علوم آزمایشگاهی

تعیین قیمت آزمایشات پزشکی توسط کارشناس رسمی دادگستری علوم آزمایشگاهی

در تعیین قیمت آزمایشات پزشکی می‌توان پی برد که آزمایشات پزشکی هر کدام با توجه به میزان کار و زمانی که می برند هزینه های متفاوتی دارند . بعضی از آزمایشات با توجه به  این که از دستگاه های پیشرفته تر بهره میبرند، به نسبت هزینه های بالاتری خواهند داشت. در این مقاله سعی ما بر این است که بتوانیم با توجه به شرایط موجود در آزمایشگاه‌ها و همچنین نوع آزمایشگاه‌ها، برای تعیین هزینه آزمایشات پزشکی کمی صحبت کنیم. هم چنین در رابطه با تعیین قیمت آزمایشات پزشکی بتوانیم شما را با کارشناس رسمی دادگستری علوم آزمایشگاهی آشنا کنیم .

در رابطه با آزمایشات پزشکی با توجه به نوع و امکانات آزمایشگاه می توان دریافت چه آزمایش‌هایی را در آن می توان انجام داد. آزمایشات پزشکی معمولا طبق قوانین خاصی هزینه های خاصی را دارند . هزینه‌های آزمایشات پزشکی معمولا با توجه به نوع آزمایش هر ساله توسط وزارت بهداشت تدوین می‌شود و در اختیار آزمایشگاه ها قرار می‌دهند . هر کدام از دفترچه‌های بیمه درمانی با توجه به میزان تقبل هزینه های بیمار در هزینه های پزشکی کمک می‌کنند . در مجموع با توجه به این که فرد بیمار تحت کدام بیمه است و یا آزاد آزمایشات انجام می شود، میتوان هزینه ها را براورد کرد.

همچنین در مواردی که آزمایشات پزشکی به صورت ترکیبی باشد آزمایشاتی چند گانه انجام می‌گیرد . و هزینه آزمایشات به صورت مجموع آزمایشات محاسبه می‌شود . به عنوان مثال در تست های چکاپ کامل بدن . تعداد زیادی از آزمایشات پزشکی بر روی بیمار انجام می‌گیرد و نمونه گیری های زیادی انجام می‌شود . این نمونه ها همگی جمع آوری می‌شوند و به دست پزشک می‌رسند. پزشکان نیز تشخیص خود را از مجموعه آزمایشات ارائه می دهند که این تشخیص می‌تواند درست یا غلط باشد که بررسی آن با کارشناس رسمی دادگستری پزشکی پیراپزشکی دندانپزشکی خواهد بود و بحث جداگانه‌ای است که به آن در جای دیگری می‌پردازیم.

معمولا در آزمایشات پزشکی قیمت ها ثابت هستند و قیمت های هر سال به یک شکل محاسبه می شوند . اما در مواردی مشاهده شده که آزمایشگاه ها تعرفه ها را عمدا بالا برده و قیمت های غیر منطقی از مشتریان دریافت می‌کنند .

یا حتی بار‌ها شده که اختلافاتی بین شرکت های بیمه و وزارت بهداشت بر سر موضوع تعیین قیمت تمام شده آزمایش ها و سود آزمایشگاه ها اتفاق افتاده است. بر این مبنا جهت حل اختلافات و کارشناسی دقیق این امور نیاز به کارشناسی تخصصی در این زمینه برای تعیین قیمت آزمایشات پزشکی و خدمات آزمایشگاهی است. با توجه به این که در مواردی این قیمت گذاری ها مورد تایید آزمایشگاه ها نیست امکان این که تخلفاتی در آزمایشگاه ها رخ دهد و با قیمت هایی بالاتر از قیمت مصوب وزارت خدماتی ارائه شود، وجود دارد. پس اختلافات بین مشتری ها و ارائه دهنده خدمات پیش می‌آید. همچنین می‌توانیم به مشکلات پیش آمده در قیمت گذاری بین بیمه ها و مراکز آزمایشگاهی اشاره کنیم. در این موضوعات کارشناس رسمی دادگستری علوم آزمایشگاهی می‌تواند به کمک دادگاه بیاید و کارشناسی های لازمه را در مورد موضوعات مربوطه و مورد اختلاف در آزمایشگاه ها را بررسی نماید.

دادگاه های قانونی با توجه به این که در بحث تعیین قیمت آزمایشات پزشکی باید کارشناسی دقیق انجام دهند، از کارشناس رسمی دادگستری علوم آزمایشگاهی استفاده می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *