برق الکترونیک و مخابرات

کارشناس رسمی دادگستری رشته برق الکترونیک و مخابرات


  • ارزیابی سیستمهای مخابراتی
  • رسیدگی به امور مربوط به فناوری اطلاعات نرم افزار و پردازش تصویر وارزیابی تجهیزات مرتبط
  • ارزیابی و تعیین خسارت تأسیسات برقی عمومی ترانسفورماتورها ،تابلوهای برق ، تجهیزات الکتریکی ، لوازم و تجهیزات برقی در مصارف عمومی
  • ارزیابی و تعیین خسارت خطوط انتقال و پست های برق فشار قوی و متوسط
  • ارزیابی و تعیین خسارت تأسیسات لوازم و تجهیزات الکترونیکی
  • ارزیابی و تعیین خسارت تجهیزات کنترل و ابزار دقیق
  • ارزیابی و تعیین خسارت سیستم های حفاظتی و امنیتی (سیستم های دوربین مداربسته ، تجهیزات اعلام و اطفاء حریق ، دزدگیر و کنترل تردد
  • ارزیابی و تعیین خسارت تجهیزات شبکه های مخابراتی بی سیم و رادیویی
  • ارزیابی و تعیین خسارت تجهیزات ماهواره ها و رادار
  • ارزیابی مدارات کنترل و تجهیزات الکترونیک صنعتی

کارشناس رسمی دادگستری برق الکترونیک و مخابرات

کارشناس رسمی دادگستری رشته برق الکترونیک و مخابرات

یکی از حساس ترین رشته‌ها و موضوعات روز ، مباحث برق و الکترونیک و بویژه مخابرات است. ارزیابی سیستمهای مخابراتی با توجه به گسترگی زمینه‌های فعالیت آن‌ها چه به لحاظ نرم افزاری چه به لحاظ سخت افزاری یا تجهیزات مربوط به آن‌ها یا پردازش تصویر از اهمیت به سزایی برخوردارند. مباحث برق و الکترونیک و مخابرات انقدر گسترده است که از تعیین وضعیت خطوط انتقال پست‌های برق فشار قوی گرفته تا مباحث مرتبط با لوازم تجهیزات الکترونیکی دقیق و تجهیزات کنترلی پیشرفته و همچنین سیستم‌های حفاظتی و امنیتی که از طریق مبانی مخابراتی بهره می ‌گیرند، به عنوان مثال سیستم‌های دوربین مدار بسته یا تجهیزات اعلام اطفای حریق یا دزدگیر و کنترل تردد این‌ها یکی از سطحی ترین موضوعات بهره برداری از رشته‌های مخابرات یا برق الکترونیک است ، ارزیابی و تعیین خسارت و تجهیزات شبکه ی مخابراتی بیسیم و رادیویی در مباحث بسیار وسیع از لحاظ بعد حاکمیتی هم بسیار اهمیت دارد. ارزیابی و ارزش گذاری و تعیین خسارت یا در بهره برداری و ارزیابی تجهیزات ماهواره‌ها و رادار‌ها نیز از صلاحیت‌های این رشته است ، پس با توجه به اینکه به وسعت رسیدگی این رشته در خصوص موضوعات روز حداقل رسیدگی و ارزیابی یک مدار کنترل و تجهیزات الکترونیک صنعتی را می ‌توان گرفت تا مباحث ماهواره‌ها و رادارها و ابزار دقیق . پس این رشته جزء رشته‌هایی است که متخصصین در آن به لحاظ محدود در حوزه خود تخصص دارند و معمولا کارشناسانی که در مورد تجهیزات ماهوارها و رادارها و تجهیزات بسیار دقیق تخصص دارند دیگر در موضوع خطوط انتقال پست‌های فشار قوی ورود نمی کنند ، پس در پروژه‌هایی که نیاز به اظهار نظر در این رشته باشد نیز مطابق برخی از رشته ‌هایی که به آن پرداختیم حضور کارشناسان به صورت هئیتی بسیار مهم است بهره گیری از کارشناسانی که به لحاظ تجربه و تخصص در این حوضه‌ ها فعالیت کرده اند و سابقه مرتبط با موضاعات ارجاء شده به آن‌ها یا صلاحیت‌های مورد بحث را دارند بسیار پر اهمیت است چون رسیدن به نتیجه مطلوب نیازمند بهره گیری از کارشناسانی است که تخصص و تجربه مرتبط را دارند.