علوم آزمایشگاهی

بررسی و تحقیق در مورد پرونده های علوم آزمایشگاهی در دادگاها و دادسراها

بررسی و تحقیق در مورد پرونده های علوم آزمایشگاهی در محاکم قضایی در دادگاها

کارشناسان رسمی دادگستری علوم آزمایشگاهی برای بررسی پرونده های مربوط به علوم آزمایشگاهی و میکروب شناسی در محاکم قضایی در دادسراها و دادگاها به واحدهای امور آزمایشگاهی که وظیفه هماهنگی با پزشکی قانونی را دارند برای رسیدگی به این پرونده ها مراجعه می کنند.

برای رسیدن به نتیجه مطلوب در آزمایشگاها ابتدا باید آزمایشگاها را طبق استانداردها ساخت و گسترش داد و برای تخصیص اعتبار برای تجهیز دستگاه‌های آزمایشگاهی با همکاری واحد برنامه و بودجه و اداره کل تجهیزات آزمایشگاهی هماهنگ کرد تا آزمایشگاهای مجهزتری داشته باشیم تا بررسی پرونده های علوم آزمایشگاهی قضایی بهتر و سریعتر انجام شود.

کارشناس رسمی علوم آزمایشگاهی برای کنترل و نظارت بر عملکرد واحد های آزمایشگاهی مراکز پزشکی قانونی استان های کشور فرستاده می شوند تا کنترل کیفی نتایج آزمایش ها را بررسی کنند.

این بررسی ها شامل :

کنترل نتیجه جواب آزمایش ها.

کنترل کارکرد اپراتور دستگاهای آزمایشگاهی.

کنترل کارکرد دستگاهای آزمایشگاهی با هماهنگی با واحد تجهیزات آزمایشگاهی و فن آوری های نوین.

ساخت و توزیع محلول های استاندارد برای آزمایش هایی که فقط در پزشکی قانونی انجام می شود.

اهداف آزمایشگاهای سازمان پزشکی قانونی کشور بر پایه :

محور خدماتی , محور تحقیقی و محور آموزشی تحقق میابد.

محور خدماتی شامل, انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی برای پاسخ به مراجع قضایی به منظور مساعدت به جریان دادرسی قضایی و جلوگیری از اطاعه دادرسی است.

محور تحقیقی شامل, انجام پژوهش و تحقیق با موضوعات آزمایشگاهی قانونی و راه اندازی روش های جدید در پاسخ به موضوعات و تبادلات پژوهشی مورد نیاز با مراکز داخل و خارج از کشور.

محور آموزشی شامل, دستیاران پزشکی قانونی , کارشناسان علوم آزمایشگاهی و کارشناسان رشته های مختلف جهت آموزش آنها به مراکز شهرستانها,و تبادل علمی با مراکز آموزشی داخل و خارج از کشور می باشد تا بتوانند بررسی های دقیق تری را بر روی پروند ها اعمال کنند.

کارشناس دادگستری علوم آزمایشگاهی مدارک و سوابق مربوطه مبنی بر استعلام از مطلعین و انجام معایناتی که در آزمایشگاه صورت گرفته بوده را به دادسراها ارسال و موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهند داد.

در بعضی مواقع تخلف در این مراکز بنا به هر دلیلی که انجام پذیرد قبل از احضار پزشکان از سوی مقامات قضایی , مراتب به هیات بدوی انتظامی می رسد.و جهت حفظ اعتبار این شغل قابلیت طرح , پیگیری و اعتراض در شش مرجع وجود خواهد داشت.

در قانون مجازات اسلامی بند ب  ماده , 59 مواد 60,322,319,616,648 و بند ب ماده 295 به مسعولیت های پزشکی اختصاص یافته است.

در این قوانین وظیفه پزشک فاش نکردن اسرار بیمار و دست نبردن در جواب آزمایش و ..است.که همه آنها در خصوص این موارد مسعول هستند و اگر متخلف شناخته شوند دادگاه می تواند آنها را به یک تا 3 سال حبس محکوم کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *