بررسی اسناد و مدارک

اظهار نظر در خصوص ادعای جعلیت به اسناد و مدارک توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته بررسی اسناد و مدارک

اسناد رسمی و دیگری اسناد غیر رسمی را باید مورد توجه قرار داد. به اشکال مختلفی اختلافاتی در این خصوص ایجاد می‌شود. کارشناس رسمی دادگستری رشته بررسی اسناد و مدارک به بررسی و اظهار نظر در خصوص این اختلافات می‌پردازد. این اختلافات یا به طور کلی به شکل نپذیرفتن اصالت سند صورت می‌گیرد و یا خود سند پذیرفته اما محتویات آن مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

برای مثال تصور کنید که سند ملکی از سوی فردی برای اقامه دعوا علیه دیگری برای دادرسی ارائه شده باشد. در این خصوص به دو شکل دعوا مطرح می‌شود. اول این که ممکن است ادعای جعلی بودن سند مذکور ارائه شود و از سوی دیگر ممکن است که محتویات سند نادرست خوانده شود به این شکل که برای مثال حدود سند بیش از آنچیزی باشد که در سند وجود دارد. در خصوص مورد اول کارشناس رسمی دادگستری رشته بررسی اسناد و مدارک به کارشناسی سند جعلی می‌پردازد و در مورد دوم کارشناس رسمی دادگستری رشته ثبتی به بررسی سند بر اساس نقشه‌های ملکی و تعیین ادعای اضافه مساحت ملک می‌پردازد.

از سوی دیگر تنها اسناد رسمی نیستند که برای ادعا‌های مختلف به دادگاه ارائه می‌شوند. سند‌های غیررسمی مانند قولنامه‌ها و تصاویر و حتی دستنوشته‌ها نیز ممکن است به عنوان مدرک به دادگاه ارائه شوند. خوشبختانه با توجه به تعدد این مدارکی که به دادگاه ارائه می‌شود گروه کارشناسان ما در زمینه‌های مختلفی چون بررسی دست خط، فیلم‌ها، تصاویر و سایر مدارک نیز کارشناسان مجربی در اختیار دارد که در این موارد به بررسی ادعا‌های موصوف می‌پردازند. بنابراین هر نوع سندی که جهت اقامه دعوا طرح شود توسط کارشناسان ما مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. تشخیص سند جعلی نیز با توجه به عوامل متعددی که در یادداشت‌های دیگر بدان پرداخته ‌ایم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گاها ممکن است اسناد به دلایل مختلفی دچار تغییراتی شوند. اولین تغییرات مربوط به تغییر عمدی ذی نفع در سند است. برای مثال تغییر و یا تعیین قراردادی که دارای تاریخ اتمام نبوده است و یا اضافه نمودن بندی به قرارداد. از سوی دیگر ممکن است یک سند به دلایل مختلف دچار خسارت شده باشد. مثلا رطوبت بخشی از آن را از بین برده باشد و یا پخش رنگ قسمتی از آن را ناخوانا کرده باشد. در این موارد نیز ادعای جعلیت اسناد و مدارک با حضور کارشناسان ما مورد بررسی قرار می‌گیرد.

با توجه به موارد مهم و اختلافات چندی که در این خصوص ایجاد می‌شود در صورت نیاز به کارشناس می‌توانید با مراجعه به کارشناسان ما جهت تنظیم گزارش رسمی اسناد رسمی و غیر رسمی اقدام نمائید. خدمات ما در قالب ارزیابی اسناد رمی و غیر رسمی، مدارک شخصی، مدارک حقوقی، تصاویر و یا هر نوع ادعایی که به همراه آن سندی ارائه می‌شود خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *