دسته‌بندی نشده

نمونه اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل – دانلود

اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل، یکی از انواع اوراق قضایی است که پیش از ثبت دادخواست، توسط مالک ملکی که ملک او توسط دیگری، به طور غیر قانونی تصرف شده، برای متصرف فرستاده می شود و در آن، درخواست تخلیه ملک و پرداخت بهای مدت تصرف ذکر می گردد. نحوه تکمیل نمونه اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل، با درج اطلاعات هر ستون، مقابل آن بوده و مشخصات هویتی و آدرس مخاطب اظهارنامه و اظهار کننده، همچنین، موضوع اظهارنامه، از جمله موارد مندرج، در این نمونه اظهارنامه است.

برای مشاوره نمونه اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل

برای مشاوره نمونه اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل

 

هنگامی که ملک کسی، اعم از خانه یا زمین، توسط دیگری، بدون اجازه و به طور غیر قانونی، مورد تصرف قرار می گیرد، مالک اصلی ملک، می تواند، اقدام به طرح دعوای خلع ید نموده و از دادگاه صالح، تقاضای صدور حکم به خلع ید متصرف، از ملک تحت مالکیت خود را بنماید. همچنین، امکان درخواست صدور حکم در خصوص پرداخت اجرث المثل زمان تصرف نیز وجود دارد؛ بدین ترتیب که پس از تعیین بهای اجرت المثل ملک، توسط دادگاه، متصرف غیر قانونی باید بهای زمان تصرف خود را نیز به مالک، پرداخت کند.

اما، پیش از اینکه مالک اصلی ملک، اقدام به طرح دعوای خلع ید نماید، می تواند، به موجب یک اظهارنامه قضایی، تقاضای خلع ید و پرداخت اجرت المثل زمان تصرف را از متصرف داشته تا در صورت استنکاف متصرف از رفع تصرف، مالک، در دادگاه، مدرکی دال بر غیر قانونی بودن تصرف، در دست داشته باشد. از آنجا که تنظیم چنین اظهارنامه ای نیاز به اطلاع از نحوه تنظیم آن، بر اساس قوانین آیین دادرسی دارد، ضروری است تا از نحوه تنظیم نمونه اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل، با خبر بود.

از این رو، در مقاله حاضر، قصد داریم تا درباره مفهوم نمونه اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل و نحوه تنظیم آن، صحبت کرده و سپس، متن و فایل دانلود یک نمونه از این اظهارنامه را ارائه نماییم. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع، در ادامه مقاله، همراه ما باشید.

اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل چیست

قبل از توضیح در این باره که اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل چیست و تفاوت آن با اظهارنامه تخلیه ید چه می باشد، لازم است تا اندکی در خصوص مفهوم حقوقی دعوای خلع ید، مطالبه اجرت المثل زمان تصرف و اظهارنامه قضایی، به صورت جداگانه، توضیح داده و سپس، بگوییم که اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل چه بوده و چه کاربردی دارد.

دعوای خلع ید، یک دعوای حقوقی، در خصوص ملک و مال غیر منقول، اعم از زمین یا خانه است و زمانی مطرح می گردد که مال غیر منقول یک مالک، توسط شخصی دیگر، بدون اذن و اجازه او، به طور غیر قانونی، مورد تصرف قرار گیرد. در چنین مواردی، یعنی در تصرف غیر قانونی مال غیر منقول یک مالک قانونی، او می تواند، اقدام به طرح دعوای خلع ید نموده و از دادگاه صالح، تقاضای رسیدگی و صدور حکم در این خصوص را داشته باشد.

مقصود از اجرت المثل ایام تصرف این است که شخص متصرف، بهای زمان تصرف غیر قانونی خود در ملک را به جهت استفاده از ملک و منافع آن، به مالک بپردازد که میزان و مبلغ این اجرت المثل را نیز دادگاه، پس از دریافت نظر کارشناس دادگستری تعیین می کند.

یکی از مراحلی که قبل از طرح دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل، یا هر دعوای دیگری، توسط خواهان دعوا، می تواند طی شود و به عنوان مدرکی برای اثبات ادعا و دعوا، در دادگاه، به کار رود، ارسال اظهارنامه قضایی الکترونیکی، به طرف دعوا و بیان خواسته خود، قبل از ثبت دادخواست حقوقی است تا در صورت اظهار بی اطلاعی خوانده در دادگاه، خواهان بتواند، کذب بودن ادعای خوانده را اثبات کند.

از آنجا که مالک ملکی که ملک او، به طور غیر قانونی تصرف شده، باید، برای برنده شدن در دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل، غیر قانونی بودن تصرفات متصرف را اثبات کند، لازم است تا مدارکی برای این اثبات، جمع آوری نماید و ارسال اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل، یکی از راه های جمع آوری این مدرک است.

چراکه در صورت ارسال این اظهارنامه و عدم توجه متصرف به آن، دادگاه از این اظهارنامه، به عنوان مدرکی دال بر عدم اذن مالک، بر تصرف ملک و غیر قانونی بودن تصرف متصرف استفاده خواهد کرد و رای بر خلع ید و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف را به نفع خواهان، خواهد داد.

با توجه به توضیحات فوق، می توان گفت، اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل، اظهارنامه ای است که پیش از ثبت دادخواست، توسط مالک ملکی که ملک او توسط دیگری، به طور غیر قانونی تصرف شده، برای متصرف فرستاده می شود و در آن، درخواست تخلیه ملک و پرداخت بهای مدت تصرف ذکر می گردد.

حتما بخوانید: دعوای خلع ید به استناد سند عادی

نحوه تنظیم اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل

پس از صحبت در خصوص مفهوم اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، در این بخش از مقاله، قصد داریم، در خصوص نحوه پر کردن چنین اظهارنامه ای، صحبت کنیم. چرا که در صورت پر شدن این اظهارنامه، بدون رعایت شرایط قانونی آن، امکان ارسال و استفاده از آن، به عنوان یک مدرک، دال بر اثبات مدعا، وجود نخواهد داشت. برای توضیح نحوه تنظیم اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل، باید، بخش ها و اجزای این اظهارنامه را بگوییم.

هر نمونه اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل، شامل ستون مربوط به اطلاعات اظهارکننده، اطلاعات مخاطب اظهارنامه یا اظهار شونده، موضوع اظهارنامه و شرح اظهارنامه است که پر کردن هر ستون، دقیقا باید، مطابق مراحل زیر صورت گیرد:

درج اطلاعات هویتی، از قرار نام و نام خانوادگی، آدرس و در صورت امکان، شماره تماس اظهارکننده و مخاطب اظهارنامه، در ستون مربوط به اطلاعات اظهارکننده و مخاطب اظهارنامه.

درج عبارت “خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف”، در ستون مربوط به موضوع اظهارنامه.

درج شرح موضوع و ذکر مواردی چون داشتن مالکیت قانونی بر ملک، توسط اظهارکننده و غیر قانونی بودن تصرف متصرف یا همان مخاطب اظهارنامه، بر ملک تحت مالکیت قانونی او، همچنین، ذکر رفع تصرف و پرداخت بهای اجرت المثل زمان تصرف غیر قانونی ملک، در ستون شرح موضوع اظهارنامه. 

پس از توضیح در خصوص نحوه تنظیم اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل، در ادامه، قصد داریم، متن یک نمونه اظهارنامه، درباره این موضوع را ارائه کرده و فایل دانلود آن را در اختیار خوانندگان، قرار دهیم.

دادخواست فسخ قرارداد، خلع ید و پرداخت اجرت المثل

 

دانلود نمونه اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل

در قسمت های قبلی مقاله، توضیح دادیم که اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل، چیست و گفتیم که یکی از مراحلی که می تواند، قبل از طرح دعوای خلع ید، توسط خواهان این دعوا، برای جمع آوری ادله، مبنی بر اثبات غیر قانونی بودن تصرف متصرف، طی شود، ارسال چنین اظهارنامه ای است. در این بخش از مقاله، قصد داریم، متن و فایل دانلود یک نمونه اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل را ارائه کرده تا خوانندگان محترم بتوانند، در صورت نیاز، از آن استفاده کنند. 

 

نمونه اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل

 

اظهار کننده: نام- نام خانوادگی- آدرس

مخاطب اظهارنامه: نام-نام خانوادگی- آدرس

موضوع: خلع ید و مطالبه اجرت المثل

دلایل و منضمات: سند رسمی مالکیت 

مخاطب محترم، به موجب ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، متن زیر، رسما و قانونا، به شما، ابلاغ می گردد:

با سلام

اینجانب…………….، فرزند……………، مالک رسمی و قانونی ملک، به آدرس……………. با پلاک اصلی ………… و فرعی …………… می باشم که از تاریخ …/…./….، به دلیل مهاجرت، در آن، سکونت نداشته ام.

طی سفری که در مورخ…/…./…. به ایران داشتم، مطلع شدم که جنابعالی و خانواده محترم تان، بدون هیچ اذن و اجازه و مدرک قانونی، اقدام به تصرف ملک مذکور و سکونت در آن، نموده اید و علی رغم درخواست لسانی بنده از شما، برای رفع تصرف و تحویل ملک به بنده، از انجام این امر، خودداری کردید.

لذا اکنون، به موجب این اظهارنامه، رسما و قانونا، از شما، تقاضا دارم تا ظرف مدت 1 هفته، یعنی تا تاریخ …/…./….، اقدام به تخلیه و تحویل ملک به اینجانب نموده و مبلغ ……….. تومان را نیز بابت اجرت المثل ایام تصرف، به شماره حساب ……………………، به نام …………….. واریز نمایید.

بدیهی است که در صورت عدم توجه شما به این اظهارنامه قانونی، بنده پس از انقضای مهلت های مذکور، اقدام به طرح دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نموده و هیچ گونه مصالحه ای در این خصوص، با شما نخواهم داشت.

 

 

علاقمندان به دانلود فایل نمونه اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل می توانند، از طریق لینک زیر و با کلیک بر روی گزینه دانلود، برای انجام این امر، اقدام نمایند.

 

نمونه اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل


نویسنده: کارشناس رسمی دادگستری
حجم: 450KB
منبع: کارشناس رسمی دادگستری

 

در صورتی که متصرف غیر قانونی، پس از دریافت اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، از رفع تصرف و پرداخت بهای مدت تصرف، خودداری کرد، خواهان که باید، مالک رسمی و قانونی ملک مورد تصرف باشد، می تواند، اقدام به ثبت دادخواست خلع ید و پرداخت اجرت المثل نموده که علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانند، مقاله زیر را مطالعه کنند.

دادخواست خلع ید و نمونه آن

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نمونه اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون نمونه اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل پاسخ دهند.

 

 

سوالات متداول

1- اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل چیست؟

اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل یکی از انواع اوراق قضایی است که پیش از ثبت دادخواست توسط مالک ملکی که ملک او توسط دیگری تصرف شده برای متصرف فرستاده می شود که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

2- نحوه تنظیم اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل چگونه است؟

نحوه تنظیم اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل با تکمیل و درج اطلاعات مربوط به هر ستون اعم از ستون مربوط به مخاطب اظهارنامه فرد اظهارکننده موضوع اظهارنامه و شرح آن در مقابل آن ستون است که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

3- موارد مندرج در نمونه اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل چیست؟

مشخصات هویتی و آدرس اظهار کننده و مخاطب اظهارنامه همچنین شرح تصرف غیر قانونی مخاطب اظهارنامه در ملک و تقاضای رفع تصرف و پرداخت بهای مدت تصرف از جمله موارد مندرج در نمونه اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل است که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره نمونه اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل

برای مشاوره نمونه اظهارنامه خلع ید و مطالبه اجرت المثل

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *