انرژی هسته ای

کارشناس رسمی دادگستری رشته انرژی هسته‌ای


 • عملکرد نیروگاه هسته ای
 • ایمنی و قابلیت اطمینان از راکتور هسته ای و انرژی هسته ای گیاهی
 • کنترل و آزمون راکتور هسته ای و نیروگاه هسته ای
 • انرژی هسته ای عملیات از محصول و شبیه سازی
 • قدرت تجهیزات نیروگاه هسته ای
 • حرارتی و هیدرولیک از نیروگاه هسته ای
 • انرژی هسته ای گیاهی فن آوری شبیه سازی
 • انرژی هسته ای گیاهی اصل و سیستم
 • دینامیک تجهیزات حرارتی
 • دو مرحله انتقال جریان و حرارت جوشان
 • افزایش انتقال حرارت
 • هسته ای ردیابی اشعه و حفاظت
 • مهندسی نیروگاه قابلیت اطمینان
 • تکنیک های تجهیزات عیب یابی خطا
 • طراحی آزمایش و تجزیه و تحلیل داده ها
 • عملیات نیروگاه هسته ای
 • کنترل هوشمند نیروگاه هسته ای
 • ابزار هوشمند اندازه گیری و کنترل
 • جمع آوری داده ها و پردازش کامپیوتر
 • هسته ای نیروگاه دینامیک و مدل سازی
 • کنترل نیروگاه هسته ای
 • فشار طراحی مخازن و محاسبه
 • انتقال جرم در قطعات برق هسته ای
 • مواد مهر و موم و طراحی سازه
 • خطا تشخیص و تحمل سیستم کنترل
 • راکتور هسته ای و انتقال انرژی هسته ای گیاهی ایمنی حرارتی
 • هوشمند بازرسی و داده همتایی
 • راکتور هسته ای پیشرفته
 • محاسبات عددی فیزیک راکتور
 • درمان مجدد تکنیک از تاسیسات هسته ای و سوخت
 • هسته ای ردیابی اشعه و حفاظت

کارشناس رسمی دادگستری انرژی هسته‌ای

کارشناس رسمی دادگستری رشته انرژی هسته‌ای

انرژی هسته‌ای به انرژی پاك و انرژی روز هم مشهور است ، حالا بر مباحثی كه درخصوص پاك بودن آن وجود دارد ولی در صورتی كه بتوان انرژی مورد نیاز را در راكتورهای هسته ‌ای بدست بیاوریم بهره ‌برداری از انرژی هسته ‌ای در نیروگاه‌های هسته‌ ای و كنترل آزمون راكتورهای هسته‌ای یكی از بهترین منابع نیرو است و انرژی حاصل از آن ارزان و بسیار حجیم است . انرژی حاصل از آن ارزان است ، كارشناسان رسمی دادگستری انرژی هسته‌ای با تسلط به تجهیزات نیروگاه‌ها و همچنین نیرو‌گاه‌های هسته‌ای یا حراراتی یا هیدرولیك و آشنایی با فناوری‌های‌ شبیه‌ سازی آن ها و دینامیك تجهیزات حرارتی درخصوص مراحل انتقال جریان و حرارت جوشان یا افزایش انتقال حرارت می‌ توانند اظهار نظرهای مرتبط با مسائل این موارد را بپردازند. كارشناسان این رشته می‌ بایست علاوه بر تسلط مباحث روز، مباحث مربوط به فعالیت‌ها و ایمنی نیروگاه‌ها را مسلط باشند چون تكنیك‌ها و تجهیزات عیب ‌یابی و خطایابی در كنار مباحث خسارات و آسیب‌های ناشی از بهره‌ برداری از نیروهای هسته‌ای بسیار پر اهمیت هستند.

لذا كارشناسان رشته انرژی هسته‌ ای باید به عملیات نیروگاه‌های هسته‌ای و طراحی آزمایش، تجزیه و تحلیل داده‌ها، كنترل هوشمند نیروگاه هسته‌ای و ابزارهای هوشمند اندازه‌گیری و جمع‌آوری داده ها و پردازش كامپیوتر و كنترل نیروهای هسته‌ای مسلط باشند. اظهار نظر در موارد اختلافات ناشی از موضوع بدلیل تخصصی بودن فقط از عهده كارشناسان رسمی بصورت تیمی بر می‌آیند. هر چند كه هر كدام از كارشناسان در بخشی از این موارد یا نوع بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای تسلط دارند طبیعتاً حضور كارشناسان بصورت گروهی یا تیمی در هیئت‌های كارشناسی نتیجه بسیار ارزشمند و قریب به مطلوب را دارند. معمولاً رسیدگی به پرونده‌های مرتبط به انرژی هسته‌ای از طریق ادارات یا مراجع مرتبط با آن‌ها صورت می‌گیرد و اشكالات و اختلافات در پرونده‌ها و قراردادها مابین احداث كنندگان و یا بهره‌ برداران یا مجموعه‌ وزارت‌های مرتبط در دولت‌ها یكطرف این موضوعات یا اختلافات هستند با توجه به اینكه در كشور مدیریت كلان نیازمند بهره ‌برداری از انرژی هسته‌ای لذا كارشناسان با تسلط به ابعاد بهره ‌برداری از انرژی هسته‌ای یا مباحث مرتبط با مسائل حقوقی و قراردادها می‌بایست همراه و مددكار مراجع بهره‌ برداری یا نظارت‌های مرتبط با تولید انرژی باشد.