تجهیزات پزشکی

کارشناس رسمی دادگستری رشته تجهیزات پزشکی


  • بررسی فنی و اقتصادی طرح های مهندسی پزشکی و اعضای مصنوعی بررسی مواد مورد مصرف در قطعات پزشکی (بیو تریال)
  • دستگاههای مترون و استریل کننده و بررسی اتاق تمیز
  • بررسی پردازش های سیگنالهای صوتی و تصویری بیولوژیکی و دیجیتالی (بیوالکتریک)
  • بررسی ایمنی الکتریکی تجهیزات پزشکی (بیو الکتریک)

کارشناس رسمی دادگستری تجهیزات پزشکی

کارشناس رسمی دادگستری رشته تجهیزات پزشکی

پیشرفت‌های ایجاد شده در صنعت پزشكی اعم از دستگاه‌ها و تجهیزات مورد نیاز پزشكان یا اعضاء مصنوعی و مواد بكار رفته در قطعات پزشكی تحت عنوان مواد بیوتریال یا دستگاه‌های مترون و استریل كننده و بررسی اتاق تمیز تمامی اینها و موضوعاتی كه مربوط به تجهیزات پزشكی و صنعت مرتبط با تولید و طراحی تجهیزات پزشكی است مربوط می‌شود به حوزه كارشناسی تجهیزات پزشكی. بررسی پردازش‌های سیگنال‌های صوتی و تصویری بیولوژیكی و دیجیتالی و بررسی ایمنی الكتریكی تجهیزات پزشكی و نتایج حاصل از آن با كارشناسان مرتبط این رشته هستند كه اظهار نظر می‌كنند. یكی از بحث‌های بسیار مهمی كه در این رشته هست این است كه اختلافات ناشی از طراحی یا تولید قطعات پزشكی یا محصولاتی كه برای افرادی است كه نقص عضو دارند یا طراحی شدند اگر اختلافی ناشی از طراحی‌ یا ساخت باشد بررسی وضعیت یا صحت انجام امور سازنده یا تولید كننده را كارشناسان تجهیزات پزشكی هستند كه در این رابطه اظهار نظر می ‌كنند. حتی خروجی‌های صوتی تصویری كنترل كننده یا تجهیزات اتاق عمل و تجهیزات دقیق مربوط پزشكی و صحت خروجی این تجهیزات نیز توسط این كارشناسان است كه تحلیل و تایید می ‌شود.