نفقه

نظر کارشناس رسمی دادگستری نفقه درتعیین میزان مهرالمثل

تعریف مهرالمثل از زبان کارشناس رسمی دادگستری نفقه

هنگامی که بین زن و مرد خطبه ی عقد خوانده می شود ، معمولا براساس رسم و رسوم مهریه زن مشخص می شود ، اما گاهی زن و مرد برسر مهریه به توافقی نمی رسند و به بعد موکول می کنند. اگر بعد از عقد و قبل از تعیین مهریه این زن و شوهر با یک دیگر رابطه جنسی برقرار کنند و دخول نیز صورت گرفته باشد ، به این خانم مهریه تعلق گرفته می شود که به آن مهرالمثل می گویند. بر اساس ماده ۱۰۹۱ این مهرالمثل بر طبق صفات زن ، زیبایی زن ، شخصیت خانوادگی تعیین می شود.

اگر زن و شوهر در هنگام عقد مهریه ای مشخص نکنند و اقدام به طلاق کنند و دخول نیز صورت نگرفته باشد ، با این وجود نیز دادگاه مبلغی را به عنوان مهریه برای زن مشخص می کند. اگر بعد از رابطه جنسی طلاق بگیرد مهریه ای که به زن تعلق می گیرد مهرالمثل است.

شکایت به میزان مهرالمثل

کارشناس رسمی نفقه در توضیح شکایتی که مرد نسبت به میزان مهرالمثل همسرش کرده بود ، فرمود اگر هریک از زن و مرد نسبت به میزان مهرالمثل اعتراض داشته باشند ، ابتدا به هیئت کارشناسی ۳ نفره و درصورت ادامه اعتراض به هیئت کارشناس ۵ نفره و اگر باز هم معترض باشد ، به هیئت کارشناسی ۷ نفره باید مراجعه کنند و تمام هزینه این کارشناس ها را باید فردی که معترض است بپردازد.

موارد تعلق مهرالمثل

براساس نظر کارشناس دادگستری نفقه ، مهرالمثل تحت شرایطی به زن تعلق می گیرد که عبارتند از:

براساس ماده ۱۰۹۹ اگر نکاح باطل باشد و زن بدون اطلاع از این موضوع  با مرد رابطه برقرار کند ، به این زن مهرالمثل تعلق می گیرد.

بر اساس ماده ۱۰۹۳ اگر هنگامی که عقد خوانده می شود ، مهریه ذکر نشود و شوهر بعد از نزدیکی با همسرش او را طلاق دهد.

اگر مرد حق نزدیکی با همسرش را نداشته و این کار را انجام دهد.

احکام حقوقی مهرالمثل

کارشناس نفقه بیان می کند که براساس ماده ۱۰۸۷ اگر زن و مردی که ازدواج دائم دارند ، در هنگام عقد مهریه ای را مشخص نکنند ، این عقد صحیح است ، اما تکلیف مهریه زن بالاخره باید مشخص شود ، اگر قبل از این که راجب مهریه به توافق برسند ، عمل دخول انجام شود ، به زن مهرالمثل تعلق می گیرد و همچنین بر اساس ماده ۱۰۹۰ اگر زن مسئول تعیین مهریه خود شود ، نمی تواند بیشتر از مهرالمثل طلب کند.

زمان تعیین مهرالمثل

برای تعیبن میزان مهرالمثل ، زمانی را که زن و مرد اقدام به رابطه جنسی کرده اند را در نظر می گیرند و باید با توجه به قیمت آن زمان مهرالمثل تعیین شود ؛ زیرا در آن روز مهرالمثل بر مرد واجب شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *