوان زیر مجموعه رشته کشاورزی عنوان می‌شود. ارزیابی ماهیان و فرآورده‌های حاصل و تعیین خسارت وارده بر حسب مورد به موضوعات پرورش شیلات و ماهیان و تولیدات دریایی و آبی بسیار پر اهمیت می‌ باشد. با توجه به اینکه احتمال ورود خسارت به هر دلیلی به تجهیزات متعارف پرورش و صید ماهیان و آبزیان اتفاق می‌ افتد، می ‌تواند از حضور داوری کارشناسان دادگستری رشته شیلات استفاده کنند. محدودیت توانایی‌ها و صلاحیت‌های پذیرفته شدگان این رشته تنها به محصولات آبی یا صید و پرورش آبزیان نیست بلکه موضوعات متعددی مانند تخلف در صید ها و اظهار نظر در مورد آن ها را هم دادگاه‌ها به این کارشناسان ارجاء می‌دهند. در برخی موارد محدودیت‌هایی برای صیادان پیش ‌بینی می‌شود که عدم رعایت آن‌ها منجرب به از بین رفتن منابع دریایی و ماهیان بسیار پر اهمیت است. برای همین دولت‌ها برای حفظ ماهیان خاویاری سیاست‌هایی را پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت صید غیر قانونی می ‌توان از طریق مراجع قضایی نسبت به اخذ جرائم و به نتیجه رساندن پرونده‌های تخلفات صید در این خصوص استفاده کرد. پس دقت به جلوگیری و ممانعت از صید‌های غیر قانونی و اظهار نظرهای قاطع بر اساس علم و شناخت و استفاده از تکنولوژی روز توسط کارشناسان رسمی ‌این رشته بسیار پر اهمیت است.