لوازم خانگی و اداری

کارشناس رسمی دادگستری رشته لوازم خانگی و اداری


  • ارزیابی و تعیین ارزش اموال منقول
  • ارزیابی و تعیین ارزش لوازم و دستگاههای خانگی و اداری
  • ارزیابی و تعیین ارزش قطعات لوازم و دستگاههای خانگی و اداری
  • بررسی دلایل ازکارافتادگی و خرابی لوازم و دستگاههای خانگی و اداری و تعیین خسارت وارده به آنها
  • ارزیابیکیفی و فنی لوازم و دستگاههای خانگی و اداری
  • ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه تامین و استقرار سیستم تعمیر و نگهداری انواع لوازم و دستگاههای خانگی و اداری
  • محاسبه استهلاک و ذخیره کاهش ارزش لوازم و دستگاههای خانگی واداری

کارشناس رسمی دادگستری لوازم خانگی و اداری

کارشناس رسمی دادگستری رشته لوازم خانگی و اداری

اموال منقول که لوازم خانگی و اداری یکی از زیرمجموعه آن‌هاست بیشتر در دو بعد از آنها استفاده می‌ شود. حضور کارشناسان بیشتر در دو بعد مورد استفاده محاکم است یک تعیین ارزش ، دو ورود خسارت یا محاسبه خسارت وارده به لوازم منقول . ارزیابی و تعیین ارزش منقول یا قیمت‌ گذاری اموال و لوازم خانگی و اداری یا ارزیابی لوازم خانگی اداری دست دوم و قطعات دست دوم توسط کارشناسان این رشته اتفاق می‌ افتد. علت ورود آسیب با خسارت یا خرابی دستگاه‌های خانگی و اداری و تعیین میزان خسارت و درصد تخصیص جزء موضوعاتی است که کارشناسان این رشته انجام می ‌دهند و همچنین ارزیابی کیفی و فنی لوازمی که جزو چارچوب این صلاحیت است با ارائه خدمات مشاوره ‌ای برای تامین و استقرار سیستم تعمیر و نگهداری انواع لوازم و دستگاه‌های خانگی و اداری مانند حتی سرد کننده ها و خنک‌ کننده‌ها ، سیستم تهویه مطبوع نیز آنهایی که بعضاً مربوط به این رشته است در این چارچوب است رسیدگی می‌شود. همچنین محاسبه استهلاک و ذخیره کاهش ارزش لوازم و دستگاه‌های خانگی و اداری مربوط به این رشته است علتش هم این است که در محاکم معمولاً خریداران یا مشتریان این لوازم به دلیل خرابی این اموال و عدم ارائه خدمات گارانتی مناسب توسط تولید کنندگان مجبور به طرح دعوا در محاکم هستند و نهایتاً این موضوع با اظهار نظر کارشناسان رسمی دادگستری رشته لوازم خانگی و اداری نهایتاً به نتیجه مطلوب حاصل می‌شود.