دسته‌بندی نشده

نحوه مطالبه مهریه در طلاق توافقی

در طلاق توافقی هم ، زوجه حق مهریه دارد ؛ با این حال ، تعیین مهریه در طلاق توافقی ، به این صورت است که زوجین با توافق همدیگر می توانند میزان مهریه زن را مشخص کرده و توافق کنند که مرد ، با پرداخت چه میزان از مهریه ، حاضر به طلاق دادن زوجه است . نحوه مطالبه مهریه ، به این صورت است که متن توافقنامه به انضمام دادخواست طلاق ، به دادگاه ارائه شود .

برای مشاوره مهریه در طلاق توافقی

برای مشاوره مهریه در طلاق توافقی

 

زمانی که هر یک از زوجین بخواهند از دیگری جدا شوند ، می توانند به سه روش این امر را عملی نمایند . در حالت اول ، مرد درخواست طلاق کرده و در حالت دوم ، زن متقاضی طلاق از همسر است . اما گاهی هم هر دوی ایشان متقاضی جدایی هستند که به آن ، طلاق توافقی گفته می شود .

اما گاهی این سوال نیز مطرح می شود که اگر زن ، بخواهد با شوهر خود به توافق رسیده و از وی جدا شود ، آیا می تواند مهریه خود را هم مطالبه کند یا خیر ؟ پاسخ به این سوال ، از این جهت مهم است که در طلاق توافقی ، معمولا زوجه ، در قبال بخشیدن مقداری از مهریه خود ، شوهر را راضی به طلاق یا جدا شدن می کند . به همین دلیل ، آشنایی با نحوه مطالبه مهریه در طلاق توافقی ، به طرفین این امکان را می دهد که حقوق قانونی خود را به نحو بهتری استیفا کنند .

به همین مناسبت ، در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی این موضوعات بپردازیم که آیا در طلاق توافقی به زن مهریه تعلق می گیرد یا خیر و در ادامه نیز ، نحوه تعیین مهریه در طلاق توافقی و نحوه مطالبه آن از طریق قانونی را توضیح خواهیم داد .

آیا در طلاق توافقی مهریه به زن تعلق میگیرد

در کنار طلاق به درخواست مرد و طلاق از طرف زن ، نوعی طلاق نیز وجود دارد که در آن ، هر دوی زوجین ، متقاضی جدا شدن از هم هستند و پس از اینکه در خصوص برخی از امور مربوط به زندگی زناشویی از قبیل مهریه زن ، حضانت فرزندان و مواردی از این قبیل به توافق رسیدند ، یک توافقنامه طلاق تنظیم کرده و با ارائه آن به دادگاه ، درخواست جدایی می کنند .

اما یکی از سوالات مهمی که در خصوص طلاق توافقی مطرح می شود ، این است که آیا در طلاق توافقی مهریه به زن تعلق می گیرد ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ، نحوه تعیین و مطالبه آن چگونه است ؟ در پاسخ به این سوال ، باید گفت که اصولا ، به محض اینکه عقد نکاح میان زن و مردی به صورت صحیح واقع شد ، مرد مکلف به پرداخت تمام مهریه به زوجه می شود و این موضوع ، ارتباطی به طلاق ندارد ؛ به همین دلیل است که زن ، حتی در دوران عقد نیز ، بی آنکه قصد طلاق داشته باشد ، می تواند مهر خود را مطالبه کند .

به عبارت دیگر ، اقتضای مالکیت مهریه توسط زن ، آن است که چه در طول زندگی مشترک و چه در طی فرایند طلاق ، زن بتواند حقوق قانونی خود را مطالبه کند . به همین دلیل ، به این سوال که آیا در طلاق توافقی مهریه به زن تعلق می گیرد یا خیر ، باید پاسخ مثبت داد و گفت که حتی در طلاق توافقی نیز ، زن استحقاق مهریه داشته و به زن مهریه تعلق می گیرد ؛ منتها ممکن است که میزان آن ، بنا به توافق طرفین ، کمتر شده و یا اینکه تمام آن بخشیده شود که در ادامه ، نحوه تعیین میزان آن را شرح خواهیم داد .

حتما بخوانید: طلاق توافقی چیست

نحوه تعیین مهریه در طلاق توافقی

در قسمت قبل ، توضیح دادیم که طلاق توافقی سبب از بین رفتن حق مهریه زن نشده و زوجه ، همچنان می تواند مهریه خود را مطالبه نماید . اما افرادی که قصد طلاق توافقی و دریافت گواهی عدم امکان سازش از دادگاه را دارند ، ممکن است این سوال را مطرح کنند که نحوه تعیین مهریه زن در طلاق توافقی به چه صورت است ؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که یکی از مهم ترین موضوعاتی که زوجین باید در خصوص آن توافق کرده و در توافقنامه طلاق توافقی آن را درج کنند ، مهریه زن می باشد . به عبارت دیگر ، در این نوع طلاق ، خود زوجین هستند که می بایست تعیین کنند که به زوجه ، چه میزان مهریه ای تعلق می گیرد و قاضی دادگاه ، همان توافقی که طرفین انجام داده اند را در گواهی عدم سازش درج می کند . لذا تعیین مهریه ، صرفا با خود طرفین است ، نه قاضی دادگاه .

اما نکته مهمی که در خصوص نحوه تعیین مهریه زن در طلاق توافقی وجود دارد ، این است که معمولا زن ، برای اینکه شوهر خود را راضی به طلاق کند ، میزانی از مهریه خود را به مرد می بخشد که از قید زوجیت وی رها شود . طلاق توافقی از لحاظ حقوقی ، می تواند به صورت طلاق خلع و مبارات باشد .

طلاق خلع ، به طلاقی گفته می شود که زن ، به قدری از شوهر خود تنفر دارد که با پرداخت مالی به شوهر ، او را راضی به طلاق گرفتن می کند . در این حالت ، برای رضایت دادن شوهر ، زوجه باید مهریه خود را به میزانی تعیین کند که شوهر ، حاضر به طلاق دادن شود ؛ حتی ممکن است بذل مهریه از طرف زن ، به اندازه کل مهریه باشد و به همین دلیل است که برخی می گویند در طلاق توافقی ، مهریه به زن تعلق نمیگیرد . هر چند ممکن است مرد ، صرفا با بخشیدن مقداری از مهریه هم حاضر به طلاق دادن زن بشود و یا اینکه علاوه بر بخشش مهر ، مال دیگری هم مطالبه کند .

اما طلاق مبارات ، به طلاقی گفته می شود که هم زن و هم شوهر ، از هم بیزار هستند و قصد جدا شدن دارند . در چنین حالتی ، باز هم زوجه ، باید میزانی از مهریه تعیین شده خود را به شوهر ببخشد تا وی را طلاق بدهد ؛ منتها با این تفاوت که فدیه یا مالی که در طلاق مبارات ، زن به شوهر می بخشد تا وی را راضی به طلاق کند ، نمی تواند بیشتر از مهریه زن باشد ؛ لکن می تواند معادل مهریه یا کمتر از آن باشد ؛ چرا که کراهت یا بیزاری ، از جانب هر دو طرف می باشد .

فدیه در طلاق چیست

 

نحوه مطالبه مهریه در طلاق توافقی

در قسمت های قبل ، توضیح دادیم که بر اساس قانون ، حتی اگر زن و مردی بخواهند با طلاق توافقی از هم جدا شوند ، باز هم مهریه به زن تعلق می گیرد ؛ منتها به این خاطر که زوجه ، باید ضمن تنظیم توافقنامه طلاق توافقی ، مالی را به شوهر ببخشد تا وی را راضی به طلاق دادن کند ، ممکن است زوجه ، عملا تمامی مهریه خود را به عنوان فدیه ببخشد ( اصطلاحا می گویند مهرم حلال و جانم آزاد ) .

اما سوالی که ممکن است مطرح شود ، این است که نحوه مطالبه مهریه در طلاق توافقی به چه صورت است ؟ در پاسخ به این سوال ، باید گفت که مطالبه مهریه طلاق توافقی ، به این صورت است که زوجین قبل از هر اقدام ، یک متن توافقنامه طلاق تنظیم کرده و در آن ، کلیه توافقات خود در خصوص حضانت فرزندان ، نفقه آنها ، اجرت المثل ، نحله و مهریه زن را بر روی آن مکتوب کرده و به امضا می رسانند که این توافقنامه طلاق توافقی ، می بایست به همراه دادخواست طلاق توافقی ، به دادگاه ارائه شود .

به این منظور ، زوجین با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ، می توانند متن دادخواست طلاق توافقی و متن توافقنامه خود را به دادگاه ارائه نموده و مراحل طلاق توافقی از قبیل شرکت در جلسات مشاوره را انجام داده و متنظر صدور حکم طلاق بمانند . قاضی ، بر اساس همان توافقی که میان زوجین انجام شده ، گواهی عدم سازش صادر کرده و مرد ، مکلف به پرداخت همان میزان مهریه تعیین شده در توافقنامه می شود ؛ مگر اینکه زوجه تمامی مهر خود را بذل کرده باشد .

حال اگر پس از انجام طلاق توافقی ، شوهر از پرداخت مهریه توافق شده خودداری کند ، دو حالت متصور است : اولین حالت ، زمانی است که زوجه برای مهریه خود ، اقدام به دریافت چک از شوهر خود نموده است که در این فرض ، زوجه می تواند با مراجعه به یکی از مراجع اجرای ثبت و یا دادگاه حقوقی ، برای اجرای چک خود و مطالبه وجه آن اقدام نماید .

در حالت دوم ، در صورتی که زن بابت دریافت مهریه خود چک نگرفته باشد ، وی می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ، اقدام به ثبت دادخواست مطالبه مهریه ، به میزان مقرر در گواهی عدم امکان سازش خود نموده و پس از صدور حکم قطعی ، مهریه خود را از طریق توقیف اموال شوهر در مرحله اجرای رای ، دریافت کند .

نکته مهمی که در مورد نحوه مطالبه مهریه در طلاق توافقی وجود دارد ، این است که گاهی زوجه ، برای گرفتن طلاق توافقی ، تمام یا بخش زیادی از مهریه خود را بذل می کند ؛ لکن از لحاظ حقوقی ، می تواند اقدام به رجوع از مهریه بخشیده شده نماید . به این شرط که زوجه ، در عده طلاق باشد . البته ، اگر زن اقدام به رجوع از بخشش مهر نماید ، طلاق توافقی ، تبدیل به طلاق رجعی شده و مرد نیز ، متقابلا می تواند در مدت عده ، به زن رجوع نموده و با وی زندگی کند .

ابراء مهریه چیست

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مهریه در طلاق توافقی در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون مهریه در طلاق توافقی پاسخ دهند .

 

 

سوالات متداول

1- آیا در طلاق توافقی به زن مهریه تعلق می گیرد ؟

بله در طلاق توافقی هم زن حق مطالبه مهریه دارد با این حال ممکن است برای راضی کردن شوهر به طلاق میزانی از مهریه خود را به مرد ببخشد که برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید مقاله را مطالعه نمایید .

2- نحوه تعیین مهریه زن در طلاق توافقی چگونه است ؟

تعیین مهریه زن بستگی به توافقات طرفین دارد و گاهی علاوه بر بخشش تمام مهریه از طرف زن لازم است که زوجه مال دیگری را نیز به شوهر بدهد تا برای طلاق حاضر شود که جزئیات این موضوع در متن مقاله ذکر شده است .

3- نحوه مطالبه مهریه زن در طلاق توافقی به چه صورت است ؟

زوجین باید کلیه توافقات خود در خصوص مهریه زن را بر روی برگه توافقنامه طلاق توافقی درج نموده و آن را به همراه دادخواست طلاق به دادگاه ارائه نمایند تا دادگاه بر اساس آن رای صادر کند که شرح این موضوع در متن مقاله ذکر شده است .

برای مشاوره مهریه در طلاق توافقی

برای مشاوره مهریه در طلاق توافقی

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *