نفقه

نظر کارشناس رسمی دادگستری نفقه در خصوص نفقه اقارب

تعریف نفقه اقارب

از نظر کارشناس رسمی دادگستری نفقه و بنا به ماده ۱۲۰۴ ، نفقه به طور کلی به معنای تامین هزینه های لازم و ضروری  زندگی می باشد. نفقه ی اقارب نیز به معنای نفقه ای است که برخی از افراد به دلیل به وجود آمدن شرایط خاصی مجبور هستند که آن را پرداخت کنند و وسایل لازم و ضروری زندگی مثل خوراک ، لباس و … را برای آن ها فراهم کنند.

شرایط پرداخت نفقه اقارب

فردی که پرداخت نفقه برگردن او است ، باید دارای وضعیت مالی خوبی باشد تا بتواند از عهده ی پرداخت نفقه بربیاید. فردی که نفقه اقارب را می پردازد ، نباید با دادن نفقه زندگی خودش تحت فشار مالی قرار بگیرد. نفقه به کسی تعلق می گیرد که نمی تواند هزینه های زندگی اش را فراهم آورد. نفقه به کسی تعلق می گیرد که نه توانایی برای کار کردن دارد و نه شغلی و حتی در کوچک ترین  نیازهای زندگی اش هم مانده است. نفقه اقارب ، تنها به بستگانی تعلق می گیرد که رابطه نسبی در خط عمودی دارند و به خویشاوندان رضایی تعلق نمیگیرد. ضمنا رابطه نسبی در خط عمودی شامل پدر ومادر و فرزند و نوه می شود که پدر و مادر خط عمودی صعودی و فرزند و نوه خط عمودی نزولی هستند. همچنین برای دادن نفقه خط عمودی نزولی نسبت به خط عمودی صعودی  الویت دارند. پس نتیجه می گیریم که نفقه عمو، دایی ، خواهر و برادر واجب نمی باشد.

تداخل نفقه اقارب و زوجیت

اگر مردی هم بستگانش و هم همسرش نیازمند نفقه باشند ، مرد موظف است که ابتدا نفقه همسرش را پرداخت کند و اگر به واسطه پرداختن نفقه همسرش دیگر توان پرداخت نفقه به بستگانش را نداشته باشد این وظیفه از او ساقط میشود.

تفاوت نفقه اقارب و زوجیت از نظر کارشناس دادگستری نفقه

اگر فردی بخواهد نفقه بستگانش را بپردازد ، ابتدا به وضعیت مالی خود نگاه می کند که اگر توان پرداختش را داشته باشد نفقه را می دهد. اما در نفقه زوجیت ، مرد موظف است نفقه همسرش را بدهد و میزان دارایی مرد مدنظر نیست.

زن می تواند نفقه های گذشته اش که مرد پرداخت نکرده است را از طریق دادگاه درخواست کند ، اما در نفقه اقارب اینگونه نیست.

در نفقه زوجیت تنها مرد موظف است که به زنش نفقه بپردازد اما درنفقه اقارب این کار دو طرفه می باشد.

نفقه فرزندان

یک کارشناس رسمی نفقه در خصوص توضیح پرونده ای که زن بعد از فوت همسرش برای گرفتن نفقه فرزندانش ازپدر شوهر خود شکایت کرد فرمود که نفقه فرزندان برعهده مرد می باشد و اگر مرد فوت کند و پدرش زنده باشد ، وظیفه او می باشد.

نپرداختن نفقه

یک کارشناس نفقه بیان می کند که اگر مرد با وجود وضعیت مالی خوب و مناسب از دادن نفقه سرباز بزند به حبس تعزیری درجه ۶ محکوم است.

نفقه پدر و مادر

اگر پدرو مادر وضعیت مالی خوبی نداشته باشند و نتوانند نیازهای لازم و ضروری زندگیشان را تامین کنند ، پرداخت نفقه برعهده فرزندانشان می باشد ، اگر یک فرزند داشته باشد فقط بر عهده او واگر چندین فرزند داشته باشد ، بینشان تقسیم خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *