امور ثبتی

معرفی نقشه برداری ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی

 نقشه برداری ثبتی به منظور تعیین محدوده های تعریف شده و تعیین حقوق آن ها انجام می شود. این محدوده ها می تواند شامل مواردی مانند مکان های جغرافیایی و طبیعی باشد. نقشه برداری ثبتی بر اساس کارکردی که برای کاربر دارد نام گذاری می شود. و می تواند شامل موارد زیر باشد:

1- نقشه برداری ثبتی امور شهری.

درین نوع نقشه برداری جایگاه منازل ، معبرهای اصلی و فرعی شهری ، تفرجگاه های شهری و … مشخص و مسجم می شود. کاربر می تواند با مراجعه به این نوع نقشه برداری به سهولت به جایگاه های مختلف ساخته شده در سطح شهر دسترسی پیدا کند.

2-  نقشه برداری ثبتی امور کشاورزی

 نقشه برداری از زمین های زراعی و مساحت  و نحوه ی قرار گرفتن آن ها درین نوع نقشه برداری مورد استفاده قرار می گیرد و اطلاعات لازم جهت زمین های زراعی را در اختیار کشاورزان قرار می دهد.

3-  نقشه برداری ثبتی امور مالی

درین  نوع نقشه برداری هدف تعیین مالیات و ساز و کار اخذ مالیات است. اطلاعات ملکی و مالی مورد نیاز ثبت و ضبط می شود و کاربر با مراجعه به آن می تواند اطلاعات مالی لازم جهت اخذ مالیات از بنگاه های مالی را به دست آورد.

4- نقشه برداری ثبتی امور آبی

تعیین و تحدید منابع آبی کشور و همچنین مرزهای آبی درین نوع نقشه برداری مدنظر است. و از اهداف آن می توان به مدیریت بنادر و سواحل و لنگرگاه ها می توان اشاره کرد.

5- نقشه برداری ثبتی جامع

در این نوع نقشه برداری علاوه بر آن که موارد پیشین مورد نظر است، مسائل عمرانی و آبادانی هر منطقه نیز طرح می شود. نقشه بردار ، در تلاش است با بررسی نقاط بالقوه ی پیشرفت منطقه،  استعدادهای منطقه را کشف و پیشنهاد دهد.

در نقشه برداری ثبتی جامع موارد زیر به صورت مستقیم مورد استفاده و مطالعه قرار می گیرد:

1- حدود و وضعیت اراضی

2- ارزش اراضی و وجوح اخذ مالیات

3- کاربری روستایی وشهری

4- جمعیت و اطلاعات مربوطه

5- وضعیت ادارات وسازمان های اجرایی اداری

6- آب و فاضلاب

7- معماری ساختمان های موجود در منطقه

8-خاک و پوشش گیاهی

مسلما می توان موارد بیشتری را به مجموعه ی فوق اضافه کرد. به هر میزان در نقشه برداری ثبتی جامع  جزییات  بیشتری بررسی شود  بالتبع ، نتیجه حاصل از بررسی دقیق تر و قابل استنادتر می تواند باشد.

با مطالعه ی جامع و همه جانبه ی موارد مذکور کارشناسان دادگستری رشته ی امور ثبتی می توانند درباره ی برنامه های عمرانی و آبادانی منطقه اظهار نظر کنند . مسلما نهادهای مسئول جهت برنامه ریزی برای پیشرفت مناطق جغرافیایی مورد نظر خود ناچار از رجوع به نظرات کارشناسی هستند که توسط کارشناسان رسمی دادگستری رشته ی امور ثبتی به ویژه با استفاده از انواع نقشه برداری های ثبتی جمع بندی و بررسی شده اند.

در صورت وجود هر گونه پرسش و نیاز به مشاوه در زمینه امور ثبتی زمین، ملک و آپارتمان می توانید به کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *