نفقه

نظرکارشناس رسمی دادگستری نفقه درتعیین اجرت المثل

تعریف اجرت المثل

براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری نفقه ، زن ها درقبال کارهایی که در خانه انجام می دهند ، اما وظیفه ای ندارند ، هنگام طلاق می توانند حق کارهایشان را دریافت کنند ، همچنین مردان نیز تا زمانی که تمام حق وحقوق زن ها را پرداخت نکنند نمی توانند از همسرشان جدا شوند. همین باعث شده که بسیاری از مرد ها از طلاق منصرف شوند. به این حق و حقوقی که زن می تواند از مرد بگیرد اجرت المثل می گویند.

زوجه برای گرفتن حق المثل ابتدا باید درخواست نامه ای مبنی برگرفتن اجرت المثل تنظیم کند ، سپس به وکیل دادگستری رجوع کند و با داشتن مدارک لازم که شامل شناسنامه و عقد نامه است به مراجع قضایی مراجعه و برای گرفتن حق خود اقدام نماید. زن برای گرفتن اجرت المثل باید ثابت کند که کارهایی انجام داده که وظیفه ای نسبت به آن نداشته وهمچنین این کارها را بنا به خواست شوهرش انجام داده و نیت آن برای رضای خدا و رایگان نبوده است.

اجرت المثل تنها زمانی به زن تعلق می گیرد که زوجین قصد جدا شدن از یک دیگر را داشته باشند. اما قبل از طلاق فقط درصورت توافق زوجین ، زن می تواند حق خود را بگیرد. ضمنا هرچه سال هایی که زوجین درکنارهم زندگی می کنند ، بیشتر باشد اجرت المثل نیز بیشتر می شود.

شرایط لازم برای گرفتن اجرت المثل

کارشناس دادگستری نفقه درتوضیح پرونده ای که خود زوجه درخواست طلاق را داده بود و از طرفی برای گرفتن اجرت المثل نیز اقدام کرده بود ، فرمود که شرایط لازم برای گرفتن اجرت المثل این است که زن کاری که انجام داده است ، برای رضای خدا و رایگان انجام نداده باشد. همچنین نکته مهم تراین است که درخواست طلاق از طرف مرد باشد ومرد نیز به دلیل کارهای بد همسرش و موارد اخلاقی تصمیم به طلاق نگرفته باشد. چون اگر به این دلیل باشد ، دیگر اجرت المثل به زن تعلق نمی گیرد. برای تعیین میزان اجرت المثل کارشناس حق الزحمه زن راتعیین می کند.

نپرداختن اجرت المثل وحکم جلب

کارشناس رسمی نفقه در بررسی پرونده ای که فرد به جرم نپرداختن اجرت المثل محکوم به زندان شد ، گفت: اگر دادگاه رای خود را برای پرداختن اجرت المثل صادر کند ، مرد به مدت یک ماه فرصت دارد که اجرت را به همسرش پرداخت کند و اگر مرد ظرف این مدت پرداخت نکرد ، زن می تواند حکم جلب شوهرش رابگیرد.

قسط بندی اجرت المثل

اگر مرد توان پرداخت اجرت المثل را نداشته باشد ، می تواند درخواست مبنی بر قسط بندی اجرت المثل رابدهد. اگر دادگاه بعد از بررسی های لازم درخواست وی را قبول کند ، رای را بر مبنای قسط بندی اجرت المثل صادر می کند.

میزان اجرت المثل

یک کارشناس نفقه بیان می کند که اجرت المثل تمام زن ها با یک دیگر برابر نیست. بعد از درخواست زن برای دریافت اجرت المثل ، دادگاه جلسه ای را تشکیل می دهد و زوجین نظرات و اظهارات خود را بیان می کنند. اگر دادگاه رای را مستحق دانستن زوجه صادر کند ، دادگاه دستور ارجاع به کارشناس را صادر می کند که این کارشناس با توجه به وضعیت مالی ، شغل ، درآمد ، امکانات زندگی و … اجرت المثل آن را تعیین می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *