امور ثبتی

کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی


  • تطبیق مساحت ، حدود ، حقوق املاک
  • تشخیص اختلافات ، تعارض اسناد مالکیت ، اضافه مساحت
  • صحت اجرای تشریفات ثبتی ، تفکیک ، تقسیم ، افراز املاک مشاع
  • نقشه برداری ثبتی و ارزیابی زمین های مسکونی و واحدهای آپارتمانی و اداری ، تجاری

کارشناس رسمی دادگستری ثبتی

کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی

حساسیت رشته امور ثبتی بدلیل این است که با املاک و اموال دارایی‌های غیر منقول سروکار دارد ، هر چند که ادارات ثبت و اسناد و املاک چهارتا وظیفه متعدد دارد مثل دفاتر ازدواج و یا ثبت اختراعات و اکتشافات یا ثبت احوال و همچنین ثبت املاک دارند ما داریم موضوعی بخشی از وظایف آن‌ها در ثبت املاک می ‌پردازیم ادارات ثبت وظیفه ثبت و تعیین حدود و حقوق مالکین را دارند. و بدلیل اینکه روند ثبت از زمان‌های گذشته حتی به بیش از صد سال سابقه امور ثبتی بصورت ثبتی در امور کشور داریم ولی اختلافاتی بدلیل دقیق نبودن ابزار برداشت املاک در دوره‌های گذشته باعث انتقال این اختلاف ها به شرایط روز گردده است. کارشناسان رسمی دادگستری رشته امور ثبتی در تمامی کشور با انجام تطبیق مساحت و تعیین حدود می ‌توانند حقوق املاک و مالکین را مشخص کنند. اختلافات و تعارض اسناد مالکیت در خصوص اضافه مساحت نیز تشخیص علت بوجود آمدن و اینکه چه کسی محق است نیز توسط کارشناسان انجام می‌ شود. البته برخی از اختلافات بدلیل عدم اجرای صحیح تشریفات ثبتی شکل می ‌گیرد ، پس کارشناسان در این رشته می ‌بایست به تمام قوانین ثبتی آگاه باشند، همچنین تفکیک و تقسیم و افراز املاک مشاع را نیز کارشناسان ثبتی بر عهده دارند. همکاری این کارشناسان با کارشناسان رشته نقشه ‌برداری در تعیین حدود اربعه و موقعیت و نقشه‌های UTM برای صدور سندهای تک‌ برگی اهمیت بسیار شایانی دارد. همچنین نقشه ‌برداران پس از تهیه نقشه‌های آپارتمان‌ها برای تفکیک پس از آن است که روند تفکیک و اظهارنظر آنها را کارشناسان ثبتی پیش می ‌گیرند. واحدهای آپارتمانی یا اداری و تجاری تمام روند تفکیکش در کشور بر عهده کارشناسان نقشه ‌برداری و کارشناسان امور ثبتی است. باید بدانیم که در صورت بروز اختلافات در مسائل ثبتی میتوانیم مستقیما به کارشناسان ثبت مراجعه کنیم. هر چند که دسترسی به اطلاعات چون روند ثبت و ضبط اسناد و مستندات چون در گذشته بصورت دیجیتال نبوده است در سال‌های گذشته دسترسی به آن مستندات بسیار سخت بود ، ولی هم اینک در ادارات ثبت با تشکیل پرونده‌های دیجیتالی وارائه اسناد تک برگی تمامی اطلاعات را بصورت پرونده‌های دیجیتالی ذخیره می‌کنند حتی مختصات حدود اربعه املاک و مختصات گوشه‌های املاک راهم نگهداری می ‌نمایند. طرح‌های کاداستر و سایر طرح‌های که برای بهبود وضعیت ثبتی املاک مورد استفاده قرار می‌گیرد . نتیجه این عملکرد است. ادارات ثبت با دلیل اینکه با اموال غیر منقول که منبع سرمایه‌ گذاری و پس‌انداز بسیار زیادی از افراد جامعه است چون طرف هستند، می‌بایست بسیار دقیق عمل کنند و روند تشریفات ثبتی را دقیق انجام دهند تا اینکه اختلافات به حداقل برسد.