علوم آزمایشگاهی

بررسی در مورد شرایط نگهداری کمیت ها و مواد و دستگاهای آزمایشگاهی و آلودگی زیست مخیطی و ایمنی آزمایشگاها

[ad_1]

بررسی در مورد شرایط نگهداری مواد و دستگاهای آزمایشگاهی و آلودگی زیست محیطی و ایمنی آزمایشگاها

مراحل اولیه بررسی شواهد عینی برای موفقیت در تحقیقات محاکم قضایی از اهمیت بسیاری برخوردار است .پرونده های اخیر حاکی از آن است که روش های جمع آوری و نگهداری آثار در دادگاها مورد تردید و بررسی قرار می گیرد.که اگر در خصوص شرایط نگهداری  مواد و ایمنی آزمایشگاها باشد این کار توسط کارشناس رسمی دادگستری علوم آزمایشگاهی صورت می گیرد.

این کارشناسان شواعد عینی در خصوص صحنه جرم,آزمایشگاها و مساعل مربوط به DNA  و روش های خاص جمع آوری نمونه در آزمایشگاها را مورد بررسی قرار می دهند.

یکی از قوانین مهم بخش سلامت قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی است که از سال 1334 هجری شمسی یعنی 54 سال قبل به تصویب مجلس محترم رسیده است .این قانون که شامل بیست و پنج ماده است ساز و کارامور پزشکی اعم از ایجاد مؤسسات پزشکی، شرایط و مقررات مربوط به پروانه های پزشکی، نحوه اداره امور آزمایشگاه ها، داروخانه و مراکز تصویربرداری و تجهیزات و ملزومات پزشکی، شرایط ساخت، ورود و فرآورده های زیست شناختی (بیولوژیک) و فرآورد‌ه‌های آزمایشگاهی و صلاحیت موسسات تولید کننده , مواد مزبور و تشکیل کمیسیون های قانونی برای صدور پروانه ها و نحوه نظارت بر موسسات پزشکی را معین میسازد .این قانون با توجه به تغییر شرایط امور پزشکی بارها توسط مجلس محترم مورد اصلاح قرار گرفته است.

نظارتی که توسط کارشناس دادگستری علوم آزمایشگاهی بر روی این آزمایشگاها صورت میگیرد که نحوه نظارت بر مؤسسات فوق الذکر را کنترل کنند و ساز و کار جلوگیری از تقلبات و تخلفات و جرائم مربوطه مؤسسات مشمول را معین سازند. با توجه به همه اصلاحاتی که روی آن صورت گرفته است نواقص زیادی دارد و به هیچ وجه جوابگوی نیازهای امروزی نیست

کارشناسان طبق مقررات موظف هستند تمام آزمایشگاها را از نظر اخذ پروانه مخصوص وزارت بهداشت کنترل کنند.

طبق ماده 5 قانون جرایم قضایی کلیه دستگاه ها برای اخذ مجوز جهت تاسیس موسسات پزشکی ملزوم هستند.

کارشناس علوم آزمایشگاهی پسماندهای آزمایشگاهی ناشی از فعالیتهای آزمایشگاهی از قبیل آنالیز مواد ، تجهیزات آزمایشگاهی ، دستگاههای تمییز کننده و معرف ها ، رنگ ها و کیت های آزمایشگاهی و …. را تحت کنترل و مراقبت قرار می دهد .زیرا این گونه مواد به دلیل خاصیت خطر آفرینی باعث مشکلات عدیده ای می گردند. همچنین چگونگی کنترل آلودگی های ناشی از تخلیه پسماندهای خطرناک به خصوص پسماندهای شیمیایی سمی و فلزات سنگین در محیط زیست بسیار مهم است.

ازاین رو تمام مواد و کمیت ها و دستگاهای آزمایشگاهی باید در ایمنی کامل و سطح بهداشتی فوق العاده بالایی باشند تا ازابتلا شدن به بیماریها و پرهیط از خطا در آزمایشات جلوگیری شود.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *