الکتروشیمی پتروشیمی فرآورده های شیمیایی

کارشناس رسمی دادگستری رشته الکتروشیمی پتروشیمی فرآورده‌های شیمیایی


  • ارزیابی وقیمت گذاری دستگاهه وصنایع شیمیایی وپتروشیمی
  • ارزیابی وقیمت گذاری آزمایشگاههای شیمی وپتروشیمی
  • شناخت کامل از فرآیندهای اساسی نفت و پتروشیمی
  • شناخت از محصولات نفت و پتروشیمی
  • آشنایی کامل با خصوصیات و قیمتهای داخلی و بین المللی محصولات نفت و پتروشیمی و روند آنها
  • همکاری در پروژه های متوسط نفت و پتروشیمی
  • برخورداری از توان تجزیه و تحلیل مسائل بطور کلی و مسائل نفت و پتروشیمی بطور خاص
  • کارشناس رسمی دادگستری الکتروشیمی پتروشیمی فرآورده‌های شیمیایی

کارشناس رسمی دادگستری رشته الکتروشیمی پتروشیمی فرآورده‌های شیمیایی

در کارشناسی رشته نفت و پتروشیمی به موضوعات اساسی مطلب پرداختیم و اشاره کردیم که کار آشنایی با صنایع بالادستی اکتشاف و استخراج چه اهمیتی برای کارشناسان رسمی دادگستری دارد ولی در این رشته ارزیابی و قیمت گذاری دستگاهها و صنایع شیمیایی و پتروشیمی از صلاحیتهای کارشناسی است یعنی بیشتر در این رشته صنایع پایین دستی صنعت نفت را با آن برخورد کنیم .صنایع پایین دستی یعنی تولید و به نتیجه رساندن مواد خام و تهیه محصولاتی که از مواد نفتی تهیه می شوند. پس کارشناسان علاوه بر اینکه باید در روند استخراج و تهیه نفت و گاز و محصولات پتروشیمی آشنا باشند شناخت محصولات نفت و پتروشیمی برای این رشته ضروری است تمام آن چیزی که تولید می شود به عنوان محصولات پایین دستی به اکتشاف و استخراج وابسته است و مانند رشته های دیگر هم می توان تجزیه و تحلیل مسائل روز به ویژه در مسائل کلی نفت در این رشته اهمیت دارد. پس کارشناسان این رشته باید تمامی ابزار آلات مورد نیاز برای آزمایشات مرتبط با صنایع با آن آشنا باشند. نرم افزارهایی درسطح دنیا برای کنترل و ارزیابی و آزمایشهای محصولات پتروشیمی استفاده می‌ شود را به آن تسلط داشته باشند و تمام دستگاه هایی که در روند تولید به آنها نیاز هست را بتوانند تعیین قیمت کنند و ارزیابی نمایند و شناخت شرکت هایی که به صورت عمده ای و مدیریت کلان فرآورده های شیمیایی حضور دارند آشنا بودن با فعالیت و مدیریت آنها یکی از مهمترین مباحث این رشته است . طبیعتا آشنا بودن با این صنعت و توان ارزیابی و قیمت گذاری چه برای محصولات شیمیایی چه برای شرکت‌های مرتبط با این موضوع اصلی ترین عنوان صلاحیت این رشته را در بر میگیرد .