دسته‌بندی نشده

قولنامه موتور سیکلت چیست – نحوه نوشتن

قولنامه موتور سیکلت، در اصلاح حقوقی، پیش قرارداد عقد بیع موتور بوده و در عرف، مقصود از آن، سند مکتوب قرارداد عقد بیع موتور یا همان مبایعه نامه فروش موتور است که به صورت دستی یا در نمونه فرم pdf موجود در بنگاه فروشنده موتورسیکلت، تنظیم شده و اعتبار آن، در صورتی که شرایط صحت انعقاد قرارداد ها، هنگام تنظیم آن، رعایت گردیده باشد و ذیل آن، در هنگام تنظیم، پس از درج مشخصات طرفین معامله، ثمن و موضوع معامله، توسط طرفین قرارداد، امضا شده باشد، اعتبار اسناد عادی است.

برای مشاوره نحوه تنظیم قولنامه موتور

برای مشاوره نحوه تنظیم قولنامه موتور

 

داشتن سندی مکتوب، جهت اثبات معاملات انجام شده یا تعهدات داده شده، از جمله مهم ترین دغدغه های تمام افرادی است که اقدام به تعهد بر انعقاد انواع عقود، من جمله عقد بیع می نمایند. در همین راستا، قانون گذار، در شرایطی که امکان رفتن به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد، تنظیم مبایعه نامه یا قولنامه را پیش بینی کرده است.

بدین ترتیب، افراد می توانند، تعهد بر بیع یا انعقاد عقد بیع را مکتوب کنند و از سندی که مثبت انجام این امر است، برخوردار باشند. با توجه به اینکه خرید و فروش موتور سیکلت نیز از این امر، مستثنی نیست، قانون گذار، امکان تنظیم قولنامه در خصوص خرید و فروش موتور سیکلت را نیز، پیش بینی کرده است که با توجه به قواعد ویژه نحوه تنظیم آن، ضروری است از این قواعد، آگاه بود.

از این رو، در مقاله حاضر، قصد داریم بگوییم که مقصود از قولنامه موتور سیکلت چیست، اعتبار آن، چگونه می باشد و نحوه نوشتن و تنظیم آن، به چه شکل است؛ سپس، نمونه فرم pdf​ قولنامه موتور که از آن، در بنگاه های خرید و فروش موتور سیکلت، استفاده شده و افراد عادی نیز برای تنظیم قولنامه خود می توانند، از آن استفاده کنند را برای دانلود، خدمت خوانندگان محترم، ارائه دهیم.

قولنامه موتور چیست

برای اینکه بتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم که قولنامه موتور سیکلت چیست و نحوه نوشتن و تنظیم آن، چگونه می باشد؟ ضروری است تا اندکی در خصوص مفهوم قولنامه، تفاوت مبایعه نامه و قولنامه در عرف و در حقوق، همچنین، شیوه مکتوب کردن و تنظیم سند انعقاد عقد بیع، توضیح دهیم و بعد از آن، بگوییم که مقصود از قولنامه موتور سیکلت چیست و نحوه نوشتن آن، چگونه است.

در عالم حقوقی، هنگامی که طرفین عقد بیع (خریدار و فروشنده)، آمادگی انعقاد عقد بیع را در لحظه ای که تصمیم بر آنجام آن می گیرند، نداشته باشند، می توانند، تعهد خود بر منعقد کردن عقد بیع را ضمن یک پیش قرارداد حقوقی که به آن، قولنامه می گویند، درج کرده و بدین ترتیب، در تاریخ مذکور و مورد وعده در قولنامه، پس از برطرف شدن موانعی نظیر آماده نبودن ثمن معامله، نسبت به ایفای تعهد، یعنی انعقاد عقد بیع، اقدام کنند.

در عالم حقوق، مبایعه نامه، سندی است که در شرایطی که طرفین عقد بیع، قصد داشته باشند، بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی یا همان دفترخانه، عقد بیع واقع شده میان خود را مکتوب نمایند، می توانند از آن، استفاده کنند. این کار، یعنی، تنظیم مبایعه نامه، هم با کمک یک سند دست نویس، هم با کمک نمونه فرم pdf​ از پیش آماده مبایعه نامه که در بنگاه های املاک و خودرو، از آن ها، استفاده می شود، امکان پذیر است.

با توجه به توضیحات بالا، در عالم حقوق، قولنامه، پیش قرارداد عقد بیع مال منقول یا غیر منقول بوده و مبایعه نامه، سند مکتوب مثبت انعقاد عقد بیع است. اما، در عالم عرف، در اغلب موارد، مقصود از قولنامه، همان مبایعه نامه است که به موجب آن، موردی مثل انعقاد عقد بیع ملک یا خودرو یا هر مال منقول یا غیر منقول دیگری، مکتوب شده است.

بنابراین، بر اساس مقدمات فوق، در پاسخ به این پرسش که قولنامه موتور سیکلت چیست؟ باید گفت، مقصود از قولنامه موتور سیکلت، در عالم حقوق، پیش قرارداد عقد بیع موتور سیکلت و در عالم عرف، مبایعه نامه یا سند مکتوب مثبت عقد بیع موتور می باشد. در ادامه مقاله، در خصوص اعتبار قولنامه موتور سیکلت و نحوه نوشتن آن، توضیح خواهیم داد و در این مقاله، هرجا لفظ قولنامه موتورسیکلت را به کار بردیم، مقصودمان، بیع نامه یا مبایعه نامه است.

حتما بخوانید: قولنامه چیست و هدف از تنظیم آن

اعتبار قولنامه موتور

از آنجا که قولنامه موتورسیکلت یا در اصلاح عرفی، مبایعه نامه موتور، اغلب، بدون حضور طرفین عقد در دفاتر اسناد رسمی و صرفا، با کمک یک سند دست نویس یا نهایتا، با کمک نمونه فرم pdf​ از پیش آماده مبایعه نامه که در بنگاه های فروش موتور سیکلت موجود است، تنظیم می گردد، این پرسش را برای بسیاری از افراد، مطرح می نماید که اعتبار قولنامه موتور سیکلت، چگونه است؟

قبل از توضیح در خصوص اعتبار قولنامه موتورسیکلت، ضروری است تا درباره اینکه قولنامه، چه نوع سندی محسوب می گردد و شرایط اعتبار این نوع از سند چیست، صحبت کرده و پس از آن، بگوییم که اعتبار قولنامه موتورسیکلت، چگونه می باشد.

در پاسخ به این پرسش که قولنامه یا مبایعه نامه تنظیم شده به صورت دستی یا در بنگاه های خرید و فروش املاک یا خودرو و موتور، چه نوع سندی است؟ باید گفت، از آنجا که هر سندی که بدون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و بدون حضور مامورین صلاحیت دار برای تنظیم آن، تنظیم شده باشد، سندی عادی است، قولنامه دستی یا تنظیمی در بنگاه های املاک یا خودرو و موتور نیز سند عادی می باشد.

و سند عادی، در صورتی دارای اعتبار خواهد بود که طرفین آن، هنگام تنظیم، شرایط صحت معاملات، یعنی مشروعیت جهت، مشخص بودن موضوع، قصد و رضای طرفین و اهلیت را در آن، رعایت کرده و پس از تنظیم، در پایان مجلس، ذیل آن را امضا کرده باشند.

با توجه به مقدمات بالا، می توان گفت، اعتبار قولنامه موتور، اعم از اینکه به صورت دست نویس نوشته شده باشد یا در نمونه فرم pdf بنگاه املاک، اعتبار اسناد عادی است، منوط بر اینکه شرایط اساسی صحت معاملات، در آن، وجود داشته باشد و طرفین عقد، ذیل آن را امضا کرده باشند. در چنین شرایطی، این سند، در محکمه، در مقام دفاع یا دعوا، مورد قبول خواهد بود، مگر اینکه مورد انکار و تردید یا ادعای جعل قرار گیرد و این موارد، پذیرفته و اثبات شوند.

بیشتر بخوانید : تفاوت مبایعه نامه و قولنامه

 

نحوه نوشتن قولنامه موتور

هر قولنامه موتور سیکلت، متشکل از بخش های مربوط به تاریخ انعقاد قرارداد، مشخصات و اطلاعات خریدار و فروشنده، مشخصات موضوع معامله، میزان و نحوه پرداخت ثمن معامله، شروط ضمن عقد و بخش محل زدن امضای شهود و طرفین قرارداد، می باشد و تنها، در صورتی دارای اثر حقوقی و اعتبار قانونی خواهد بود که تمامی این بخش ها، مطابق قواعد و مقررات قانونی، تکمیل شوند. نحوه نوشتن قولنامه موتور سیکلت، به شرح زیر است:

در بخش تاریخ انعقاد قرارداد، باید، روز، ماه و سال دقیق انعقاد قولنامه، نوشته شود.

در بخش مشخصات خریدار و فروشنده، باید، اطلاعات هویتی آن ها، همچنین، اطلاعات مربوط تماس و محل سکونت خریدار و فروشنده، به طور دقیق، ذکر گردد و پیشنهاد می شود که در این کار، طرفین قرارداد، اسناد هویتی یکدیگر را مشاهده کرده و بر مبنای آن ها، این بخش از اطلاعات را تکمیل کنند.

در بخش موضوع معامله، باید، اطلاعات مربوط به موتورسیکلت، از قرار مدل، رنگ، پلاک، سال ساخت، شماره شاسی، وضعیت بیمه و مواردی از این دست، به طور دقیق درج گردد.

در بخش مربوط به ثمن (قیمت) معامله، باید، قیمت قابل پرداخت برای موتورسیکلت توسط خریدار و همچنین، نحوه پرداخت (اقساطی یا نقدی) درج شود و بهتر است که خریدار، پرداخت بخشی از ثمن معامله را موکول به زمان تعویض پلاک و حضور فروشنده یا نماینده قانونی او، در مراکز تعویض پلاک کند.

در بخش شروط ضمن عقد، طرفین می توانند، خیارات قانونی را از خود سلب و ساقط کنند یا مواردی نظیر وجه التزام عدم حضور در مراکز تعویض پلاک، را درج کرده و حتی، شرط حق فسخ یک طرفه، برای خریدار یا فروشنده، در نظر بگیرند. پیشنهاد می شود، طرفین، عبارت اسقاط کافه خیارات، را در قولنامه، درج نکنند یا در صورت استفاده از فرم های از پیش آماده، آن را نپذیرند. چرا که به معنای سلب حق فسخ با استفاده از خیارات قانونی بوده و در مواردی، می تواند، زیان های جبران ناپذیری، برای افراد داشته باشد.

در بخش مربوط به امضای طرفین عقد و شهود، باید، طرفین قرارداد و در صورت وجود شاهد هنگام تنظیم سند، شاهد، ذیل قرارداد را امضا کرده و بدین ترتیب، به آن، رسمیت بخشند. با توجه به اینکه قولنامه متورسیکلت، یک سند عادی است، پیشنهاد می شود، در حضور حداقل دو شاهد، تنظیم گردد و شهود ذیل آن را امضا کنند تا در صورت مورد انکار و تردید قرار گرفتن آن، بتوان از شهود، برای شهادت، استمداد گرفت.

حتما بخوانید: گواهینامه موتورسیکلت

 

دانلود pdf نمونه قولنامه موتور

در قسمت های قبلی مقاله، توضیح دادیم که قولنامه موتور سیکلت چیست و گفتیم که در عالم عرف، مقصود از قولنامه، همان مبایعه نامه بوده که سند کتبی انعقاد عقد بیع می باشد و اعتبار آن، در حد اعتبار اسناد عادی است و مادامی که مورد انکار و تردید یا ادعای جعل قرار نگرفته و این انکار و تردید یا ادعای جعل، مورد قبول واقع نشده، دارای اعتبار خواهد بود. 

آنچه که بسیار بر اعتبار قولنامه، از جمله قولنامه موتورسیکلت، تاثیر می گذارد، نحوه صحیح تنظیم آن است و از آنجا که هنگام تنظیم قولنامه موتور سیکلت، داشتن یک نمونه قولنامه، بسیار کمک کننده است، در این بخش از مقاله قصد داریم که یک نمونه فرم pdf​ قولنامه موتور سیکلت و فایل دانلود آن را ارائه کرده تا خوانندگان محترم، بتوانند در صورت نیاز، از آن استفاده کنند. 

 

علاقمندان به دانلود pdf نمونه قولنامه موتور، می توانند از طریق لینک زیر و کلیک بر روی دکمه دانلود، اقدام نمایند.

 

pdf نمونه قولنامه موتور


نویسنده: کارشناس رسمی دادگستری
حجم: 847KB
منبع: کارشناس رسمی دادگستری

 

مبایعه نامه املاک، سند مکتوب عقد بیع ملک است که نحوه تنظیم خاص خود را دارد و علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اینکه مبایعه نامه املاک چیست و چگونه تنظیم می گردد می توانند، نسبت به مطالعه مقاله زیر اقدام نمایند.

پیگیری کارت موتور سیکلت

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه تنظیم قولنامه موتور در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون نحوه تنظیم قولنامه موتور پاسخ دهند.

 

 

سوالات متداول

1- قولنامه موتور چیست؟

در اصطلاع حقوقی قولنامه موتور پیش قرارداد عقد بیع موتور است و در اصطلاح عرفی همان مبایعه نامه یا سند مکتوب عقد بیع موتور سیکلت می باشد که جزئیات امر در متن مقاله ارائه شده است.

2- اعتبار قولنامه موتور چگونه است؟

اعتبار قولنامه موتور اعتبار اسناد عادی است و قابل استفاده در مقام دفاع یا دعوا در محکمه می باشد که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

3- نحوه نوشتن و تنظیم قولنامه موتورسیکلت چگونه است؟

نحوه نوشتن و تنظیم قولنامه موتورسیکلت بدین صورت بوده که مشخصات طرفین قرارداد و موضوع و ثمن معامله باید به طور دقیق ذکر گردد و طرفین ذیل آن را امضا کنند که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره نحوه تنظیم قولنامه موتور

برای مشاوره نحوه تنظیم قولنامه موتور

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *