معادن

کارشناس رسمی دادگستری رشته امور معادن


  • کارشناسی در امر اکتشاف و بهربرداری معدن
  • امور مربوط به اکتشاف معادن
  • زمین شناسی
  • بهره برداری از معادن
  • برآورد تعیین خسارت در معادن
  • ارزیابی معادن
  • استخراج معادن روباز
  • نقشه برداری از عملیات داخلی و تعیین حدود معادن

کارشناس رسمی دادگستری معادن

کارشناس رسمی دادگستری رشته امور معادن

معدن ها بخش عمده ای از ارزشها و ثروتهای هر کشوری به حساب می‌آیند دسترسی به معادن و اکتشاف و بهره برداری از معادن با تکیه بر علم روز نهایتا منجر به درآمد و بهره و سود مالی می شود . افرادی که معادن را شناسایی میکنند ، متخصصین معادن با توجه به علم زمین شناسی محل های وجود معادن را بررسی می ‌کنند و بر اساس شواهد امر معادن را شناسایی میکنند . این علم و صنعت ناشی از بهره ‌برداری از معادن منجر به این شده است که رشته ای تحت عنوان کارشناس رسمی دادگستری امور معادن شکل بگیرد ، این کارشناسان علاوه بر کارشناسی در امر اکتشاف و بهره برداری معدن به مباحث مربوط به اکتشاف از بعد زمین شناسی معادن نیز می ‌پردازند. بهره برداری از معادن و اختلاف بین بهره برداران یا شرکاء را کارشناسان هستند که اظهار نظر می ‌کنند ، یا برآورد خسارت های وارد شده در معادن چه به لحاظ جانی مالی و مسئولیت های مدنی و همچنین خسارت های وارد شده به خود معدن و تجهیزات آن را کارشناسان برآورد می کنند . حتی ارزش یک معدن پس از شناخت آن در مرحله اکتشاف یا استخراج را هم این کارشناسان باید توان ارزیابی و محاسبه آن را داشته باشند. معادن با توجه به نوع بهره برداری آنها به زیر زمینی یا روباز تقسیم می ‌شوند محصولات زیرزمینی را به انواع و اقسام مواد کانی اشاره کرد یا معادن روباز معادن استخراج سنگ برآورد معدن ها به لحاظ ذخیره موجود یا عملیات داخلی و تعیین حدود معدن با استفاده از امکانات نقشه برداری و دوربین های نقشه برداری یکی از توانمندی های است که باید کارشناسان معدن داشته باشند . تمامی معادن پس از شناخت آن در مرحله اکتشاف با توجه به نیاز آنها به حمایت دولت نیازمند ، ارزیابی دقیق از بهره آن معدن به لحاظ ذخیره موجود و محاسبات علمی که انجام می‌شود دارند . پس از انجام محاسبات علمی و تعیین بهره و ارزش معادن دولت‌ها می ‌توانند سرمایه گذاری کنند یا از بهره برداران معادن حمایت بکنند پس این امر بسیار مهمی است که کارشناسان امور معادن برعهده دارند. تسلط به نرم افزار ها و مباحث روز معادن می‌تواند به کمک این کارشناسان بیاید.