نفقه

نظر کارشناس رسمی دادگستری نفقه درتعیین نفقه زوجه

تعریف نفقه

براساس دیدگاه کارشناس رسمی دادگستری نفقه ، نفقه به معنای فراهم آوردن وسایل زندگی زن می باشد. اعم از خوراک ، پوشاک ، مسکن و … . براساس ماده ۱۱۰۶ از زمانی که بین زن و مرد خطبه عقد خوانده می شود ، این وظیفه برعهده ی مرد می باشد. درضمن فقط در عقد دائم موضوع نفقه مطرح است. نفقه زمانی برعهده مرد قرار می گیرد که زن نسبت به شوهرش تمکین کند . تمکین به دوصورت خاص و عام می باشد ، تمکین خاص به معنای داشتن رابطه زناشویی و تمکین عام به معنای این می باشد که زن ازشوهرش به عنوان رئیس خانه اطاعت کند وهمچنین درمحلی که شوهرش تعیین کرده است زندگی کند و اگر زنی عمدا از تمکین شوهرش خودداری کند ، به او نفقه تعلق نمی گیرد. اما براساس ماده ۱۱۱۵ اگر زن بتواند برای دادگاه اثبات کند که زندگی با شوهر وتمکین او دارای ضرر جانی ، مالی و بدنی است ، این زن از تمکین شوهرش معاف می شود ومرد نیز بدون تمکین او باید نفقه را پرداخت کند.

قوانین نفقه

اگر زنی نسبت به شوهرش تمکین نکند و دلیلی نیز برای عدم تمکینش نداشته باشد نفقه به او تعلق نمی گیرد.

اگر مرد به مدت ۶ ماه نفقه همسرش را پرداخت نکند زن می تواند از او طلاق بگیرد.

اگر زنی بدون اجازه شوهرش از خونه بیرون رود و دلیل قانع کننده ای هم نداشته باشد به او نفقه تعلق نمی گیرد.

نفقه زن بر اساس عوامل مختلفی مثل شان خانوادگی زن ، شغل زن ، میزان درآمد و … مشخص می شود. اما مقدار دقیق آن را فقط قاضی به طور دقیق مشخص می کند.

نفقه درازدواج موقت

کارشناس دادگستری نفقه ،درخصوص زنی که از صیغه اش به دلیل نپرداختن نفقه شکایت کرده است، این توضیح را می دهد که نفقه دادن فقط در ازدواج دائم می باشد و در ازدواج موقت ، فقط زمانی زن می تواند از شوهرش تقاضای نفقه کند که در هنگام عقد پرداخت نفقه ذکر شده باشد.

نفقه و دوران عقد

بنا به نظر کارشناس نفقه ، نفقه فقط در صورتی به زن تعلق می گیرد که نسبت به شوهرش تمکین  کند ، اما در دوران عقد که به دلایل رسم و رسومات زن نمی تواند نسبت به مرد تمکین کامل کند ، میزان نفقه نسبت به بعد از زندگی مشترک تفاوت دارد . اما چون به عقد دائم مرد درآمده است ، وظیفه ی پرداخت نفقه برعهده ی مرد می باشد.

شرایط پرداخت نکردن نفقه

 کارشناس رسمی نفقه درخصوص پرونده ای که مرد به دلیل تمکین نکردن همسرش نفقه او را پرداخت نکرده است، فرمود: نفقه فقط درصورتی به زن تعلق می گیرد که نسبت به شوهرش تمکین کند. اگر ثابت شود که زن عمدا از تمکین شوهر جلوگیری کرده است ، نفقه به او تعلق نمی گیرد. همچنین براساس قانون ۶۴۲ درصورتی که ثابت شد زن نسبت به شوهرش تمکین کرده است و مرد نفقه او را به مدت ۶ ماه پرداخت نکرده است ، زن می تواند حکم جلب مرد را نیز بگیرد.

نفقه و طلاق رجعی

طلاق رجعی طلاقی است که زن و شوهر تا زمانی که عده آن ها پایان نیافته است می توانند به همدیگر رجوع کنند و اجازه برگشت بدون خواندن دوباره صیغه را دارند. دراین نوع طلاق مرد باید نفقه زن را پرداخت کند. اما در طلاق های دیگر مرد وظیفه ای نسبت به پرداخت نفقه ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *