امور ثبتی

اصلاح مساحت سند مالکیت زمین

اصلاح مساحت سند مالکیت زمین توسط انجام مراحل مختلف انجام پذیر است. در واقع مساحت زمین در مواقعی خاص نیازمند اصلاح و ثبت سند جدید است. برای ثبت سند جدید شرکا و مالکین در اداره امور ثبتی درخواست خود را تسلیم می کنند و سپس مساحت زمین مورد نظر تغییر می کند. اراضی گاهی به صورت مشاع هستند که سند مربوط به خود را دارند. این زمین ها هنگام تفکیک و افراز به این صورت هستند که برای تغییر مالکیت باید به اطلاع اداره امور ثبتی برسد تا پس از طی مراحل قانونی سند جدید با اصلاح مساحت صادر شود. در صورت کسری و اضافات میزان متراژ زمین هزینه های مابه تفاوت و هزینه های قانونی آن پرداخت می شود و در نهایت گزارش کارشناسی مبنی بر اصلاح و صدور سند جدید به اداره ثبت تسلیم می شود. گفتنی است تهیه نقشه یو تی ام برای اصلاح مساحت الزامی است.

اصلاح مساحت سند زمین

سند زمین در مواقعی مانند فروش بخشی از زمین، تفکیک اراضی و افراز زمین نیاز به ویرایش و اصلاح دارد. در صورتی که بخشی از زمین مشاع به شخص دیگری فروخته بشود آن بخش از مالکیت نفر اول خارج شده و سند به نام مالک جدید ثبت خواهد شد. زمانی که سند اصلاح شود مساحت زمین جدید در اداره ثبت به صورت دقیق ثبت شده که در نهایت از طریق املاک و شهرداری قابل استعلام خواهد بود. از دیگر مواردی که منجر به اصلاح سند می شود می توان به اشتباهات متداول در ثبت سند اشاره کرد. همچنین در مواقعی که میزان دقیق زمین اضافی یا کم بیاید، نیاز به اصلاح سند زمین خواهد بود و مابه تفاوت مبلغ زمین به صندوق ثبت ارائه می شود.

کم و زیاد و اصلاح مساحت سند مالکیت زمین

کم و زیاد شدن مساحت زمین در مواقع مختلفی چون ساختن زمین، تغییر طول اضلاع و اشتباهات متدوال در اندازه گیری مساحت اولیه و جا به جایی زمین رخ می دهد. زمانی که افراد به خرید و فروش زمین می پردازند ممکن است در تعیین متراژ دقیق زمین با اشتباهاتی مواجه شود. در خصوص املاک ساخته شده اگر متراژ و مساحت زمین مورد نظر کم یا زیاد باشد می تواند در حین ثبت سند نسبت به کسری یا زیادی ثمن هزینه های مازاد را به صندوق ثبت بپردازد و تقاضای اصلاح سند خود را بدهد. همچنین اگر در پیش فروش و پیش خرید آپارتمان مورد نظر کسری یا اضافاتی صورت بگیرد در صورتی که میزان آن کمتر از پنج درصد باشد قرار داد فسخ نخواهد شد و فروشنده و خریدار با کمک کارشناس رسمی می توانند هزینه های دقیق را بررسی کرده و در نهایت با مراجعه به صندوق ثبت درخواست اصلاح سند خود را تسلیم اداره ثبت نمایند. همچنین اگر مساحت قید شده اضافات باشد فروشنده می تواند مبلغ اضافات را دریافت نماید و اگر کم باشد خریدار می تواند میزان وجه را دریافت نماید.

شیوه اصلاح مساحت سند مالکیت زمین

چنانچه کسری و یا افزایش مساحت زمین مورد نظر مشخص شود با کمک کارشناس رسمی به صورت عینی ملک مورد نظر بازدید می شود و چنانچه به مجاورین تعرض نکرده باشد ابعاد زمین مورد کنترل و ارزیابی قرار می گیرد. کروکی زمین و اراضی مجاور و گذرگاه ها و حریم ها توسط کارشناس به رئیس اداره ثبت تسلیم می شود و نسبت به اصلاح سند اقدام خواهد شد.

اصلاح مساحت سند مالکیت زمین مشاع

اصلاح مساحت سند زمین مشاع حین تفکیک و افراز صورت می گیرد. افراد معمولا بخشی از زمین مشاع خود را می فروشند و طی انجام مراحلی چون مشخص کردن محدوده و ابعاد، توافق شرکا و تایید کارشناس اصلاح و صدور سند جدید برای مالکین صادر می گردد. چنانچه در تفکیک، تقسیم و افراز زمین مشاع اشتباهاتی چون ذکر اشتباه میزان زمین، تعرض به بخش دیگر و غیره رخ بدهد اگر مخل حقوق اشخاص نباشد در اداره ثبت قابل پیگیری است و اگر مخل حقوق اشخاص باشد نیازمند پیگیری در دادگاه خواهد بود.

اشتباهات متداولی که در تعیین مساحت زمین رخ می دهد شامل اصلاح مساحت زمین می شود. این اشتباهات به صورت زیر هستند: اشتباهات حین بررسی و ذکر مساحت زمین، اشتباهات ثبتی حین درج اطلاعات زمین و غیره می شود. در کل اصلاح مساحت سند مالکیت زمین در صورت کسری و اضافات و یا اشتباهات متداول انجام می شود. برای اصلاح سند مالکیت زمین کارشناس به بررسی حضوری و بازدید از زمین می پردازد.

در صورت نیاز به کارشناس جهت انجام امور نقشه برداری و ثبت ملک می‌توانید با کارشناسان ما تماس حاصل نمائید و یا به سایت کارشناس نقشه برداری مراجعه نمائید.ش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *