دسته‌بندی نشده

مجازات سکس با زن شوهردار

مجازات رابطه نامشروع با زن شوهردار ، شلاق برای هر دوی زن و مرد است . اما مجازات سکس با زن شوهردار ، بسته به اینکه مرد ، مجرد یا متاهل باشد فرق دارد ؛ اگر مرد مجرد باشد ، مجازات صد ضربه شلاق و اگر متاهل باشد ، مجازاتش رجم یا سنگسار است . زن شوهردار یا متاهل که اقدام به سکس و زنا نموده نیز به مجازات رجم یا سنگسار محکوم می شود . نحوه شکایت و رسیدگی به این جرم در دادگاه کیفری است .

برای مشاوره مجازات سکس و رابطه با زن شوهردار

برای مشاوره مجازات سکس و رابطه با زن شوهردار

 

اصول اخلاقی و انسانی و نیز قواعد دین مبین اسلام ، اقتضای وفاداری زن و شوهر به یکدیگر را داشته و به همین دلیل ، خیانت و بی وفایی از طرف هر یک از زوجین ، اعم از زن و یا شوهر ، مورد نهی و عقاب قانونگذار قرار گرفته است . بنابراین ، سکس و یا رابطه برقرار کردن توسط زن شوهردار یا مرد متاهل ، نظر به تاهل آن ها ، با مجازات های نسبتا سنگین تری نسبت به افراد مجرد ، مورد جرم انگاری قرار گرفته است .

علاوه بر این ، متاسفانه بعضا مشاهده می شود که افرادی ، با اطلاع از شوهردار بودن زن ، با وی اقدام به برقراری رابطه نامشروع و یا حتی سکس ( زنا ) می کنند . به همین مناسبت ، در این مقاله قصد داریم به بررسی این سوال بپردازیم که مجازات سکس و رابطه با زن شوهردار چیست و اگر شخصی اقدام به برقراری سکس و رابطه با زن متاهل نموده باشد ، به چه مجازاتی محکوم می شود ؟ علاوه بر این ، پرداختن به مجازات سکس و رابطه توسط زن شوهردار نیز اهمیت دارد .

به همین دلیل ، در ادامه این مقاله ، به ترتیب این موضوعات را مورد بررسی قرار می دهیم که جرم سکس و رابطه با زن شوهردار چیست و مجازات سکس و رابطه با زن شوهردار چیست . علاوه بر این ، نحوه شکایت از جرم سکس و رابطه با زن شوهردار و نیز نحوه رسیدگی به جرم سکس و رابطه با زن شوهردار توضیح داده می شود .

جرم سکس و رابطه با زن شوهردار

استواری روابط خانوادگی ، مبتنی بر وفاداری میان زوجین است که این موضوع ، در گروی پایبندی هر دوی زوجین به اصول اخلاقی و شرعی می باشد . متاسفانه ، در جامعه امروزین ،با بی توجهی به موازین مذکور و نیز بروز پاره ای از مشکلات و آسیب های خانوادگی و اجتماعی ، زمینه بروز خیانت و بی وفایی توسط زن یا شوهر فراهم می شود .

لذا گاهی ملاحظه می شود که حتی زوجینی که تازه ازدواج کرده اند ، با بی وفایی یا خیانت همسر خود مواجه می شوند . به عنوان مثال ، ملاحظه می شود که زن شوهردار ، اقدام به سکس ( زنا ) یا رابطه نامشروع با مرد دیگری نموده است که آن مرد نیز به نوبه خود ، ممکن است متاهل و یا مجرد باشد . اینجاست که در حیطه حقوق و جرایم و مجازات ها قرار می گیریم و باید بررسی نماییم که جرم سکس و رابطه با زن شوهردار چیست و چه حکمی دارد ؟

به لحاظ عرفی ، روابطی که ممکن است زنان شوهردار ، با مردی غیر از همسر خود داشته باشند ، می تواند به عنوان سکس یا رابطه نام گذاری شود . اما سکس و رابطه ، به لحاظ قانونی ، باید به صورت مشخصی تعریف شوند تا حکم و مجازات قانونی آن بیان شود ؛ به عبارت دیگر ، سکس و رابطه با زن شوهردار باید به شکل دقیق تعریف شود تا مجازات قابل اعمال بر آن تعیین گردد .

در قانون مجازات اسلامی ، جرایم جنسی میان زن و مرد ، به دو شکل رابطه نامشروع و زنا نامگذاری شده اند که با یکدیگر تفاوت دارند . به عنوان نمونه ، بر اساس ماده 637 قانون مجازات اسلامی ، رابطه نامشروع عبارت است از هرگونه رابطه غیر شرعی میان زن و مردی که علقه زوجیت میان آن ها وجود ندارد ؛ از قبیل گرفتن دست ، در آغوش گرفتن ، بوسیدن و غیر این ها .

اما جرم زنا یا سکس ، عبارت است از رابطه جنسی میان زن و مرد نامحرم ؛ البته برای اینکه جرم زنا محقق شده و طرفین رابطه زنا به مجازات محکوم شوند ، بایستی دخول آلت تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه ، در اندام جنسی جلو و یا پشت زن محقق شده باشد . لذا در توضیح اینکه جرم سکس و رابطه با زن شوهر دار چیست ، باید گفت که حسب مورد ، سکس یا رابطه با زن شوهر دار ، می تواند در قالب جرم زنا و یا جرم رابطه نامشروع تعریف شود .

از آن جهت که مجازات هر یک از آن ها اعم از رابطه نامشروع و زنا با دیگری متفاوت است ، باید در بیان مجازات سکس و رابطه با زن شوهردار ، مشخص شود که آیا عمل و فعل انجام شده ، به صورت زنا بوده است ؟ یا اینکه عمل انجام شده ، مادون زنا و صرفا به صورت رابطه با نامحرم بوده است ؟ در قسمت آینده ، مجازات هر یک از موارد به تفصیل بیان می شود .

حتما بخوانید: رابطه با نامحرم و بررسی حقوقی آن

مجازات سکس و رابطه با زن شوهردار

همانطور که در قسمت قبل ، در خصوص جرم سکس و رابطه با زن شوهردار توضیح داده شد ، این جرم می تواند به دو صورت انجام شده باشد . در حالت اول ، ممکن است رابطه با زن شوهردار ، به صورت جرم رابطه نامشروع بوده باشد ؛ مثلا اینکه زن شوهردار با مرد دیگری ، مرتکب روابطی در حدود هم آغوشی ، گرفتن دست ، بوسیدن ، هم بستری بدون انجام زنا و یا حتی سکس چت و رابطه نامشروع در فضای مجازی شده باشند .

در این حالت ، باید مشخص کرد که مجازات رابطه با زن شوهردار چیست و مردی که روابط نامشروعی با زن شوهردار برقرار کرده است ، به چه مجازاتی محکوم می شود ؟ علاوه بر این ، از آن جهت که زن شوهردار با برقراری رابطه با مرد غریبه ، مرتکب خیانت به همسر خود شده است ، باید مشخص شود که زن شوهردار به چه مجازاتی محکوم می شود ؟

در توضیح این سوال ، باید گفت که اصولا بر اساس قانون مجازات اسلامی ، مجازات جرم رابطه نامشروع ، شلاق می باشد . البته مقدار دقیق شلاق رابطه نامشروع ، برای زن و مردی که اقدام به این امر نموده اند ، به صورت دقیق تعیین نشده است ؛ بلکه به قاضی این اختیار داده شده است که بسته به هر پرونده و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب این جرم ، تا 99 ضربه شلاق به عنوان مجازات رابطه با زن شوهردار تعیین نماید .

در این حالت ، هم زن شوهردار و هم مرد ، خواه متاهل یا زن دار باشد و خواه مجرد ، به مجازات شلاق محکوم می شوند ؛ لذا اگر شوهر زن قصد داشته باشد که از جرم رابطه با زن شوهردار شکایت انجام دهد ، باید به این نکته توجه داشته باشد که در صورت اثبات جرم رابطه با زن شوهردار ، همسرش هم به این مجازات محکوم خواهد شد .

در حالت دوم ، سکس و رابطه با زن شوهردار ، صرفا رابطه نامشروع نبوده و در واقع ، رابطه آنها به جرم زنا ختم شده است . لذا باید دید که در این صورت ، مجازات مرد غریبه به دلیل سکس با زن شوهردار چیست و زن شوهردار به خاطر سکس با مرد دیگری غیر از همسر خود ، به چه مجازاتی محکوم می شود ؟

بر اساس قانون مجازات اسلامی ، اگر فرد متاهلی ( اعم از زن شوهردار و یا مرد زن دار ) اقدام به برقراری زنا با فرد دیگری نموده باشد ، از آن جهت که متاهل بوده و فرض می شود که امکان برقرار نمودن رابطه جنسی با همسر شرعی و قانونی خود را داشته ولی با این وجود ، از حدود خود خارج شده و با دیگری سکس نموده است ، زنای انجام شده ، از نوع زنای محصنه است .

مجازاتی که برای زنای محصنه در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است ، شدید تر از مجازات زنا توسط افرادی است که مجرد هستند و امکان برقراری رابطه جنسی و تامین نیازهای جنسی خود از طریق شرعی و قانونی را ندارند . البته برخی شرایط ، مثل بیماری همسر ، زندانی بودن وی یا مسافرت بودن وی ، می تواند زن و مرد متاهل را از شرایط احصان خارج کند و زنای آنها ، زنای محصنه تلقی نشود .

بر اساس قانون مجازات اسلامی ، مجازات زنای محصنه یعنی زنا توسط زن شوهردار یا زنا توسط مرد متاهل ، رجم یا سنگسار شدن می باشد . لذا در پاسخ به این سوال که مجازات سکس با زن شوهردار چیست ، باید گفت که در برقراری سکس با زن شوهردار ، از آن جهت که زن شوهردار ، محصنه یا متاهل می باشد ، به مجازات رجم یا سنگسار شدن محکوم خواهد شد .

در مقابل ، اگر مردی که اقدام به برقرار نمودن سکس و زنا با زن شوهردار نموده است ، متاهل یا محصن باشد نیز به خاطر اینکه از جانب وی نیز ، زنا از نوع زنای محصنه تلقی می شود ، به مجازات رجم یا سنگسار شدن محکوم خواهد شد ، ولی در صورتی که مرد ، مجرد بوده و دارای شرایط احصان نباشد ، مرد به مجازات صد ضربه شلاق به خاطر زنای غیر محصنه محکوم خواهد شد . ممکن است این سوال مطرح شود که مجازات رجم یا سنگسار شدن برای سکس زن شوهردار هنوز هم اجرا می شود ؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که در حال حاضر ، معمولا این مجازات در عمل انجام نمی شود و به جای آن ، در قانون مجازات اسلامی این امر پیش بینی شده است که اگر امکان اجرای حکم سنگسار وجود نداشته باشد ، با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم و موافقت رئیس قوه قضاییه ، اگر جرم سکس و زنای محصنه با بینه یا شهادت شهود اثبات شده باشد ، شخص دارای شرایط احصان به اعدام محکوم می شود . اما اگر زنای محصنه از طریق غیر بینه اثبات شده باشد ، حکم به مجازات صد ضربه شلاق صادر می شود .

البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که سکس و رابطه با زن شوهردار گاهی بدون رضایت و میل وی صورت می گیرد و در واقع ، زن شوهردار مورد تجاوز قرار می گیرد . در چنین شرایطی ، زن به مجازات ذکر شده محکوم نمی شود ؛ اما مرد به خاطر زنای به عنف ، یعنی زنا و سکسی که به زور انجام شده است ، به مجازات اعدام محکوم می شود .

زنای به عنف چیست و مجازات آن

 

نحوه شکایت از جرم سکس و رابطه با زن شوهردار

در قسمت های قبل به توضیح این سوالات پرداخته شد که جرم سکس و رابطه با زن شوهردار چیست و مجازات سکس و رابطه با زن شوهردار ، برای هر یک از زن و مرد زناکار به چه صورت خواهد بود . با این وجود ، ممکن است این سوال نیز مطرح شود که نحوه شکایت از جرم سکس و رابطه با زن شوهردار چگونه است و به عنوان مثال ، اگر شوهر زن ، بخواهد اقدام به شکایت از جرم رابطه با زن شوهردار نماید ، چه اقدامی باید انجام دهد ؟

البته ، این امکان نیز وجود دارد که جرم سکس و رابطه با زن شوهردار ، با روش دیگری کشف شده و از آن شکایت شود . به عنوان نمونه ، هر چند ورود به منزل افراد بدون داشتن مجوز قانونی ممنوع است ، ممکن است که بنا به دلایلی ، پلیس از موضوع آگاه شده و اقدام به دستگیری زن و مرد در حال رابطه نامشروع نموده و پرونده این امر ، برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شود .

اما در حالت کلی ، اگر شخصی بخواهد اقدام به شکایت از جرم سکس و رابطه با زن شوهردار نماید ، باید ابتدا به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و شکواییه یا شکایت از جرم رابطه و سکس زن شوهردار را ارائه نماید که برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شود .

البته نکته مهمی که در خصوص نحوه شکایت از سکس و رابطه با زن شوهردار وجود دارد ، آن است که برای شکایت از این جرم ، باید مدارک محکمه پسندی برای اثبات جرم در دادگاه فراهم نموده و به شکواییه ضمیمه نمود ؛ که از جمله آنها می توان به شهادت شهود ، اقرار خود متهم در دادگاه و یا ارائه سایر مدارکی مثل استفاده از فیلم رابطه نامشروع و غیره که در قاضی منجر به ایجاد علم شود ، اشاره نمود .

اهمیت این موضوع ، در آن است که وارد نمودن تهمت رابطه جنسی به دیگران و عدم اثبات آن ، سبب می شود که شاکی ، خودش در معرض اتهام قرار گیرد و مثلا اگر تهمت زنا و سکس به زن شوهردار وارد کرده باشد و نتواند آن را ثابت کند ، زن شوهردار یا مرد مورد اتهام ، می توانند پس از برائت از شکایت جرم سکس و رابطه ، اقدام به اعاده حیثیت نموده و شاکی را به مجازات جرم قذف ( 80 ضربه شلاق حدی ) محکوم نمایند و اگر هم تهمت رابطه نامشروع وارد شده باشد ، به خاطر افترا از وی شکایت نمایند .

حکم ورود به منزل در رابطه نامشروع

 

نحوه رسیدگی به جرم سکس و رابطه با زن شوهردار

در قسمت قبل ، به بررسی نحوه شکایت از جرم رابطه نامشروع با زن شوهردار و یا سکس و زنا با خانم متاهل پرداخته شد و همانطور که گفته شد ، در شکایت از این جرم ، باید به اثبات جرم زنا و یا اثبات رابطه نامشروع توجه کافی شود . اما سوال دیگری که در این خصوص مطرح می شود ، آن است که نحوه رسیدگی به جرم سکس و رابطه با زن شوهردار به چه صورت است و در صورت شکایت نمودن ، این جرم به چه صورت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت ؟

در پاسخ به این سوال ، باید گفت که اصولا جرایم جنسی مثل جرم زنا و سکس و یا رابطه نامشروع ، بر خلاف سایر جرایم که در مرحله دادسرا مورد رسیدگی مقدماتی قرار می گیرند ، از ابتدا در همان دادگاه های کیفری مورد رسیدگی قرار می گیرند ؛ چرا که تجسس و تفتیش نمودن در خصوص جرایم جنسی افراد و کشف آنها ، به لحاظ شرعی و قانونی ، صحیح نیست .

با این توضیح ، اگر شکایتی از جرم رابطه نامشروع ارائه شده باشد ، دادگاه کیفری و قاضی دادگاه کیفری به این جرم رسیدگی و حکم صادر می کنند . البته ، نحوه رسیدگی به جرم سکس و نحوه رسیدگی به جرم رابطه نامشروع ، یک تفاوت مهم دارد و آن ، این است که جرم سکس و زنا با زن شوهردار ، در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد ؛ چرا که مجازات آن شدیدتر است . اما جرم رابطه نامشروع با زن شوهردار ، در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد .

نحوه رسیدگی به جرم سکس و رابطه با زن شوهردار ، بر اساس تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری و بر اساس مواد قانون مجازات اسلامی صورت می گیرد و در صورتی که قاضی دادگاه ، بتواند با استفاده از شواهد و مدارک ارائه شده در پرونده یا شهادت شهود و غیره به این علم و یقین برسد که زن شوهردار با مرد دیگری زنا و سکس یا رابطه نامشروع برقرار نموده است ، حکم به مجازات هر دوی آنها صادر می کند و این حکم ، برای اجرا شدن ، به واحد اجرای احکام کیفری ارجاع می شود .

مجازات سکس و رابطه با مرد متاهل

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مجازات سکس و رابطه با زن شوهردار در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون مجازات سکس و رابطه با زن شوهردار پاسخ دهند .

 

 

سوالات متداول

1- مجازات رابطه نامشروع با زن شوهردار چیست ؟

در صورتی که مرد و زن شوهرداری با هم رابطه نامشروع مادون زنا برقرار نموده باشند بر اساس قانون مجازات اسلامی به مجازات رابطه نامشروع یعنی شلاق تا 99 ضربه محکوم می شوند که شرح این موضوع در مقاله ذکر شده است .

2- مجازات سکس توسط زن شوهردار چیست ؟

اگر زن شوهردار با خواست و اراده خود و بدون اجبار اقدام به برقراری سکس و زنا با مرد دیگری نموده باشد به مجازات رجم یا سنگسار محکوم می شود که برای آشنایی با جزییات این مجازات می توانید مقاله را مطالعه نمایید .

3- مجازات سکس و زنا با زن شوهردار چیست ؟

اگر مردی اقدام به سکس با زن شوهردار نموده باشد و متاهل باشد به مجازات زنای محصنه یعنی رجم یا سنگسار محکوم می شود و اگر مرد مجرد باشد به صد ضربه شلاق محکوم می شود که جزییات این موضوع در مقاله ذکر شده است .

برای مشاوره مجازات سکس و رابطه با زن شوهردار

برای مشاوره مجازات سکس و رابطه با زن شوهردار

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *