علوم آزمایشگاهی

شرکت در کمسیون های تخصصی علوم آزمایشگاهی

شرکت در کمسیون های تخصصی علوم آزمایشگاهی

کارشناس رسمی دادگستری علوم آزمایشگاهی برای بهتر بررسی کردن پروند های قضایی لازم است که در جریان همه امور مربوط به آزمایشگاهی قرار بگیرند .به این منظور لازم است که حتما در کمسیون های تخصصی علوم آزمایشگاهی شرکت کنند تا در جریان همه مصوبات و اجراییات قرار بگیرند.

در این کمسیون ها درباره صدور مجوز فنی تاسیس آزمایشگاه برای دارندگان مدرک دکترای علوم آزمایشگاهی در صورت گذراندن دوره بالینی که براساس قانون انجام ‌شود بحث می شود تا اختلاف نظرها نسبت به آن کاهش یابد.در این خصوص پاتوبیولوژیست ها اعتراضاتی داشتند که در این کمسیون ها به این مباحث بررسی می شود و به وزارت بهداشت نقل قول ها انتقال داده می شود تاد بهترین تصمیمات اتخاذ شوند.

سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان سازمانی تخصصی ومستقل در قوه قضاییه، با بهره‌گیری از کارشناس رسمی علوم آزمایشگاهی که در اختیار دارد ودر عین حال هم بسیار کارآمد و متخصص هستند و با استفاده از فن‌آوری‌های نوین در راستای کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه، نظرات کارشناسی خود را در امور پزشکی با رعایت صحت، دقت و سرعت و بر اساس اصول علمی، قانونی و شرعی به مراجع ذیصلاح ارایه می‌نمایند.

کمسیون های تخصصی همچنین به منظور , انجام امور کارشناسی در زمینه بررسی قصور پزشکی، صدمات جسمی، علت فوت و مسائل روانپزشکی.تشکیل می شوند و همراه با جمع کثیری از پزشکان و وزیران بهداشت در خصوص حل مسعله برمی آیند.

کارشناس علوم آزمایشگاهی با شرکت در این کمسیون ها درباره اینکه ، حوزه آزمایشگاه بالینی جزئی از پزشکی است یا خیر و کارآن تشخیص آزمایش است نه انجام آن بحث و گفتگو می کنند. هرچند انجام آزمایش در حیطه وظایف و کار کارشناس و متخصصان علوم پایه است، انطباق این آزمایش ها با مشکل بیمار و کاربرد کار پاتولوژیست هاست که در نقش مشاور برای پزشک معالج نقش ایفا می کنند.

در این کمسیونها تمام پزشکان علوم آزمایشگاهی قادر به طرح و پیگیری مساعل خود می باشند.به طور مثال :

کارشناسان علوم آزمایشگاهی در اعتراضات به عضو انجمن علوم آزمایشگاهی نسبت به اجرا نشدن قانون ارتقای بهره‌وری برای کاردان‌ها وکارشناسان علوم آزمایشگاهی در حوزه تشخیص این کمسیون ها است.

همچنین  در خصوص اعتراض کارشناسان علوم آزمایشگاهی نسبت به تعلق نگرفتن شماره نظام پزشکی  باید گفت که بر اساس ماده 4 قانون سازمان نظام پزشکی, افرادی که تقاضای داشتن شماره نظام پزشکی و عضویت در این سازمان را دارند در مرحله اول باید از مراجع مربوطه پروانه شغلی خود را اخذ کنند، افرادی که در مقطع کارشناسی علوم آزمایشگاهی به عنوان گروه پروانه‌دار از سوی وزارت بهداشت معرفی نشده‌اند، مانند گروه‌های دیگر در حوزه پزشکی نمی‌توانند به عضویت سازمان نظام پزشکی دربیایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *