نقشه برداری

حل اختلافات حدود ملک با تفسیر عکس های هوایی

با استفاده از تفسیر عکس هوایی که توسط کارشناس رشته نقشه برداری و از طریق بررسی چندین دوره عکس های هوایی منطقه و قرارگیری آنها در مختصات در نرم افزارهای مخصوص تهیه می شود می توان موقعیت ملک را تعیین کرد و پس از تعیین شدن موقعیت دقیق ملک، مالک می تواند برای دیوار کشی و… ملک خود اقدام نماید و اختلافات حدود ملک را برطرف نماید.

با ما تا انتها همراه شوید تا اطلاعات کاملی درباره تفسیر عکس های هوایی برای حل اختلافات حدود ملک را دریافت کنید.

حل اختلافات ملکی با استفاده از تفسیر عکس های هوایی

یکی از مزایای پر اهمیت تفسیر عکس های هوایی، حل اختلافات ملکی است. چرا که با استفاده از عکس های هوایی قدیمی می توان از آن به عنوان تامین دلیل، در دعاوی ملکی و تعیین نوع کاربری زمین طی سالیان سال استفاده کرد.

اگر نوع زمین بایر باشد و به مرور زمان به باغ یا ساختمان تغییر کاربری داده شود یا برعکس این موضوع هم صادق است، در صورتی که زمین مورد نظر در گذشته کاربری کشاورزی یا باغ بوده و توسط همسایگان ملک دچار تعرض شده باشد و قسمتی از ملک را تصاحب کرده و در آن ساخت و ساز انجام داده باشند، در این شرایط که حدود ملک از بین رفته یا توسط همسایگان دچار تعرض شده اند برای اینکه مالکین ادعای خود را در مراجع قضایی به اثبات رسانند، نیاز به تأمین دلیل دارند تا علاوه بر اثبات مالکیت خود، حدود ملک به همراه کاربری را نیز اثبات نمایند.

برای اثبات نیاز به مدارک قابل استناد در مراجع قضایی خواهد بود تا بدین وسیله مالک، بتواند حقانیت ادعای را ثابت نماید که برای تهیه این مدارک نیاز به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری دارای تخصص در زمینه تفسیر عکس هوایی است تا بتواند با بررسی چندین دوره تصاویر و با استفاده از مختصات در نرم افزارهای تفسیر عکس های هوایی بتواند نظریه کارشناسی خود را تایید نماید و به مراجع قضایی ارائه دهد.

روش های تهیه تفسیر عکس های هوایی با پیچیدگی ها و دانش تخصصی در این زمینه همراه خواهد بود، به همین خاطر باید توسط کارشناس نقشه برداری که از تجربه و تخصص کافی در این زمینه برخوردار است استفاده شود.

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری باید شناخت دقیق از منطقه ای که ملک در آن واقع شده است داشته باشد و با استفاده از تخصص های لازم در زمینه تعبیر و تفسیر تصاویر هوایی باید از دانش نقشه خوانی نیز اطلاعات کافی داشته باشد و در نهایت با تجربه کافی در این زمینه، با استفاده از اطلاعات موجود در عکس های هوایی و منطقه، عوارض مختلف روی سطح زمین را به خوبی بشناسد.

اثبات اطلاعات گذشته تا به حال ملک بر اساس تفسیر عکس های هوایی

در ایران سالیان سال است که برای اینکه اطلاعات گذشته ملک را به حال اثبات نمایند از تفسیر عکس هوایی برای برطرف کردن شبهات و ارائه دلایل علمی در مراجع قضایی و مجاب کردن قاضی برای حل اختلافات ملکی استفاده می شود، تا قاضی رای خود را صادر نماید و حق به حق دار برسد.

بسیاری از افراد برای اینکه مالکیت و ادعای خود را به اثبات گذشته ملک را به اثبات برسانند به سراغ شهود می روند تا شرایطی که در گذشته ملک داشته را آشکار سازند و واقعیت را روشن نمایند که لزوما در این شرایط اغلب افرادی که می توانند اطلاعات گذشته ملک را شهادت دهند یا در قید حیات نیستند یا در اثر کهولت سن قادر به یادآوری واقعیت گذشته ملک و شهادت دادن نخواهند بود.

تفسیر عکس هوایی برای حل اختلافات حدود ملک

البته می تواند به دلایل دیگری همچون نسبت فامیلی طرفین دعاوی و… از شهادت دادن در محاکم قضایی اجتناب کرده یا واقعیت را کتمان نمایند.

امروزه با وجود تصاویر هوایی در دهه های 30 و 40 یا 70 و 80 شمسی، مالکین می توانند به راحتی ادعای خود را با تبدیل تصاویر هوایی به نقشه های هوایی در محاکم قضایی به اثبات برسانند و نقشه های هوایی با دقت بالایی توسط کارشناس نقشه برداری تهیه می شود و نیازهای مالکین را برطرف می نماید.

با تهیه نقشه های هوایی دسترسی به اطلاعاتی که از تصاویر هوایی به دست آمده به همراه زمان تصویربرداری، به همراه جانمایی و هرگونه جابه‌جایی در حدود اراضی و املاک و دیگر عوارض را به خوبی شناسایی کرده و حتی میزان تغییرات و جابه‌جایی را نیز به صورت دقیق محاسبه کرد.

چه اطلاعاتی می توان از تصاویر هوایی استخراج کرد؟

با استفاده از تصاویر هوایی می توان اطلاعات ذیل را برای مشخص کردن میزان تغییرات در مشخصات ملکی با توجه به موضوع پرونده به دست آورد، که عبارتند از:

تغییراتی که به مرور زمان در موقعیت قطعات اراضی یا در صورت تفکیک قطعات بزرگتر ایجاد شده اند. البته این موضوع در شرایطی ایجاد می شود که مساحت زمین زیاد بوده و به قطعات کوچک‌تری تقسیم شده و همین موضوع باعث می شود که حدود اربعه بر اساس املاک همسایه مشخص شود که در مقاله حدود اربعه چیست این موضوع را توضیح داده ایم.

تغییراتی که به مرور زمان در کاربری زمین ایجاد شده است، به راحتی قابل تشخیص است و در صورتی که قبلاً زمین کاربری کشاورزی یا باغ بوده و امروزه تغییر کاربری در زمین ایجاد شده باشد با استفاده از عکس هوایی قابل استخراج است.

هرگونه تغییراتی که در مساحت و اندازه قطعات اراضی به وجود آمده باشد به زبان ساده می توان گفت با استفاده از جانمایی میزان تغییرات را در گذر زمان محاسبه کرد.

هرگونه تغییراتی در گوشه ها، زوایا، شکل قطعات اراضی و املاک به وجود آمده باشد، قابلیت شناسایی خواهد داشت.

اگر ابعاد قطعات اراضی همچنین طول و عرض آنها به وجود آمده باشد قابلیت شناسایی خواهد داشت.

رفع ابهامات ناشی از اختلافات حدود ملک با استفاده از تفسیر عکس هوایی

با استفاده از تفسیر عکس هوایی می توان به ابهامات ناشی از اختلافات ملکی پایان داد، که در ادامه میتوان با استفاده از نظر کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری که بر اساس بررسی تفسیر عکس های هوایی تهیه می شود بسیاری از دعاوی ذیل را رفع کرد که عبارتند از:

در شرایطی که املاک حال حاضر در گذشته، از چه کاربری برخوردار بوده اند؟ آیا ملک مورد نظر قبلا زمین بایر بوده یا دارای کاربری کشاورزی یا باغی بوده است. همچنین می توان اگر در داخل ملک بنایی وجود داشته یا خیر، یا در صورت تجدید بنا آن را مورد بررسی قرار داد.

در صورتی که اکنون مسیر یا گذرگاهی در ملک ایجاد شده که قبلا وجود نداشته، یا اگر وجود داشته آیا از همین مسیر و گذرگاه کنونی، عبور و مرور انجام می شده است؟ یا عرض این گذرگاه و مسیر نسبت به حال حاضر، کمتر یا بیشتر بوده است را می توان مورد بررسی قرار داد.

در صورت وجود نهر آب در اراضی باغی یا کشاورزی برای مرزبندی استفاده میشده است یا نشانه ای برای قطعه بندی اراضی و… بوده است؟ یا در صورت مشخص نبودن حدود اربعه از نهر آب برای مجزا کردن ملک استفاده شده است را می توان از این طریق مشخص کرد. توضیحات بیشتر در این باره در مقاله “حدود اربعه چیست” داده شده است.

در شرایطی که به مرور زمان مرزبندی بین قطعات اراضی و املاک دستخوش تغییرات شده باشد یا نشده باشد، همچنین اگر حدود اربعه به مرور زمان دارای تغییرات باشد یا نباشد، و در صورت تعرض به حریم همسایه و بالعکس نیز، قابلیت بررسی خواهد داشت.

در شرایطی که همسایه ملک، بخشی از ملک را به حریم خود اضافه کرده باشد و در آن ساخت و ساز انجام داده باشد یا اشکال قطعات دستخوش تغییراتی همچون بزرگ یا کوچک شدن شده باشند یا نشده باشند نیز قابلیت بررسی خواهد داشت.

حل اختلافات حدود ملک با استفاده از کارشناسان کارشناس رسمی دادگستری

کارشناسان سایت کارشناس رسمی دادگستری با توجه به در اختیار داشتن جامع ترین بانک عکس های هوایی و دارا بودن دانش و تجربه تخصصی در زمینه تفسیر عکس هوایی، در صورت نیاز پروژه شما به هرگونه مدرک و اسناد قابل استنادی، قادر به تهیه این مدارک علمی و مورد تایید مراجع قضایی و دیگر سازمان های دولتی خواهد بود.

حل اختلافات حدود ملک

کارشناسان کارشناس رسمی دادگستری با استفاده از مستندات و اسناد ملی به همراه مدارک موجودی که در اختیار مالک قرار دارد، با تهیه نقشه یو تی ام و نقشه ثبتی و… تمامی اطلاعات لازم همچون مختصات، مساحت، ابعاد اربعه، اشکال اراضی و تغییرات از گذشته تا به حال همراه با جانمایی پلاک ثبتی با استفاده از تفسیر عکس هوایی را انجام می دهد.

برای استفاده از خدمات سایت کارشناس رسمی دادگستری با شماره همراه یا تماس با دفتر در ساعات اداری – می توانید سفارش پروژه خود را به ثبت برسانید. پس از ثبت سفارش کارشناسان سایت کارشناس رسمی دادگستری با توجه به موقعیت ملک، اقدام به استعلام تصاویر هوایی موجود از محدوده ای که ملک شما در آن واقع شده است، می نمایند.

بعد از گرفتن استعلام بر حسب پرونده، فاکتور برای متقاضی صادر و پس از تایید و پرداخت آن توسط متقاضی، اقدام به تهیه تصاویر هوایی بر اساس مقیاس و سال عکس هوایی می نمایند و با استفاده از ابزارهای موجود در حوزه تفسیر عکس هوایی، نظر مکتوب کارشناسی شده را ممهور به مهر کارشناس رسمی به آدرس متقاضی ارسال می نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *