نفقه

دانلود نمونه لایحه مطالبه نفقه فرزند

لایحه مطالبه نفقه فرزند ، می تواند در ضمن دعوای مطالبه نفقه در دادگاه ، توسط هر یک از خواهان و خوانده ، تنظیم شده و از طریق آن ، دفاعیات خود را به صورت کتبی ، ضمن لایحه ، به دادگاه ارائه نمایند که نحوه تنظیم این نمونه لایحه ، از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می باشد .

برای مشاوره نمونه لایحه مطالبه نفقه فرزند

برای مشاوره نمونه لایحه مطالبه نفقه فرزند

 

بر اساس قانون مدنی ، تامین هزینه های زندگی فرزندان ، در درجه اول ، به عهده پدر و جد پدری است که در صورت داشتن تمکن مالی ، باید اقدام به پرداخت نفقه فرزندان خود نمایند . این امر ، به ویژه پس از طلاق و جدایی والدین ، از اهمیت برخوردار می شود ؛ چرا که حتی اگر حضانت فرزندان با مادر باشد ، باز هم پدر ، مکلف به پرداخت نفقه به فرزندان خود می باشد .

اما گاهی ، پدر ، علیرغم تمکن مالی ، از پرداخت نفقه به فرزندان خود امتناع می کند که در این صورت ، خود مادر ، به نمایندگی از فرزندان صغیر خود ، می تواند در دادگاه ، علیه پدر ، اقامه دعوای مطالبه نفقه نموده و با ارائه دادخواست مطالبه نفقه و تنظیم یک نمونه لایحه مطالبه نفقه فرزندان ، از دادگاه حکم بگیرد . لذا ، از آن جهت که تنظیم درست و صحیح لایحه مطالبه نفقه فرزند ، نقش مهمی در پیروزی در دعوای مطالبه نفقه دارد ، آشنایی با نحوه تنظیم این لایحه ، ضروری است .

به همین مناسبت ، در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی اینکه لایحه مطالبه نفقه فرزند چیست و چه کاربردی دارد ، پرداخته و پس از توضیح نحوه تنظیم و نکات مهم این لایحه ، یک نمونه لایحه برای مطالبه نفقه فرزند نیز ارائه و متن آن را برای دانلود ارائه خواهیم نمود .

لایحه مطالبه نفقه فرزند چیست

در کنار نفقه زوجه ، پرداخت نفقه به فرزندان نیز ، تکلیفی است که بر اساس قانون مدنی ، در درجه اول ، به عهده پدر و جد پدری قرار گرفته است که در صورت داشتن تمکن مالی ایشان و ناتوانی مالی فرزند ، پرداخت نفقه آینده فرزند ، بر ایشان الزامی است ؛ حتی اگر حضانت فرزندان ، بنا به توافق طرفین یا به حکم قانون ، به عهده مادر قرار گرفته باشد .

اما ، در فرآیند دعوای مطالبه نفقه فرزند ، ارائه اظهارنامه مطالبه نفقه فرزند که بر اساس نمونه اظهارنامه مطالبه نفقه فرزند، تنظیم شده، ثبت دادخواست مطالبه نفقه فرزند و لایحه مطالبه نفقه فرزند ، پر اهمیت است . برخی تصور می کنند لایحه مطالبه نفقه فرزند ، با دادخواست مطالبه نفقه فرزند یکسان است ؛ در حالی که این دو با هم تفاوت دارند . به همین مناسبت ، در این قسمت ، قصد داریم به بررسی این سوال بپردازیم که لایحه مطالبه نفقه فرزند چیست ؟

بر خلاف دادخواست مطالبه نفقه فرزند و یا دادخواست تعدیل نفقه فرزند ، که توسط خواهان ، از طریق سامانه ثنا به ثبت می رسد و مبنایی برای شروع به رسیدگی توسط دادگاه می باشد ، تنظیم لایحه مطالبه نفقه فرزند ، الزامی نیست ؛ لکن هر کدام از خواهان و خوانده دعوی ، می توانند توضیحات خود را در جریان رسیدگی به دعوا در دادگاه ، مکتوب نموده و به صورت رسمی آن را تقدیم قاضی نمایند ، تا دادگاه ، با توجه به آن ، حکم نهایی را صادر نماید .

بر این اساس ، لایحه مطالبه نفقه فرزند ، مانند نمونه لایحه دفاعیه مطالبه نفقه فرزند، به توضیحاتی گفته می شود که هر کدام از خواهان یا خوانده دعوی ، می توانند با استفاده از آن ، توضیحات ، دلایل و مستندات خود را بر روی برگه ای موسوم به لایحه قضایی ، مکتوب نموده و آن را تقدیم دادگاه نمایند و نظر به کاربردهای مهمی که لایحه مطالبه نفقه فرزند دارد ، هر چند که تنظیم آن الزامی نیست ، بسیاری از افراد ، ترجیح می دهند اقدام به تنظیم و ارائه آن به دادگاه نمایند که در قسمت های بعد ، نمونه آن ، برای دانلود ارائه شده است  .

حتما بخوانید: نفقه فرزند چیست

کاربرد لایحه مطالبه نفقه فرزند

در قسمت قبل ، به توضیح اینکه لایحه مطالبه نفقه فرزند چیست ، پرداخته و همانطور که اشاره شد ، لایحه مطالبه نفقه فرزند ، ابزاری برای ارائه توضیحات رسمی ، توسط خواهان یا خوانده دعوی ، به دادگاه است . تنظیم لایحه مطالبه نفقه فرزند ، الزامی نیست ؛ اما نظر به کاربردهای فراوان آن ، در موارد فراوانی ، طرفین ، اقدام به تنظیم نمونه لایحه و ارائه آن به دادگاه خانواده می نمایند . به همین مناسبت ، در این قسمت قصد داریم کاربرد لایحه مطالبه نفقه فرزند را ذکر و فایل دانلود آن را نیز قرار دهیم .

یکی از اولین و مهم ترین کاربردهای لایحه مطالبه نفقه فرزند ، این است که مادر ، به عنوان خواهان مطالبه نفقه فرزند صغیر ، می تواند لایحه دفاعیه ای تنظیم کرده و در صورتی که سند و مدرک و دلیل خاصی مبنی بر ذی حق بودن فرزند در مطالبه نفقه دارد ، آن را به دادگاه ارائه نماید . به عنوان نمونه ، در صورتی که پدر در جریان رسیدگی ، مدعی شود که اموال کافی برای پرداخت مبلغ نفقه فرزند خود ندارد ، مادر می تواند با تنظیم یک لایحه دفاعیه ، توضیح دهد که شوهر ، مشغول به کار است و اموال کافی برای تادیه نفقه نیز ، در اختیار دارد .

از دیگر کاربردهای لایحه مطالبه نفقه فرزند ، این است که پدر یا هر شخصی که مکلف به پرداخت نفقه فرزند است ، می تواند با تنظیم این لایحه دفاعیه ، توضیحات خود مبنی بر اینکه اموال کافی برای پرداخت نفقه به فرزند را در اختیار نداشته و یا اینکه تا کنون نفقه فرزند خود را پرداخت کرده است ، ضمن لایحه دفاعیه ، مکتوب و به دادگاه ارائه نماید تا به مجازات عدم پرداخت نفقه فرزند محکوم نگردد .

مجازات عدم پرداخت نفقه فرزند

 

نحوه تنظیم لایحه مطالبه نفقه فرزند

در قسمت قبل ، به بررسی اینکه لایحه مطالبه نفقه فرزند چه کاربردهایی دارد ، پرداخته و گفتیم که هر یک از خواهان و خوانده دعوای مطالبه نفقه فرزند ، می تواند با استفاده از آن ، توضیحات خود را مکتوب و به دادگاه ارائه دهد . اما سوالی که در این خصوص مطرح می شود ، این است که نحوه تنظیم لایحه مطالبه نفقه فرزند چگونه است ؟

در خصوص نحوه تنظیم لایحه مطالبه نفقه فرزند ، باید گفت که بر خلاف گذشته که افراد ، توضیحات خود را بر روی برگه های فیزیکی ، تنظیم و آن را به دادگاه ارائه می کردند ، در حال حاضر ، تنظیم و ثبت لایحه قضایی ، به صورت الکترونیکی امکان پذیر بوده و طرفین ، می توانند از طریق سامانه عدل ایران ، اقدام به ثبت لایحه قضایی نمایند .

نحوه ثبت لایحه مطالبه نفقه فرزند ، به این صورت است که متقاضی ، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و پس از پرداخت هزینه های مربوطه ، متن لایحه قضایی خود را به ثبت می رساند و کد رهگیری دریافت می کند . در صورتی هم که در متن لایحه ، به دلیل خاصی برای اثبات موضوع استناد شده ، می توان آن را نیز ، ضمیمه نمود .

لازم به ذکر است که تنظیم لایحه مطالبه نفقه فرزند ، اصولا تا زمانی که فرآیند رسیدگی به دعوا خاتمه نیافته ، امکان پذیر است . پس از آن ، قاضی ، الزامی به توجه به دلایل و مدارک ارائه شده در لایحه مطالبه نفقه ، نخواهد داشت .

مطالبه نفقه فرزند از پدربزرگ

 

نکات مهم لایحه مطالبه نفقه فرزند

یکی از مهم ترین کاربردهای تنظیم لایحه مطالبه نفقه فرزند ، این است که خواهان و خوانده ، می توانند توضیحات خود که در صدور رای توسط قاضی ، موثر است را ، به صورت کتبی ، ارائه نمایند تا قاضی با توجه به آنها ، حکم صادر نماید . در این قسمت ، قصد داریم برخی از نکات مهم لایحه مطالبه نفقه فرزند را ارائه نموده تا در صورت لزوم ، طرفین با اطلاع از آنها ، اقدام به تنظیم لایحه نمایند .

اولا ، تنظیم لایحه مطالبه نفقه فرزند ، الزامی نبوده و طرفین ، می توانند به توضیحات شفاهی مطرح شده در جلسات رسیدگی به دعوای مطالبه نفقه فرزند ، اکتفا نموده و موضوع را مکتوب نکنند ؛ لکن ، از آن جهت که ممکن است ، برخی از توضیحات مطرح شده در جلسه رسیدگی ، میان مطالب دیگر گم شده و به آن توجه نشود ، یا اینکه اصلا خود فرد ، برخی از موضوعات مهم را فراموش کند بگوید ، یا اصلا دلیل و سند و مدرک جدیدی کشف شود که در حین جلسه رسیدگی وجود نداشته است ، متقاضی ، می تواند لایحه مورد نیاز خود را تنظیم نماید .

ثانیا ، لایحه مطالبه نفقه فرزند ، می تواند هم توسط خواهان ( معمولا مادر ) تنظیم شده و یا اینکه خوانده ( معمولا پدر یا جد پدری ) ، تنظیم شود . تنظیم لایحه توسط هر یک از این اشخاص ، به این منظور انجام می شود که با ارائه اسناد و مدارک لازم و استناد به قانون ، حق مورد مطالبه خود را اثبات نموده و یا اینکه اثبات کند که از لحاظ قانونی ، چنین الزامی ندارد .

ثالثا ، در صورت استناد به سند و مدرکی که در لایحه مطالبه نفقه فرزند به آن استناد شده ، می بایست آن را نیز ، به متن لایحه ضمیمه نمود تا دادگاه ، آن را ملاحظه و رای صادر نماید . اما ، باید توجه شود که در تنظیم لایحه دفاعیه نفقه فرزند ، از ارائه مطالب طولانی ، زاید ، حاشیه ای و تکراری خودداری شده و مطلبی که به ضرر خود فرد باشد ، بیان نگردد که در قسمت بعد ، می توانید نمونه این لایحه را مشاهده و دانلود نمایید  .

نحوه مطالبه نفقه فرزند از طرف مادر

 

دانلود نمونه لایحه مطالبه نفقه فرزند

در قسمت های قبلی ، به بررسی اینکه لایحه مطالبه نفقه فرزند چیست و چه کاربردهایی دارد ، پرداختیم . در این قسمت ، قصد داریم برای آشنایی بیشتر مخاطبین محترم با نحوه نوشتن لایحه مطالبه نفقه فرزندان ، یک نمونه لایحه نیز ، که در این دعوی توسط پدر تنظیم شده ، ارائه نماییم که در صورت لزوم ، بسته به شرایط ، می توان آن را اصلاح و مورد استفاده قرار داد .

 

نمونه متن لایحه مطالبه نفقه فرزند

 

ریاست محترم ……………..

با سلام ؛

احتراما ، در خصوص دادخواست خواهان ، خانم ………………… ، که به نمایندگی از فرزندان مشترک با نام های …………………. ، درخواست مطالبه نفقه نموده اند ، به استحضار می رساند که فرزندان ، پس از طلاق ، از تاریخ ……………………. تا ……………………… ، نزد اینجانب زندگی کرده و کلیه مخارج و هزینه های مربوط به تحصیل ، خوراک ، پوشاک ، مسکن و تفریحات آنها ، به عهده اینجانب بوده است .

از تاریخ …………………….. تا اکنون نیز ، که به موجب حکم دادگاه ، حضانت فرزندان به عهده مادر قرار گرفته است ، مبنی بر توافق صورت گرفته ، ماهیانه به میزان ………………. ، نفقه به حساب فرزندان واریز شده که فیش های واریزی پیوست ، گویای این مطلب می باشد . بر این اساس ، با عنایت به مدارک و مستندات ضمیمه شده ، تقاضای رد دعوای خواهان را دارم .

 

دانلود نمونه لایحه مطالبه نفقه فرزند


نمونه لایحه مطالبه نفقه فرزند


حجم فایل: 196kb
منبع: کارشناس رسمی دادگستری

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نمونه لایحه مطالبه نفقه فرزند در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون نمونه لایحه مطالبه نفقه فرزند پاسخ دهند .

نمونه دادخواست مطالبه نفقه فرزند از طرف مادر

 

 

سوالات متداول

1- لایحه مطالبه نفقه فرزند چیست ؟

در صورتی که هر یک از خواهان و خوانده در دعوای مطالبه نفقه فرزند قصد داشته باشند به صورت کتبی مطالب خود را به دادگاه ارائه نمایند می توانند یک نمونه لایحه تنظیم و ارائه نمایند که شرح این موضوع در متن مقاله ذکر شده است .

2- لایحه مطالبه نفقه فرزندان چه کاربردی دارد ؟

در مواردی که ممکن است طرفین فرصت یا تمایلی به حضور در دادگاه نداشته و یا اینکه احتمال دهند مطالب مطرح شده در جلسه دادرسی مورد توجه قرار نگرفته یا مطلب جدیدی کشف شود می توانند ضمن لایحه آن را مکتوب نمایند که جزئیات آن در مقاله آمده است .

3- نحوه تنظیم نمونه لایحه مطالبه نفقه فرزندان چگونه است ؟

برای تنظیم نمونه لایحه در دعوای مطالبه نفقه فرزندان هر یک از خواهان یا خوانده می تواند به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و با پرداخت هزینه های مربوطه متن لایحه را ثبت نماید که این موضوع در متن مقاله توضیح داده شده است .

 

برای مشاوره نمونه لایحه مطالبه نفقه فرزند

برای مشاوره نمونه لایحه مطالبه نفقه فرزند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *