حفاظت محیط زیست

کارشناس رسمی دادگستری رشته حفاظت محیط زیست


 • مرگ و میر جانوران وحشی
 • تجاوز به پارکهای ملی، آثار طبیعی ملی
 • فاضلاب، مواد زراعی و زباله های شهری
 • آلودگی آب، خاک، هوا و صوت
 • تعیین اجاره بهاء برای استفاده های قانونی از مناطق چهارگانه (مناطق حفاظت شده، آثار طبیعی ملی، پناهگاههای حیات وحش و پارک های ملی)
 • برآورد خسارت در اثر عدم توجه به قوانین زیست محیطی توسط کارخانجات و کارگاه های صنعتی و کشاورزی
 • برآورد میزان خسارت فاضلاب های بیمارستانی به محیط زیست
 • برآورد میزان خسارت به آب های زیرزمینی (اعم از چاه و غیره) در اثر ورود مواد سمی
 • برآورد و تشخیص میزان آلودگی صوتی
 • برآورد میزان خسارت به آب های جاری (اعم از چشمه، قنات، حوضچه، رودخانه، دریا، اقیانوس) در اثر ورود مواد سمی
 • برآورد میزان خسارت به هوا در اثر خروجی وسایل نقلیه
 • برآورد و تشخیص میزان آلودگی فاضلاب های صنعتی
 • برآورد و تشخیص میزان آلودگی فاضلاب های بیمارستانی
 • برآورد ارزش اقتصادی و قیمت منابع تولیدی از مراتع و جنگلها
 • برآورد میزان خسارت به زمین های کشاورزی در اثر ورود فاضلاب های خانگی شهری
 • برآورد میزان خسارت در اثر آلودگی آب، خاک و هوا
 • برآورد میزان خسارت ورود فاضلاب های خانگی شهری به محیط زیست
 • برآورد میزان خسارت به محیط زیست در اثر کاربرد زیاد کود
 • برآورد میزان خسارت به محیط زیست در اثر کاربرد زیاد سموم کشاورزی

کارشناس رسمی دادگستری حفاظت محیط زیست

کارشناس رسمی دادگستری رشته حفاظت محیط زیست

با توجه به اینکه پیشرفت هر جامعه ای علاوه بر وابستگی آن به تکنولوژی روز به محیط زیست هم هست لذا محافظت از محیط زیست یکی از وظایف اصلی دولت‌ها و حکومت‌ها ست . ابزارهایی که دولت‌ها و حکومت‌ها برای حفاظت از محیط زیست به کار می ‌برند استفاده از قوه قاهره است چون معمولاً افرادی که قصد تخریب محیط زیست را دارند عمدتا آگاهانه بوده و با وارد آمدن زباله ها و فاضلاب های تاسیساتی به محیط زیست به منابع آبی و خاکی اسیب می رسانند. حفظ منابع آب خاک و هوا و همچنین محیط صوتی و ممانعت از آلودگی صوتی یکی از اهم وظایف دولت‌هاست ، عدم دقت در حوزه حفاظت محیط زیست منجر به مرگ و میر جانوران وحشی و همچنین سایر جانداران از حشرات و یا حیوانات وحشی خواهد شد ، تجاوز به پارک های ملی به آثار طبیعی ورود فاضلاب با مواد صنعتی یا پسماندهای صنعتی به داخل زمین های کشاورزی یا ورود زباله های شهری به مناطق حفاظت شده از آثار طبیعی و جنگل ها ، پناهگاه های حیات وحش و پارک های ملی یکی از عواقب جبران ناپذیر عدم دقت در حوزه حفاظت محیط زیست است. آلودگی آب خاک هوا و آلودگی صوتی عمدتا آسیب های بسیار زیادی را به انسان ها وارد می آورد ، این آسیب‌ها و تنها در حوزه جانوری هستند عدم دفع آلودگی محیط زیست منجر به وجود آمدن کند ذهنی و همچنین آسیب های جسمی در انسان خواهد شد ، وجود سرب در آبها مانع از تیزهوشی خردسالان می ‌شود ، پس در صورتی که یک کارخانه یا کارگاه صنعتی یا کشاورزی و قوانین زیست محیطی توجه نکند و فاضلاب های صنعتی یا زباله های بیمارستانی را در محیط زیست وارد کنند و از روش های دفن بهداشتی یا زباله سوزی استفاده نکنند این شیرابه ها آب های سطحی را آلوده خواهد کرد و به تبع آن انسان ها و تمام موجودات زنده آن محدوده تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. پس این نشان می دهد كه در مورد محیط زیست می‌ بایست دقت كنیم و درباره آب‌های سطحی و آب‌های زیرزمینی برآورد و تشخیص میزان آلودگی صوتی كه در شهرها وجود دارد علاوه برآلودگی هوا یك دلیل عمده فشارهای عصبی در انسان‌هاست. و با دقت به این دو موضوع خروجی صوتی وسایل نقلیه و همچنین خروجی گازهای آلاینده موضوعی است كه می ‌توانیم هوای شهرها را سالم و محیطی امن برای زندگی بسازیم ، ورود خسارت به آبهای جاری چه در شهرها و چه در روستاها و چه در هر محیطی قابل زیست باشد اعم از چشمه ، قنات ، حوضچه، رودخانه، دریا و یا اقیانوس در اثر ورود مواد سمی می ‌تواند برای انسان‌ها و سایر جاندارانی كه در یك اكوسیستم زندگی می ‌كنند خطرناك باشند. پس كارشناسان این رشته با دقت نظر در باره این موضوع می ‌توانند بعنوان كارشناس رسمی دادگستری حفاظت محیط زیست حامی و حافظ زیست بوده و با استفاده از توانایی و ابزارهای قوه قاهره در حكومت‌ها محیط زیست را به هر طریقی كه بوده است نجات دهیم این رشته با رشته‌های حفاظت جنگل‌ها و مراتع و همچنین امور آب و كشاورزی منابع طبیعی درصورتی كه دست به دست هم بدهند نتایج گزارشاتی كه از كارشناسی این عزیزان بوجود می‌آید نهایتاً منجر به فضایی سالم برای رشد و نمو انسان و سایر جانداران را در پی خواهد داشت.