دسته‌بندی نشده

طلاق دادن زن بدون مهریه

طلاق دادن زن بدون مهریه ، صرفا در برخی موارد خاص از قبیل باطل بودن نکاح و یا فسخ نکاح قبل از رابطه زناشویی امکان پذیر است . بهترین راه های فرار از پرداخت مهریه نیز ، معمولا ناظر بر بخشیدن مهریه توسط خود زن ، درخواست اعسار از پرداخت مهریه و یا استناد به مواردی است که مهریه زن نصف می شود ؛ مثل طلاق قبل از رابطه زناشویی .  

برای مشاوره طلاق دادن بدون مهریه

برای مشاوره طلاق دادن بدون مهریه

 

زمانی که زن و مردی از هم طلاق می گیرند ، دادگاه باید در حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش ، تکلیف اموری ، همچون حضانت فرزندان و نفقه آنها و همچنین ، حقوق مالی زن از قبیل مهریه ، اجرت المثل ایام زوجیت ، نحله و مواردی از این قبیل را تعیین کند و حسب مورد ، مرد محکوم به پرداخت مبلغ معین شده و یا از آن معاف می گردد .

اما از آن جهت که معمولا مبالغ بالایی تحت عنوان مهریه ، حین عقد ازدواج تعیین شده و در صورت عدم پرداخت مهر ، ممکن است شوهر به ضمانت های اجرای جلب دچار گردد ، ممکن است این سوال مطرح شود که آیا راهی برای فرار از پرداخت مهریه وجود دارد یا خیر ؟ در نتیجه ، اطلاع از شرایط و نحوه طلاق دادن زن بدون پرداخت مهریه ، به مردان کمک می کند تا حتی الامکان بتواند بدون ضمانت های اجرای حقوقی و کیفری ، به زندگی مشترک خاتمه دهند .

به همین مناسبت ، در این مقاله قصد داریم به بررسی راه های طلاق دادن زن بدون پرداخت مهریه پرداخته و شرایط و نحوه این نوع طلاق را مورد اشاره قرار دهیم . سپس ، بهترین راه فرار از پرداخت مهریه برای آقایانی که قصد دارند از پرداخت مهر زن معاف شوند را ارائه خواهیم کرد .

راه های طلاق دادن بدون مهریه

مرسوم است که حین عقد ازدواج ، طرفین اقدام به تعیین مهریه می کنند . تعیین مهریه به لحاظ حقوقی ، به این معنا است که شوهر ، موظف می شود که از همان لحظه جاری شدن عقد ، به محض مطالبه ، مهریه را به زن پرداخت کند و این امر ، منوط به عروسی کردن یا انجام تکالیف زناشویی از سوی زوجه نمی باشد . بلکه اقتضای مالکیت زن بر مهریه ، آن است که از همان لحظه عقد ، مالک مهریه تعیین شده در ضمن سند ازدواج شود .

اما از آن رو که معمولا حین عقد ، مبالغ گزافی به عنوان مهریه تعیین شده و مردان، غالبا استطاعت پرداخت آن را ندارند ، حین مطالبه مهریه که معمولا در صورت بروز اختلافات بین زوجین و دعاوی طلاق انجام می شود ، مردان به دنبال راهکارهایی برای طلاق دادن زن بدون پرداخت مهریه باشند . به همین دلیل ، در این قسمت قصد داریم به بررسی راه های طلاق دادن بدون مهریه بپردازیم .

در خصوص راه های طلاق دادن بدون مهریه ، ابتدا باید به یک نکته مهم اشاره نماییم و آن هم این است که در صورتی که عقد نکاح ، به صورت صحیح و قانونی منعقد شده باشد ، اساسا در همه حالات ، زن حق مطالبه مهریه خود را دارد و بر خلاف این تصور که شرط مطالبه مهریه ، انجام تکالیف زناشویی توسط زن بوده ، نه تنها تمکین شرط مطالبه مهر نیست ، بلکه در صورتی که زن ناشزه شده ، بیمار بوده و یا حتی به همسرش خیانت کند ، باز هم می تواند مهریه خود را بگیرد و راه فراری برای عدم پرداخت مهریه نیست .

بنابراین ، در یک حالت کلی ، باید گفت که راه های طلاق دادن زن بدون مهریه ، این است که یا خود زوجه ، قبلا اقدام به بخشیدن مهریه به شوهر نموده و ذمه شوهر را از پرداخت مهریه ، بری کرده باشد و یا اینکه حین طلاق توافقی یا طلاق خلع ، با شوهر توافق نماید که از مهریه خود صرفنظر می کند تا حق طلاق را به دست بیاورد .

همچنین ، در صورتی که شوهر ، استطاعت مالی برای پرداخت مهریه زن را نداشته باشد ، می تواند دادخواست اعسار خود را تقدیم دادگاه نماید تا قاضی با ملاحظه وضعیت مالی وی ، اقدام به قسط بندی مهریه نماید . این مورد ، علاوه بر حالتی است که مهریه زن ، عندالاستطاعه است و مرد ، بابت پرداخت بدهی زن ، در حد توانایی مالی خود ، مسئول می باشد .

البته علاوه بر راه های گفته شده ، شرایطی هم در قانون مدنی پیش بینی شده است که به موجب آنها ، طلاق دادن زن بدون پرداخت مهریه ، در برخی امور خاص و جزئی ، امکان پذیر بوده و یا اینکه حداقل ، میزان مهریه ای که به زن تعلق می گیرد ، کمتر می شود که در قسمت بعد ، به بررسی دقیق آنها خواهیم پرداخت .

حتما بخوانید: مالکیت زن بر مهریه

شرایط طلاق دادن زن بدون پرداخت مهریه

همانطور که در قسمت قبل گفتیم ، راه های طلاق دادن بدون پرداخت مهریه ، صرفا ناظر به برخی موارد خاص است . به همین دلیل ، در این قسمت قصد داریم با استناد به قوانین موجود ، شرایط طلاق دادن زن بدون پرداخت مهریه را به صورت مفصل تر ، مورد بررسی قرار دهیم .

یکی از شرایط طلاق دادن زن بدون پرداخت مهریه ، این است که عقد نکاح منعقده میان طرفین ، بنا به دلایلی ، باطل باشد و اصلا رابطه زوجیتی میان طرفین منعقد نشده باشد تا زن بتواند مهریه خود را مطالبه نماید . البته ، در این شرایط ، چون اصلا رابطه زوجیتی شکل نگرفته ، طلاق دادن زن هم موضوعیت ندارد و عقد به خودی خود باطل است . در هر حال ، نپرداختن مهریه ، منوط به این است که رابطه نزدیکی هم میان طرفین رخ نداده باشد .

یکی دیگر از شرایط طلاق دادن بدون مهریه ، این است که عقد ازدواج ، قبل از اینکه رابطه زناشویی میان طرفین شکل گیرد ، بنا به جهات قانونی فسخ شود که از جهاتی ، فسخ نکاح هم مثل طلاق ، منجر به انحلال نکاح می شود . فسخ نکاح در این حالت ، سبب می شود که زن ، استحقاق دریافت مهریه نداشته باشد . البته ، اگر علت فسخ ازدواج ، عنن یا ناتوانی جنسی مرد باشد ، زن استحقاق نصف مهر را دارد .

از دیگر شرایط طلاق دادن زن بدون مهریه ، آن است که زوجه ، قبل از طلاق ، اقدام به بخشیدن مهریه خود به مرد کرده و در واقع ، ضمن سند رسمی یا عادی ، ابراء مهریه به نفع مرد را انجام داده باشد که در این حالت ، به میزانی که زن ، مهریه خود را بخشیده باشد ، مرد می تواند بدون مهریه ، زن را طلاق بدهد .

 بخشش مهریه ، به دلیل به دست آوردن حق طلاق توسط زن ، از دیگرز شرایط طلاق دادن وی بدون مهریه می باشد . به همین دلیل ، در صورتی که زن ، بخواهد که شوهر را راضی به طلاق توافقی نماید ، می بایست اقدام به بخشیدن تمام یا مقداری از مهریه خود کند که در این حالت ، طلاق دادن زن بدون مهریه تعیین شده ضمن عقد ، میسر است .

در شرایطی هم که زن و شوهر حین عقد نکاح اقدام به تعیین مهریه نکرده و زوجه ، قبل از تعیین مهریه فوت کرده و رابطه زناشویی هم میان طرفین شکل نگرفته باشد ، مرد الزامی به پرداخت مهریه به ورثه زوجه نخواهد داشت ؛ هر چند که در این شرایط ، طلاق دادن زن بدون مهریه نیز موضوعیت نداشته و فرار از پرداخت مهریه نیز محسوب نمی شود .

لازم به ذکر است که اگر مهریه زن از نوع عندالاستطاعه بوده و یا اینکه دادخواست اعسار مرد به تایید دادگاه برسد ، مرد صرفا در حد توانایی مالی خود مسئول پرداخت مهریه می باشد و به همین دلیل ، یکی از شرایط طلاق دادن زن با پرداخت مهریه کمتر ، ناظر بر حالتی است که مرد ، اموال کافی برای پرداخت مهریه ندارد .

در چه صورتی مهریه به زن تعلق نمی گیرد

 

نحوه طلاق دادن بدون مهریه

در قسمت قبل ، به بررسی راه های فرار از پرداخت مهریه پرداخته و گفتیم که در برخی شرایط ، ممکن است که مرد ، از پرداخت مهریه معاف شود . اما سوالی که در این باره مطرح می شود ، این است که نحوه طلاق دادن بدون مهریه به چه صورت است و اگر مهریه عندالاستطاعه باشد ، مرد چگونه می تواند زن را بدون پرداخت آن ، طلاق بدهد ؟

در اولین حالت ، اگر یکی از اسباب بطلان عقد نکاح وجود داشته باشد ، مرد می بایست با استناد به دلایل مذکور ، ادعای خود را در دادگاه به اثبات برساند . نحوه طلاق دادن بدون مهریه در حالتی که مرد ، مدعی بطلان ازدواج است ، این است که دادخواست بطلان عقد نکاح را به دادگاه خانواده ارائه نموده و ادعای خود را اثبات کند .

در حالت دوم ، زن ، قبلا به موجب سند عادی و یا سند رسمی ، اقدام به بخشش مهریه خود کرده است . در این حالت ، مرد می تواند دادخواست طلاق را به دادگاه دهد و در دادگاه ، با ارائه سند بخشش مهریه ، اثبات کند که از این بابت ، بدهی به زن ندارد . البته ، لازم به ذکر است که زن نیز ، در برخی شرایط خاص ، می تواند متقابلا اقدام به رجوع از مهریه بخشیده شده نماید .

در حالت سوم ، فرار مرد از پرداخت مهریه به زن ، به این صورت است که به یکی از دلایل فسخ نکاح استناد نموده و این امر را در دادگاه اثبات نماید . البته نحوه فسخ نکاح بدون پرداخت مهر ، به این صورت است که رابطه زناشویی میان زوجین رخ نداده باشد و همینطور اینکه به دلیل عنن یا ناتوانی جنسی مرد ، نکاح فسخ نشده باشد .

در حالت چهارم ، زن و مرد ، ضمن تنظیم تقاضا نامه طلاق توافقی ، با هم به تفاهم می رسند که زوجه ، مهریه خود را بخشیده و در ازای آن ، شوهر اقدام به طلاق دادن زوجه کند . در این حالت ، مرد می تواند به استناد توافقات انجام شده ، بدون پرداخت مهریه ، زن را طلاق بدهد . معمولا خانم ها در حالتی با بخشش مهریه ، حق طلاق را مطالبه می کنند که از شوهر تنفر داشته یا در زندگی مشترک ، تحت فشار باشند .

سوالات قاضی در دادگاه مهریه

 

بهترین راه فرار از پرداخت مهریه چیست

در قسمت های قبل ، تلاش کردیم که برخی از مهم ترین شرایط طلاق دادن زن بدون پرداخت مهریه را مورد بررسی قرار دهیم و همانطور که اشاره شد ، این موارد ، خاص و جزئی بوده و بر خلاف تصور ، مهریه در همه حال به زن تعلق می گیرد و مواردی از قبیل ندادن مهریه به زن در صورت نشوز یا عدم پرداخت مهریه زن خیانت کار ، صحت ندارد .

اما به هر حال ، مردان ، برای اینکه به ضمانت اجراهای نپرداختن مهریه گرفتار نشوند ، این سوال را مطرح می کنند که بهترین راه فرار از پرداخت مهریه چیست ؟ در این قسمت ، قصد داریم به بررسی مواردی بپردازیم که به نوعی سبب کاهش مهریه شده و از طریق آن ، مردان می توانند با پرداخت مهریه ای کمتر ، زوجه را طلاق دهند .

در صورتی که قبل از وقوع رابطه زناشویی میان طرفین ، زن و شوهر از هم طلاق بگیرند ، زوجه صرفا نسبت به نصف مهریه تعیین شده در عقدنامه ، استحقاق خواهد داشت .

در صورتی که مهریه عندالاستطاعه باشد ، مرد تنها به میزان توانایی یا استطاعت مالی خود ، ملزم به پرداخت مهریه بوده و زوجه ، نمی تواند حکم جلب وی را به خاطر نپرداختن مهریه بگیرد .

در غیر موارد مذکور ، به نظر می رسد که بهترین راه فرار از پرداخت مهریه به زن ، این است که زوجه ، اقدام به بخشیدن مهریه به شوهر کرده باشد و یا شوهر ، وی را راضی کند که در ازای بخشیدن مهریه اش ، حق طلاق را به وی می دهد . به همین دلیل ، واگذاری صوری اموال به آشنایان و بستگان برای فرار از پرداخت مهریه ، به هیچ وجه پیشنهاد نمی شود ؛ چرا که معامله صوری ، باطل است .

همچنین ، مرد برای فرار از پرداخت مهریه و زندانی نشدن ، می تواند به دادگاه ، دادخواست اعسار بدهد . در صورتی که اعسار مرد به اثبات رسید ، حکم جلب برای پرداخت مهریه علیه وی صادر نمی شود ؛ با این حال ، دادگاه ، اقدام به تعیین پیش قسط مهریه نموده و اقساطی که مرد ، قادر به پرداخت آن باشد ، تعیین می نماید . پیشنهاد می شود برای دریافت اطلاعات بیشتر مقاله زیر را نیز مطالعه نمایید .

در چه صورت مهریه نصف می شود

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص طلاق دادن بدون مهریه در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون طلاق دادن بدون مهریه پاسخ دهند .

 

 

سوالات متداول

1- آیا طلاق دادن زن بدون پرداخت مهریه امکان پذیر است ؟

بر اساس قانون صرفا در برخی موارد خاص همچون باطل بودن نکاح و یا فسخ نکاح قبل از رابطه زناشویی زن حق مهریه ندارد و در باقی موارد نصف یا تمام مهر به زن تعلق می گیرد که برای آشنایی با آن می توانید مقاله را مطالعه نمایید .

2- آیا در صورت طلاق دادن زن تمام مهریه به وی تعلق می گیرد ؟

ممکن است در برخی شرایط صرفا نصف مهریه تعیین شده به زن تعلق گیرد مانند طلاق گرفتن قبل از برقراری رابطه زناشویی که برای آشنایی با اینکه در چه مواردی مهریه زن نصف می شود می توانید به متن مقاله مراجعه نمایید .

3- راه های قانونی فرار از پرداخت مهریه کدامند ؟

از جمله راه های قانونی فرار از پرداخت مهریه این است که زوجه در ازای دریافت حق طلاق تمام یا مقداری از مهریه خود را به شوهر ببخشد که برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص این موارد می توانید متن مقاله را مطالعه نمایید .

برای مشاوره طلاق دادن بدون مهریه

برای مشاوره طلاق دادن بدون مهریه

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *