آثار هنری و اشیاء نفیسه

برآورد میزان خسارت وارده به آثار هنری توسط کارشناس رسمی دادگستری آثار هنری واشیاء نفیسه

آثار هنری هم مانند هر آثار دیگری ممکن است دچار آسیب و خسارت شود. خصوصا آثاری از جمله تابلوهای سیاه قلم و رنگ روغن و پرتره ها و پاستل و مجسمه ها و نقاشیخط ها وتذهیب و چلیپا در ابعاد مختلف که بسیار حساس هستند مورد آسیب واقع میشود. عمده علتی که باعث می شود به این آثار خسارت وارد شود منحصر به فرد بودن و ارزش معنوی و مادی آن است. با اینکه این آثار ممکن است در دراز مدت بر اساس تغییرات محیطی دچار آسیب و خرابی شود یا توسط اشخاص مورد قاچاق، کپی برداری، خرید و فروش و جعل و غیره قرار بگیرد که در این صورت میزان دقیق خسارت وارده به اثر مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری آثار هنری واشیاء نفیسه مشخص شده و با فرد خاطی برخورد می شود. از طرفی برآورد خسارت وارده به این آثار موجب می شود هنرمند مورد حمایت واقع بشود. یکی از چالش ها و دغدغه های هنرمندان این است که پس از زحماتی که در خصوص آموزش و یادگیری سبک تا پیاده سازی طرح انجام می دهند طرحشان مورد کپی و یا جعل و خرید و فروش قرار نگیرد. در برخی حوزه های هنری برخی افراد طرح های هنری موزه ها و افراد مشهور را پیاده سازی می کنند که این موارد با رعایت برخی موارد مشکل ساز نخواهد بود. اما در کل چنانچه به آثار هنری و اشیاء نفیسه از طرف شخص آسیب فیزیکی یا مادی وارد شود دچار خسارت شده و میزان آن توسط کارشناس تعیین می شود.

چنانچه یک اثر هنری مانند تابلو سیاه قلم سبک فتورئال توسط هنرمندی تولید شده باشد و مورد کپی شخصی قرار بگیرد یا خرید و فروش شود و به هر طریق آسیب وارد شود کارشناس دادگستری آثار هنری و اشیاء نفیسه نسبت به خسارت وارد شده بر طرح از طریق نوع خسارت، میزان تخریب و مبلغ حاصل از خرید و فروش اثر اقدام به تهیه گزارش می نماید. چنانچه توسط شخص به آثار عتیقه و تاریخی آسیب هایی اعم از مخدوش شدن، شکستگی و خرید و فروش به افراد خارجی صورت گیرد کارشناس میزان خسارت وارده را ارزیابی کرده و دولت با شخص خاطی بر خورد می کند.

نوع دیگری از خسارت به این صورت است که تابلو یا مجسمه یا اثر هنرمند در گالری ها دچار خدشه و آسیب بشود. به جهت اینکه آثار هنرمندان در گالری ها و نمایشگاه ها مورد بازدید همگان قرار می گیرد تا حد امکان مردم سعی می کنند حین بازدید به آثار صدمه نزنند اما اگر چنین موردی پیش آید با توجه به اینکه مورد سهوی است میزان برآورد خسارت وارده به اثر از سوی کارشناس رسمی آثار هنری واشیاء نفیسه با اعلام تخفیف و لحاظ مورد سهوی انجام می شود.

بنابراین برای تعیین میزان خسارت وارده به انواع آثار هنری و طراحی از قبیل تابلوهای سیاه قلم، رنگ روغن، پرتره و پاستل و مجسمه و چلیپا و نقاشی خط و تذهیب صدمه و آسیب وارد شود کارشناس آثار هنری واشیاء نفیسه اظهار نظر کرده و گزارشاتی تهیه می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *