درباره کارشناس رسمی دادگستری

نوشتن گزارش کارشناسی فارغ از رسمی بودن آن و یا اعتبار نظریه فنی صادره توسط کارشناسان همواره جای بحث بوده است و با توجه به موارد استفاده و هزینه های تعرفه کارشناسی نسبت به هم ارجحیتهایی دارند که در این متن سعی شده است به آنها اشاره شود.

در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که نظریه کارشناسی کاربردهای فراوانی دارد و هر ارگان یا سازمان داخلی و یا خارجی به نسبت نیاز به نظریه مورد نیاز ، نوعی از گزارش را از مراجعین خود میخواهند و در طول مدت دو دهه فعالیت این دفتر جهت ایجاد اطمینان خاطر مراجعین نسبت به تعدد خدمات و ترکیب کاملی از تخصصهای مورد نیاز ، تمامی خدمات کارشناسی ذکر شده در این متن و جدول مرتبط در یک دفتر ارئه میشود و این که مراجعین اطمینان دارند در صورت نیاز به هر نوع گزارشی امکان دریافت آن نوع خدمات و محتوای گزارش را بدون پرداخت هزینه مازاد یا خارج از تعرفه های مصوب را دارند باعث جذب روز افزون مراجعین گردیده است. چون خدمات فنی و کارشناسی امری پیچیده برای مراجعین است و اکثر قریب به اتفاق مراجعین تجربه چندانی در مورد این خدمات ندارند و فقط با اعتماد به کارشناس یا گروه کارشناسی امکان دریافت خدمات را دارند و چون رکن اساسی همکاری و کسب درآمد برای متخصصین جلب اعتماد مراجعین است لذا روش عملی این موضوع از رهگذر تعدد خدمات و ارائه مجموعه کاملی از خدمات تخصصی مورد نیاز بخشی از جامعه که عمدتا از متمولین هستند در یک مجموعه است.

چه بسا وقتی یک ارگان و یا یک شرکت فقط یکبار خدمات موفق از گروه کارشناسی با بازه گسترده ای از خدمات ویژه علمی و حقوقی و داوری در بیش از 80 رشته علمی و هزاران صلاحیت تخصصی را دریافت نماید یقینا این همکاری تا ابد امتداد خواهد داشت چون برای عمده درخواست کنندگان خدمات تخصصی در قالب گزارش کارشناسی ، صحت و سرعت و تعدد و تمرکز خدمات در یک مجموعه بسیار مهمتر از رقم پیشنهادی شما برای دستمزد است چون وقتی از دید ارباب رجوع به موضوع نگاه کنید چه بسا یک نظریه صحیح موجب سود میلیاردها دلاری است و یا موجب اخذ امتیازی میشود که نمیتوان با پول ارزش آن را تعیین کرد.

لذا این دفتر با شعار ارائه سریع و صحیح هر آنچه که گزارش ارزیابی نام دارد در قالب رشته های متعدد و نوعیت کارشناسان چه حقیقی و حقوقی در چارچوب دارائیهای با ارزش مادی یا تعیین ارزش مالکیت معنوی در کنار سایر خدمات کارشناسی دو دهه سابقه موفقی را پشت سر گذاشته است .

گذر زمان در این شغل حکایت از آن دارد که تعریف ابعاد متعدد شغلی و تشریح سایر مشاغل مرتبط که در این دفتر خدمات آنها ارائه میشود موجب کاهش سردرگمی مراجعین و چه بسا انتخاب صحیح نوع خدمات موجب کاهش هزینه های کارشناسی است و به عنوان مثال در برخی از خدمات مشابه کارشناسی به علت امکان تعدیل حقوق دولتی و یا ارائه تخفیف در تعرفه یا ضرائب حداقلی مالیات موجب کاهش هزینه ها تا 50 درصد میشود که تجربه موفق در این زمینه باعث رضایت خاطر حداکثری مراجعین شده و ما را تشویق به تشریح صریح خدمات و رهنمون سازی مراجعین به سوی خدمات صحیح و ارزان است. به عنوان مثال برای شکار مگس نباید به مشتری موشک فروخت. مثال اینکه خدمات کارشناسی در قالب گزارش فنی شرکتهای فنی یا موسسات حقوقی در اکثر موارد بدلیل نوع خدمات و ضرایب اعمال شده و تعرفه ارزان قیمت آن بسیار بهتر از نظریه کارشناس حقیقی است و صد البته رسمیت گزارش و یا مشورتی بودن آن نیز بسیار در هزینه ها موثر است لذا میتوانید با مطالعه خلاصه ای خدمات کامل این دفتر در قالب شخصیت حقیقی یا حقوقی با نیاز خود به خدمات ین دفتر بیشتر آشنا شوید و بهترین خدمات را در برابر هزینه اپتیمم دریافت کنید.

درباره کارشناس رسمی دادگستری


این نوع خدمت با سابقه قریب به هشتاد ساله با هدف افزایش بعد تخصصی آرائ دادگاهها ایجاد گردیده است و عمدتا کارشناسان از طریق آزمون جذب کانون کارشناسان رسمی دادگستری شده و نظریات کارشناسی را برای دادگاهها و بخش خصوصی و دولتی و … ارائه میدهند و اهمیت این رشته در ارائه سند رسمی نظریه است یعنی نظر کارشناس رسمی دادگستری به عنوان یک سند رسمی در چارچوب مورد نیاز نافذ است.

در این حوزه 73 رشته کارشناسی و قریب به هزار صلاحیت تخصصی وجود دارد که در این سایت لیست کاملی از این خدمات کارشناس رسمی دادگستری و تشریح صلاحیتهای آنها وجود دارد معروفترین و پرمراجعه ترین رشته های کارشناسی عبارتند از:

کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان

کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

کارشناس رسمی دادگستری برق ، ماشین و تاسیسات کارخانجات

کارشناس رسمی دادگستری تاسیسات ساختمانی

صلاحیت و اعتبار صادر کنندگان گزارشات رسمی

ردیفعنواندفتر ماگزارش رسمیاعتبار ارزیابیگزارش داوریگزارش حل‌اختلافگزارش به زبان خارجیتایید توسط وزارت خارجهگزارش مهاجرت
1کارشناس رسمی دادگستری********
2کارشناس رسمی قوه قضائیه********
3هیات کارشناسان رسمی دادگستری********
4کارشناس عمومی ماده 27*****
5گروه کارشناسان رسمی دادگستری********
6شرکت بازرسی فنی******
7موسسه خدمات داوری یا میانجیگری******
8موسسه مشاوره حقوقی و وکالت*******
9شرکت مهندسین مشاور******
10کارشناس عضو سازمان نظام مهندسی****
11کارشناس تخصصی ثبت اسناد املاک****
12کارشناس خبره****

کارشناس رسمی قوه قضائیه

این عنوان کارشناسی که به کارشناس ماده 187 نیز مشهور است تفاوتی با کارشناس رسمی دادگستری ندارد و تنها عنوان برخی رشته ها و صلاحیتها متفاوت بوده و رشته های تخصصی بیشتری را داراست.

کارشناسان این عنوان از طریق آزمون ویا سابقه تخصصی یا با مستند عضویت در هیئات علمی دانشگاهها پروانه اخذ میکنند و خدمات مشابهی مانند کارشناسان رسمی دادگستری دارند با این تفاوت که پروانه کارشناسی این افراد توسط مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضائیه ( مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده) صادر میگردد و دارندگان این نوع پروانه ها در چارچوب ماده 187 قانون سوم توسعه صادر گردیده و ارزشی برابر با پروانه های صادره توسط کانونها دارد . هر چند ارزش جایگاه علمی کارشناسان با تخصص و علم آنان رقم میخورد و نه مستند کارشناسی یا مرجع صادر کننده آن.

کارشناس عمومی ماده 27

به کارشناسان ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروی نظامی و انتظامی، شرکت های دولتی و شهرداری ها می توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می رسد به جای کارشناسان رسمی دادگستری از مهندسان دارای پروانه اشتغال که بوسیله سازمان استان معرفی می شوند استفاده نمایند.

سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان هر ۳ سال یک بار بر اساس برنامه زمانبندی اعلام شده از طرف شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و با رعایت کامل مفاد این دستور العمل مهندسان واجد شرایط کارشناسی در رشته های مختلف را از بین اعضای خود انتخاب و به آنان “ پروانه کارشناسی سازمان نظام مهندسی ساختمان” که در این دستورالعمل به اختصار ” پروانه کارشناسی” خوانده می شود اعطا خواهند نمود.

پروانه کارشناسی سازمان نظام مهندسی ساختمان در هر یک از ۷ رشته اصلی عمران معماری تأسیسات مکانیکی تأسیسات برقی شهرسازی نقشه برداری و ترافیک موضوع ماده ۶ قانون و رشته های مرتبط در دو سطحعمومی مدرک تحصیلی معتبر کارشناسی و تخصصی دارندگان مدرک تحصیلی معتبر کارشناسی ارشد و یا دکتری درگرایش های تخصصی” اعطاء می شود.

این کارشناسان در برخی حوزه های محدود کاری و در چارچوب خدمات زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی و یا برخی از بخشهای دولتی عملکردی مشابه کارشناس رسمی دادگستری دارند ولی امکان صدور نظریه رسمی ندارد و به همین دلیل هزینه خدمات کمتری به نسبت سایر موارد صدرالذکر دارند.

 هیئت کارشناسان رسمی دادگستری

همانطور که از نام این عنوان مشخص است هیئت با حضور کارشناسان رسمی دادگستری در یک یا چند رشته که ترکیب و تعداد آنها را درخواست کننده گزارش کارشناسی و یا قضات محاکم تعیین میکنند تشکیل میشود و دلیل حضور چندین کارشناس بدلیل تجویز قانون و یا روسای دادگاهها می باشد. به عنوان مثال اگر در امری از حضور کارشناس یکنفره استفاده شده باشد در ادامه اگر اعتراضی به روند کارشناسی و یا نظریه آن وجود داشته باشد و یا قاضی بخواهد ترکیبی از کارشناسان متعدد و یا کارشناسانی از یک رشته برای تدقیق در رسیدگی استفاده کند هیئت کارشناسان رسمی دادگستری تشکیل میشود و ترکیب این هیئات می بایست از تعداد فرد تشکیل شود مانند 3 و 5 و 7 و … و این هیئات تا زمانیکه صادر کننده ابلاغ صلاح بداند و یا نظریه صادره تکافوی نیاز رسیدگی را بنماید ادامه خواهد یافت.

گروه کارشناسان رسمی دادگستری

گروه کارشناسی بدون اینکه نیاز به ثبت رسمی داشته باشد مانند هیئات کارشناسان تشکیل میشود با این تفاوت که محدودیتی در تعداد یا زوج و فرد بودن یا ترکیب آنها وجود ندارد چون معمولا گروههای کارشناسی مانند گروههای وکالت توسطخود کارشناسان با ایجاد ترکیبی از کارشناسان رشته های پرکاربرد شکل میگیرد و هدف از آن ارائه خدمات تخصصی ترکیبی در زیر یک سقف است و مراجعه کنندگان در این موارد نیازی ندارند برای اخذ نظریه های متعدد به کارشناسان مختلفی مراجعه کنند.

گروههای کارشناسی میتوانند در قالب یک گزارش با امضاهای متعدد یک رشته یا رشته های متعدد نظریه صادر کنند و یا اینکه در بطن یک نامه کاور توسط مدیر هماهنگ کننده گروه کارشناسی رسمی اقدام به صدور گزارشات متعدد در رشته های مختلف نموده و نهایتا با تجمیع آنها یک پوشه گزارش تحویل ذینفع نمایند. این شکل از همکاری موجب تسریع در ارائه خدمات کارشناسی و کاهش هزینه های دستمزد کارشناسان بر اساس تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری گردیده و به نفع مراجعین است.

چون کارشناسان میتوانند با تشکیل گروههای کارشناسی و زیر مجموعه این گروهها با تعداد کمتری از کارشناسان به نسبت نیاز مراجعین را تشکیل نموده و باعث کاهش هزینه های خدمات کارشناسی شوند و یا گروههایی مجازی را تشکیل دهند که در صورت لزوم بتوانند با تکمیل کادر حضوری منجر به تسریع در ارائه خدمات شوند و فعالیت بصورت گروهی عامل شناخت متقابل کارشناسان از یکدیگر شده و حصول اعتماد متقابل موجب تبعیت از همدیگر در ارائه نظریه شده و علاوه بر کاهش هزینه چابکی و ارائه گزارشات آنی نتیجه فرآیند این نوع همکاری است.

این دفتر در بدو تشکیل اولین گروه کارشناسان رسمی دادگستری را شکل داد که با توجه به گذشت سه دهه خدمات رسانی این گروه در عین حال بزرگترین و معروفترین بودن همچنان به عنوان سریعترین و کم هزینه ترین گروه ارائه خدمات کارشناسی نیز شناخته میشود و این گروه کارشناسی که به گروه کارشناسان رسمی دادگستری خاورمیانه نیز شهرت دارند در طول این مدت سابقه خود با ارائه خدمات رایگان برای مردم و کارشناسان رسمی اعم از تهیه و توزیع نرم افزارهای مورد نیاز آنها قدمها و خدمات بسزایی در تشریک مساعی خدمات تخصصی کارشناسی برداشته است.

شرکت بازرسی فنی

شرکتهای بازرسی فنی در طول دو دهه اخیر برای ارائه خدمات تخصصی مورد نیاز سازمانهای نظام مهندسی در رشته های موجود ایجاد شده است که علاوه بر ارائه خدمات فنی و بازرسی مانند بازرسی جوش و یا بازرسی فنی مانند بتن و انجام آزمایشات و ارائه گزارش استحکام بنا به عنوان اولین دفاتر فنی حقوقی مورد تایید سازمانهای نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی ( مسکن و شهرسازی) اقدام به ارائه خدمات تخصصی نموده اند که علاوه بر ویژه بودن فعالیت آنها در کنار خدمات بازرسی فنی نوعی از تشابه در ارائه خدمات کارشناسی نیز در فعالیتهای آنها وجود دارد که علیرغم عدم امکان ارائه گزارش رسمی مانند کارشناسی رسمی میتوانند گزارشاتی ارزانتر در حوزه های کاری برای دسترسی به گزارشاتی مانند گزارش کارشناسان رسمی دادگستری ولی ارزانتر ولی در حد جامعیت آنها دریافت کنند که در طول دهه اخیر این دفتر در موارد نیاز به گزارشات استحکام بنا و یا گزارش ایمنی املاک و همچنین مقاومت ساختمانها و یا تجهیزات و مصالح ساختمانی با در اختیار داشتن تجهیزات کامل بازرسی جوش و بتن خدمات کارشناسی در قالب شرکت حقوقی بازرسی فنی ارائه می نماید که برای اخذ شرح خدمات و یا لیست قیمت خدمات و. یا استعلام بهای خدمات خاص میتوانید با شماره تماسهای این دفتر در ارتباط باشید.

صدور گواهینامه های بین المللی بازرسی فنی و یا تایید مصالح ساختمانی یا تاییدیه برند متریال و ارائه گواهینامه‌های مدیریت اجرایی و مدیریت تجاری و گواهینامه های ایزو در زیر مجموعه خدمات شرکتهای بازرسی فنی این گروه قراردارند.

شرکت خدمات داوری و میانجیگری

این نوع خدمات که تشابه بسیار زیادی به خدمات موسسات حقوقی دارند برای تسریع در ارائه خدمات و توسعه محدوده خدمات کارشناسی در قالب امور داوری است.

چون کارشناسان محدود به محدوده جغرافیایی و یا صلاحیت و رشته هستند ولی خدمات داوری مطابق قانون نیاز به تطبیق رشته تحصیلی و یا سطح آن و یا مدت تجربه کاری و یا به زمان و مکان و صلاحیت محدود نیست .

مطابق قانون دو طرف اختلاف برای داوری و میانجی گری حتی در تخصصی ترین مسائل میتوانند به یک فردی که امین آنهاست مراجعه کنند و شخص داور نیاز به داشتن تحصیلات و یا سن و تخصص و تجربه یا دین و مذهب خاصی ندارد و فقط کافیست امین دو طرف باشد و در ادامه رسیدگی داوری و میانجیگری داور میتواند از افراد با صلاحیت و یا کارشناسان رسمی دادگستری و هر شخصی که صلاح بداند استفاده کند و طرفین می بایست هزینه های این خدمات جانبی را بپردازند.

اهمیت داوری و مبسوط الید بودن داور و میانجی به حدی است که انگیزه ارائه این خدمات برای متخصصین رشته های کارشناسی یا هر موضوع تخصصی دیگری ایجاد میکند و چون در کشور ما ارائه این خدمات نیازی به ثبت موسسه یا شرکت حقوقی ندارد ما این خدمات را در قالب خدمات داوری متخصصین هر رشته ارائه میکنیم ولی حجم ارجاعات داوری و میانجی گری بحدی گسترش یافت که برای تنفیذ نظریه داوری در مقابل شرکتهای چند ملیتی و یا محاکم خارجی مانند دادگاههای بین المللی مثل دادگاه لاهه این گروه با ثبت و سیر روند قانونی اخذ مجوز شرکت حقوقی در قالب تخصص داوری و میانجیگری در کشوری ثالث مجوز ارائه خدمات و ثبت آنها را یافته و با تاسیس دفتری در کشور ترکیه و شهر استانبول خدمات داوری را گسترش دادیم کما اینکه بدلیل قراداد حذف روادید بین ترکیه و 170 کشور جهان تقریبا میتوان گفت برای تشکیل جلسات داوری و میانجیگری تخصصی در استانبول کافیست چند ساعت قبل هماهنگ نموده و بلیطهای هواپیمای نمایندگان توسط دفتر میانجی خریداری شده و در اختیار نمایندگان شرکتها و یا سازمانهای مورد اختلاف که معمولا یک طرف آن وزارتخانه یا زیر مجموعه دولتی و یا سازمان و یا شرکتی ایرانی است قرار گیرد که با این روش و ورود بدون روادید در عرض چند ساعت یا روز میتوان خدمات داوری صحیح و حرفه ای در چارچوب تمامی مقررات داوری بین المللی ارائه خدمات نمود. در این خصوص مباحث مبسوطی در این سایت ارائه شده است ولی تعرفه داوری موجود برای ایران بوده و میتوانید برای خدمات داروی بین المللی به صورت مکتوب طی مکاتبه ای واعلام RFP خدمات تعرفه بر اساس ارز را دریافت نمایید.

موسسه حقوقی

بدلیل رابطه تنگاتنگ موسسات حقوقی و دفاتر کارشناسی و حصول ایجاد روابط قانونی برای کسب درآمد در ارائه خدمات تخصصی حقوقی و کارشناسی در قالب یک موسسه حقوقی ثبت شده و رسمی به افراد حقیقی و حقوقی منهای محاکم عامل ایجاد این نوع خدمات است.

اغلب همکاری در این موسسات بین وکیل دادگستری پایه یک و کارشناس رسمی دادگستری به شکل انفرادی و یا وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری بصورت گروه وکلا و کارشناسان رسمی شکل میگیرد.

موسسه حقوقی به یک محل غیر تجاری گفته می شود که توسط چند وکیل مجرب با هعمراهی کارشناسان متخصص تاسیس گردیده است . هدف از تاسیس موسسه حقوقی ارائه خدمات صحیح و سریع حقوقی است ، در تعریف دیگری میتوان گفت که موسسه حقوقی به عنوان رابطی میان کارشناس و وکیل و موکل است . کار موسسات حقوقی در زمینه های مختلفی جقوقی می باشد و وکلایی که در این موسسات به فعالیت می پردازند در زمینه انواع امور وکالت مشغول به فعالیت هستند.موسسات حقوقی توسط کارشناسان رسمی یا کارشناسان حقوقی و وکلای رسمی دادگستری اداره میشود.

ارائه كلیه خدمات حقوقی همچون وکالت و مشاوره حقوقی و طرح و تعقیب و دفاع کلیه دعاوی کیفری، حقوقی اعم از تجاری و ..که به شرح و احصاء ذیل است.

کیفری ، حقوقی اعم از کلیه دعاوی حقوقی مانند خانوادگی و نیز اراضی و تقسیم ماترک، ثبتی، معادن و صنایع و کلیه موارد فی مابین اشخاص حقیقی و حقوقی که مورد متنازع واقع شده اند. مانند شهرداری، دارایی، ثبت اسناد و املاك و ثبت احوال و ادارات منابع طبیعی ،جنگلبانی، مسکن و شهرسازی و تجاری ، کلیه دعاوی تجاری فی مابین شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری، ثبت نام غیر تجاری و علائم تجاری ،صنعتی و فلاحتی و ثبت اختراعات و ابداعات ، نوآوری به هر شکل و از هرنوع که باشد خواه در داخل و یا خارج از کشور با حق توکیل به غیر تدوین كلیه قراردادهای داخلی و خارجی و تدوین آئین نامه های داخلی و اجرائی و تدوین چارت سازمانی شركتها و شرح وظایف سازمانی مدیران و كاركنان و حل وفصل موضوعات از طریق صلح و سازش و داوری ، اراضی ، تقسیم، افراز، تفکیک اموال غیر منقول، دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت ، ممانعت از حق، خلع ید، تخلیه املاک و کلیه اموال غیر منقول خرید ویا فروش كلیه اموال و اجاره املاك ومستغلات با حق اخذ وجوه و اجاره بها وكلیه معاملات مجاز برای موكلین با حق امضای كلیه اسناد و دفاتر واوراق دراداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی و وصول چك و سایر اسناد تجاری و واریز وجوه و اموال ماخوذه به حساب اعلامی آنها و یا تحویل به اشخاص مجاز، همچنین افتتاح حساب در بانكهای داخل و خارج كشور بنام خود و موكلین و اخذ وام و تسهیلات بانكی برای آنها با حق امضای كلیه اوراق ضروری ، ارث، اخذ گواهی حصر وراثت و تقسیم ماترک و مطالبات متوفی یا تادیه دیون متوفی و مواردی از قبیل:

 • انجام امور مطالعاتی وپژوهشی حقوقی در زمینه های حقوقی و کارشناسی
 • تهیه و تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی و چک لیست انواع قراردادهای داخلی و بین المللی
 • تهیه و تنظیم انواع اسناد تعهدآور از قبیل وصیت نامه
 • تقسیم نامه و ترکه نامه
 • تنظیم و ارسال اظهارنامه رسمی جهت ایفای تعهدات و پرداخت دیون
 • تهیه و تنظیم انواع مختلف مکاتبات قراردادهای پیمانکاری متناسب با قوانین و مقررات
 • قرارداد
 • اخذتضامین قراردادی
 • ایفای تعهدات قراردادی
 • فسخ قرارداد و طرح دعوا در مراجع داوری و دادگستری
 • انجام کلیه امورثبتی در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
 • ثبت علائم تجاری در اداره کل مالکیت صنعتی

خدمات ترکیبی حقوقی با توجه به گستردگی و تعدد ترکیب موارد فوق و صلاحیتهای هزارگانه کارشناسی در صورت نیاز به صورت موردی عناوین و سوابق مورد نیاز ارائه میشود.

شرکت مهندسین مشاور

شرحی خدمات عمومی مهندسین مشاور را میتوان در عناوین زیر خلاصه کرد

 • مطالعات مقدماتی
 • شناسایی و بررسی اولیه
 • تهیه طرح مقدماتی
 • انجام مطالعات تفصیلی و تهیه اسناد مناقصه
 • انجام مناقصه و نظارت
 • شناسایی و بررسی اولیه، نقشه‌های شماتیک
 • تهیه یک برآورد اولیه از هزینه اجرای طرح
 • تهیه طرح مقدماتی
 • تهیه مشخصات فنی عمومی‌ و خصوصی و تهیه جدول مقادیر کار
 • انجام مناقصه و تعیین پیمانکار یا پیمانکاران
 • نظارت بر اجرای کار، نظارت در دوره نگهداری
 • انجام مناقصه و تعیین پیمانکار یا پیمانکاران
 • نظارت بر اجرای کار
 • تهیه گزارش نهایی طرح
 • تهیه و تسلیم گزارش‌های لازم در دوران نگهداری
 • تأیید نقشه‌های ازبیلت

با در نظر گرفتن آنها میتوان گفت که در بسیاری از موارد که سازمانها یا مهندسین و پیمانکاران در موارد اختلافی به کارشناسان رسمی دادگستری مراجعه میکنند با نیم نگاهی به اهمیت موضوع مورد اختلاف و جهت تسریع در اخذ خدمات و یا کاهش هزینه مد نظر و اخذ خدمات مهندسی ترکیبی میتوانند به شرکت مهندسین مشاور زیر مجموعه این گروه مراجعه نمایند.

این شرکت با تجهیزاتی گسترده در امور فنی و مهندسی تمامی رشته های مهندسی به ویژه ساختمان و نقشه برداری آماده ارائه خدمات می باشد. صد البته خدمات مشترک مهندسین مشاور با رتبه متناسب نیازو یا اخذ همزمان خدمات بازرسی فنی از شرکت مرتبط زیر مجموعه این گروه و بعضا به نسب نیاز اخذ مستندات خدمات مهندسین مشاور از همکاران خارجی به دریافت خدمات فنی و طراحی مهندسی در حوزه های متعدد با مستندات مورد تایید و صلاحیتهای خدمات فنی بین المللی موجب افزایش اهمیت و شهرت پروژه خواهد شد.

به عنوان مثال اگر در یک پروژه معظم تجاری اداری مسکونی اگر تقسیم کار به بهترین شکل صورت پذیرد و طراحی نما با متریال خارجی توسط یک شرکت پارتنر خارجی صورت پذیرد فقط طرح نام پروژه در مسابقات جهانی طراحی و یا گواهینامه های بین المللی صادره برای پروژه نه تنها در رشد قیمت و اهمیت و محبوبیت و شهرت پروژه موثر است بلکه امکان ظرفیت فروش خارجی نیز فراهم میشود.

برای دریافت رزومه مرتبط می بایست اطلاعات کاملی از پروژه ساختمانی در قالب نامه رسمی به دفتر این گروه ارسال شود.

کارشناس عضو سازمان نظام مهندسی

عضویت در سازمانهای نظام مهندسی و به تبع آن ارائه گزارشات و تاییدیه های مرتبط با سازمانهای نظام مهندسی در اکثر موارد با کارشناسی رسمی و ارائه گزارش رسمی مرتبط تصور میشود در حالیکه این نوع خدمات متفاوت است و در این گروه بدلیل اینکه اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان رشته های فنی پیش از اخذ مدرک کارشناسی رسمی دادگستری عضو سازمان نظام مهندسی بوده اند لذا ترکیب بسیار وسیعی در رشته های مرتبط در این گروه وجود دارد.

در مورد این نوع خدمات در این سایت اطلاعات دقیقی از انواع تاییدیه های مرتبط که تشابهی به خدمات کارشناسی دارند درج شده است که در صورت نیاز میتواند مورد بهره برداری قرار گیرد.

کارشناس تخصصی ثبت اسناد و املاک کشور

کانون تخصصی کارشناسان ثبت اسناد و املاک کشور در دهه اخیر کشمکشهای زیادی را در اثبات جایگاه قانونی خود در کشور داشته است و بدلیل طرح دعاوی ابطال پروانه های این کانون از سوی شورایعالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری در معرض تعطیلی نیز قرار گرفت و چون مدیران این کانون در طول مدت فعالیت اقدامات کمی برای مستند سازی جایگاه خود نموده بودند در بدو برخوردها دچار تلاطم شد ولی پس از آن در طول سالهای اخیر با ثبت رسمی و اخذ مجور به عنوان سازمانهای مردم نهاد و اخذ مجوز فالیت از وزارت کشور اقدام به ترمیم کانون خود نموده است.

اعضای این کانون با اینکه در کانون کارشناسان رسمی دادگستری عضو نیستند ولی بدلیل اینکه اکثرا سه دهه عمر خود را در خدمت در اداره ثبت گذرانده اند بسیار با تجربه بوده و در حوزه فعالیت خود بسیار تبحر دارند و شاید عمده دلیل عدم امکان تعطیلی این کانون تخصص بسیار بالای اعضای آن است و در دید روسای دادگاههای حقوقی مرتبط با املاک و مسائب ثبتی نظر برخی از بزرگان این کانون بسیار ارزشمند و برخی دعاوی خاص علیرغم رسمی نبودن این نظریات ، بسیار ارزشمندو فصل الخطاب است.

در ابتدا شاید رسمی نبودن این نظریات ، ارزان بودن آنها را در ذهن متبادر سازد ولی سابقه همکاری مولف با این کارشناسان عمدتا بازنشسته نشان از تخصص و تسلط بسیار بالای این کارشناسان در مسائل ثبتی است.

لذا این امر برای تکمیل شدن کادر کارشناسی رسمی دادگستری امور ثبتی با حضور با تجربه ترین کارشناسان کانون تخصصی کارشناسان ثبت اسناد و املاک کشور بسیار ضروری بود و این موضوع با حضور این عزیزان در ترکیب کارشناسان خبره و کارشناسان تخصصی شکل گرفت و توصیه میشود اگر به مشاوره دقیق ثبتی نیاز دارید و رسمی بودن نظریه ارائه شده برایتان در اولویت اول قرار ندارد از حضور این عزیزان در دفتر این گروه بهره مند شوید.

کارشناس خبره

کارشناس خبره همانطور که از نام آن مشخص است فردی است که دارای تجربه زیادی در حوزه تخصصی خود است و دادگاهها و افراد به همین دلیل در برخی موارد از آنها نظریه مشورتی میگیرند.

هرچند که نظریه صادر شده توسط آنها رسمی نیست و قابلیت ارائه به عنوان سند رسمی به محاکم را ندارد ولی بدلیل پیش بینی در قوانین دادگاهها در مواردیکه کارشناس رسمی دادگستری حضور نداشته باشد و یا در صورتیکه قاضی بدلیل تجربه ذی قیمت کارشناس خبره قصد استفاده از حضور وی به عنوان کارشناس خبره را داشته باشد مجاز به اخذ نظر آنها هستند در مجموع قضات در این موضوع محدودیتی ندارند ولی قانون قیدی قرار داده است که در صورت نبود کارشناس رسمی دادگستری در رشته مورد نیاز محاکم میتوانند از این نوع کارشناس استفاده کنند ولی مردم برای استفاده از حضور آنان در داوری و یا مواردیکه نیاز به گزارش رسمی نیست محدودیتی ندارند.

در مورد تمامی عناوین خدمات کارشناسی صدرالذکر میتوانید با ما تماس بگیرید.