صنایع چوب

کارشناس رسمی دادگستری رشته صنایع چوب


 • حصول اطمینان نسبت به اجرای برنامه های نظام کیفیت مرتبط با واحد کنترل کیفیت و نظارت بر آنها
 • حصول اطمینان نسبت به انجام اقدامات اصلاحی و پیشگرانه در مورد وجود عدم تطابق ،
 • پیگیری تا رفع مغایرتها و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از بروز مغایرتهای احتمالی مشابه در آینده در واحد کنترل کیفیت
 • حصول اطمینان نسبت به انجام فعالیتها بر اساس دستور العملها و روشهای اجرایی پیش بینیشده در واحد کنترل کیفیت
 • تهیه دستورالعمل ها ، ضوابط و مقررات کیفی برای کلیه مشخصات فنی محصولات موجود ونظارت بر اجرای آنها
 • تهیه و تدوین روشها و دستور العملهای بازرسی تعیین ابزارهای بازرسی مورد نیاز
 • تعیین و تعریف ایستگاهها و مراحل بازرسی خط تولید
 • کالیبره نمودن کلیه ابزارهای اندازه گیری که امکان کالیبره شدن آنها در شرکت وجود دارد
 • ثبت کلیه اطلاعات مرتبط با کالیبراسیون آنها
 • انتقال به موقع نارساییهای کیفیتی محصول تولید شده به مسئول تولید و مونتاژ و مدیر تضمین
 • انتقال سریع نارساییهای حاد محصول تولید شده به مدیرتضمین کیفیت
 • ارائه گزارشات مربوط به علل خرابی دستگاههای آزمایشگاه به واحدهای مرتبط
 • تشکیل جلسات کمیته به منظور بررسی مشکلات کیفی و فنی
 • آزمون مواد اولیه
 • بایگانی کلیه مدارک و نقشه های فنی ارسالی از واحد فنی
 • نگهداری کلیه مستندات تضمین کیفیت مرتبط با کنترل کیفیت
 • شرکت در جلسات بهبود مستمر و بهره وری مخصوص همکاری در زمینه اخذ گواهینامه ها
 • ارائه گزارشات مورد نیاز به مدیر تضمین کیفیت

کارشناس رسمی دادگستری صنایع چوب

کارشناس رسمی دادگستری رشته صنایع چوب

علی رغم اینکه در ابتدا وقتی که عنوان این رشته مشخص می‌شود احساس می‌شود که محدوده ی بسیار کوچکی از کار صنعتی را بر عهده ی این کارشناسان وجود دارد ، ولی در مقایسه با صلاحیت‌های کارشناسان این رشته مشخص می‌شود که اینطور نیست یعنی قاچاق چوب و شناسایی علل و عوامل این موضوع حتی نقل و انتقالات چوب به وسیله ی قاچاق انتقال این صنایع چوبی یا خود الوارها یا تنه‌های درختان به مناطق دیگر جزء وظایف کارشناسان است که شناسایی کنند این الوارها یا درختان در کدام منطقه قطع شده است و به کدام منطقه ارسال شده است. شناسایی محدوده ی قطع شدن یکی از مهمترین موضوعاتی است که کارشناسان با پی بردن به آن می‌توانند مجرم را به دست قانون بسپارند و جرائم آن‌ها را تعیین کنند جریمه قطع درختان، استفاده نا صحیح از جنگل‌ها و برش نا صحیح و بدون مجوز که تشخصیص آن را کارشناسان این رشته انجام می‌دهند ، یا ارزیابی صنایع چوبی در صورتی که یک محصول یا یک کابینت یا مجموعه کابینت آشپزخانه یا صنایع چوبی از جمله کتابخانه‌ها، میزها، قفسه‌ها، تخت خواب‌ها، مبل‌ها که مربوط به این رشته است کیفیت ساخت آن‌ها یا صحت انجام کار یا خسارت ناشی از ساخت ناصحیح صنایع چوبی را کارشناسان این رشته برآورد می‌کنند، حتی محصولاتی که به عنوان محصولات چوبی ایجاد می‌شود می‌توانند ارزیابی کنند، آنالیز کارکرد بر روی آن‌ها اعم از برشکار، خراط، کف ساز(کسی که مبلمان را آماده می‌کند)، نقاش، تمامی‌آنالیز دست مزدهای افراد فعال در این صنعت برای تولید محصولات چوبی را کارشناسان صنعت چوب انجام می‌دهند.

همچنین گزارش اظهار نظر در خصوص کیفیت و بررسی قیمت و ارزش و ارزیابی تولیدکنندگان و شرکتها و کارخانجات تولید مواد اولیه صنایع چوب مانند ام دی اف MDF یا نئوپان یا ورق فشرده ، چوب الوار و چوب روسی و … نیز ارائه میگردد.