نفقه

سوالات قاضی در دادگاه نفقه – در دادگاه نفقه چه بگوییم

رایج ترین سوالات قاضی در دادگاه نفقه، در خصوص مدت زمان ترک انفاق توسط زوج و سکونت یا عدم سکونت زوجه در محل اقامت همسرش می باشد. در پاسخ به این سوالات و چگونگی نحوه دفاع از خود، طرفین باید برای تمامی صحبت های خود سند و مدرک معتبر ارائه داده و از بیان مطالب غیر مرتبط و اتلاف وقت دادگاه خودداری نمایند.

برای مشاوره سوالات قاضی در دادگاه نفقه

برای مشاوره سوالات قاضی در دادگاه نفقه

 

نفقه، وجهی است که زوج به موجب عقد نکاح، برای تامین هزینه های زندگی زوجه، باید به او پرداخت کند. در شرایطی که زوج به هر دلیلی از پرداخت نفقه خودداری نماید، زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه، دادخواستی تحت عنوان مطالبه نفقه یا شکواییه ای تحت عنوان ترک انفاق ثبت کرده و نفقه حال و گذشته خود را از زوج مطالبه کند.

قاضی دادگاه، برای بررسی جوانب موضوع و آگاه شدن از حقایق، سوالاتی را مطرح می کند و از طرفین می خواهد با پاسخ دادن به سوالات و بیان دلایل خود، ادعای خود را ثابت نمایند. افرادی که به عنوان خواهان یا خوانده یا شاکی یا متشاکی، در چنین دادگاهی حاضر می شوند، بهتر است با سوالات احتمالی قاضی آشنا باشند تا بتوانند خود را برای پاسخ به آن سوالات، آماده سازند.

در راستای آشنایی با سوالات احتمالی قاضی، در این مقاله، ابتدا به بررسی سوالات قاضی در دادگاه نفقه می پردازیم؛ سپس، نحوه دفاع صحیح و روش پاسخ به این سوالات و صحبت کردن در دادگاه را توضیح می دهیم و در ادامه، در پاسخ به این سوال که در دادگاه نفقه چه بگوییم، نکات مهمی را بیان می کنیم.

سوالات قاضی در دادگاه نفقه شامل چه مواردی است

پیش از صحبت در خصوص سوالات قاضی در دادگاه نفقه و نحوه دفاع و پاسخگویی به این سوال که در دادگاه نفقه چه بگوییم، بهتر است کمی در خصوص دادخواست حقوقی مطالبه نفقه و جرم ترک انفاق صحبت کنیم.

دادخواست حقوقی مطالبه نفقه، در شرایطی کاربرد دارد که زوجه، تنها می خواهد نفقه گذشته، حال یا هر دو را از زوج، مطالبه و حکم الزام به پرداخت نفقه را از دادگاه دریافت کند. بنابراین، با مراجعه به دادگاه خانواده (دادگاه حقوقی) اقدام به تنظیم دادخواست مطالبه نفقه می نماید.

ترک انفاق، زمانی تحقق می یابد که مرد از پرداخت نفقه زن به وی خودداری کرده و هزینه زندگی زن را تامین نکند. در چنین شرایطی، زوجه می تواند شکایت خود مبنی بر ترک انفاق را در دادگاه کیفری مطرح نماید. پس از طرح شکایت، اصل بر ترک انفاق زوج بوده و در صورتی که وی، ادعایی مبنی بر پرداخت نفقه داشته باشد، بار اثبات بر عهده خودش است.

بنابراین، قاضی برای روشن شدن حقیقت و پی بردن به این مسئله که کدام یک از طرفین محق است، اقدام به پرسیدن سوالاتی می نماید. عموما بخشی از این سوالات، مربوط به زوجه و بخش دیگر آن، مربوط به زوج است که ضمن پاسخ دادن به آن ها باید از ادعای خود مبنی بر ترک انفاق (ادعای زوجه) یا پرداخت نفقه (ادعای زوج) دفاع نمایند. برخی از سوالات رایج در دادگاه نفقه عبارتند از:

قاضی دادگاه نفقه، ابتدا سوالاتی در خصوص ازدواج طرفین مطرح می کند؛ مانند در چه سالی ازدواج کردید؟ یا چند سال است به طور مشترک زندگی می کنید؟ یا اینکه آیا فرزند یا فرزندانی دارید؟

سوال دیگری که معمولا از زوجه پرسیده می شود این است که چه مدت است که زوج، مرتکب جرم ترک انفاق شده و نفقه را پرداخت نمی کند؟ یا زوج از چه زمانی پرداخت نفقه را متوقف کرده است؟

مورد دیگری که می تواند جزو سوالات قاضی در دادگاه نفقه باشد، این است که در مدتی که زوج، نفقه ای پرداخت نمی کرده، مخارج زندگی زوجه چگونه و از چه راهی تامین شده است؟

سوالی که در راستای مشخص شدن تمکین یا عدم تمکین زوجه پرسیده می شود، این است که زوجه در مدت ترک انفاق در خانه شوهر سکونت داشته است یا خیر؟

زوج باید به این سوال مهم پاسخ دهد که به چه دلیلی از پرداخت نفقه همسرش خودداری کرده است؟ و آیا خواهان ادامه زندگی و رابطه زوجیت با همسر خود هست یا خیر؟

و سوالی که در نهایت از زوج پرسیده می شود، این است که آیا حاضر به پرداخت نفقه هست؟ یعنی در صورتی که زوجه از وی تمکین نماید و قصد ادامه دادن زندگی مشترک را داشته باشد، با پرداخت نفقه موافقت می کند یا خیر؟

حتما بخوانید: میزان نفقه در سال 1401

نحوه پاسخ صحیح به سوالات قاضی در دادگاه نفقه

پس از بررسی سوالات قاضی در دادگاه نفقه، می خواهیم در خصوص نحوه دفاع و پاسخ دادن به این سوالات در دادگاه، صحبت کنیم و به این سوال که در دادگاه نفقه چه بگوییم، پاسخ دهیم. سوالات قاضی در دادگاه نفقه، همانند سوالات قاضی در دادگاه مهریه، به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند: سوالاتی که برای دریافت اطلاعات از طرفین پرسیده می شوند و سوالاتی که در تعیین تکلیف دعوا و مدت دادرسی، نقش تعیین کننده ای دارند.

با توجه به خاص بودن دعاوی خانوادگی و اینکه هر رابطه زوجیت و زندگی خانوادگی، دارای شرایط ویژه خود بوده، نمی توان مطلبی را به عنوان پاسخ دقیق سوالات قاضی در دادگاه نفقه، مطرح کرد و گفت که در پاسخ به سوال در دادگاه نفقه چه بگوییم، حتما باید این مطلب خاص را عنوان نمود، اما در ادامه، پاسخ های کلی که طرفین می توانند به سوالات ذکر شده در بخش قبل، مطرح کنند را بررسی می کنیم.

در پاسخ به سوالاتی که مبنی بر اطلاعات خانوادگی و ازدواج طرفین است، تنها لازم است، هر یک از طرفین بر اساس اطلاعات درج شده در قباله ازدواج و زندگی مشترک خود، به سوالات، پاسخ دهند و از مطرح کردن مطالب اضافه که کمکی به پیش برد پرونده در دادگاه نفقه ندارد، پرهیز نمایند.

در خصوص سوالاتی که در پی تشخیص مدت یک واقعه است، مانند اینکه زوج از چه زمانی نفقه را پرداخت نمی کند، زوجه باید با توجه به مدارک و اسنادی که در دست دارد، از جمله استشهادیه و شهادت شهود، تاریخی به دادگاه ارائه دهد؛ چرا که در صورت عدم وجود مدرک معتبر، نمی تواند از ادعای خود دفاع نماید.

در جواب این سوال که در مدت ترک انفاق، هزینه های زندگی از چه طریقی تامین شده است، زوجه باید با استناد به فیش های واریزی وجه که توسط خویشاوندان وی واریز شده یا صورت حساب بانکی خود که نشان دهنده پرداخت مخارج از طرق دیگری غیر از دریافت نفقه بوده است، به این سوال پاسخ دهد.

همان طور گفته شد، یکی از سوالات مهم قاضی در دادگاه نفقه، مربوط به سکونت یا عدم سکونت زوجه در محل اقامت شوهر است. اگر پاسخ این سوال، منفی باشد، زوجه می تواند با ارائه اسنادی، مانند صورت جلسه پلیس، عدم سکونت خود را در منزل شوهر توجیه کند و در صورتی که زوجه در محل اقامت شوهر سکونت داشته اما زوج، ادعای عدم تمکین از طرف او را دارد، زوج باید با ارائه مدارک، نداشتن عذر موجه عدم تمکین او را ثابت نماید.

در پاسخ به این سوال که آیا زوج، مایل به پرداخت نفقه و ادامه زندگی مشترک هست یا خیر، زوج باید در صورتی که مایل به ادامه زندگی مشترک است، بیان کند که در صورت تمکین زوجه، ضمن پرداخت نفقه او، وسایل و شرایط لازم برای زندگی را نیز فراهم می آورد.

نمونه شکایت ترک نفقه

 

نکات مربوط به پاسخ به سوالات قاضی در دادگاه نفقه

پس از بیان سوالات قاضی در دادگاه نفقه و توضیح اینکه در پاسخ به سولات در دادگاه نفقه چه بگوییم، در این بخش می خواهیم نکاتی را در خصوص پاسخ به سوالات و نحوه دفاع در دادگاه نفقه مطرح کنیم. طرفین دعوا، چه شاکی باشند یا متشاکی و یا در دعوای حقوقی نفقه، خواهان باشند یا خوانده، برای دفاع از خود و جلوگیری از تضییع حقشان، هنگام پاسخ به سوالات قاضی، بهتر است به این نکات توجه نمایند.

اولین مورد قابل توجه، زمان صحبت کردن است. مطابق قوانین آیین دادرسی، هر دادگاهی، زمان محدود و مشخصی دارد؛ به همین دلیل، طرفین دعوا در پاسخ به سوالات قاضی و دفاع از خود باید به زمان توجه کرده و از بیان مطالبی که دارای اهمیت نیستند، پرهیز کنند.

مورد بعدی که لازم است به آن توجه شود، اسناد و مدارک قابل ارائه در دادگاه نفقه هستند؛ بدیهی است تنها اسنادی می توانند در دادگاه بدوی نفقه، واخواهی نفقه و تجدید نظر نفقه، مورد استناد قرار گیرند که دارای اعتبار بوده و شکی در صحت آن ها وجود نداشته باشد، بنابراین طرفین باید از استناد به مدارک نامعتبر در گفته های خود، پرهیز کنند. به عنوان مثال، اگر زوجه، دارای اسناد پرداخت وجهی است که صرفا خود وی آن را امضا کرده و امضای شوهر در ذیل آن اسناد وجود ندارد، نمی تواند به اسناد مذکور، در دادگاه نفقه، استناد کند.

یکی دیگر از مواردی که در پاسخ به سوال در دادگاه نفقه چه بگوییم، می توان ذکر کرد، این است که با توجه به تاثیر قابل توجه پاسخ های ارائه شده، بر نتیجه نهایی دادگاه و تصمیم قاضی، بهتر است هر یک از طرفین دعوا با گرفتن وکیل، از تجربیات و دانش او بهره بگیرند و نحوه دفاع خود را با توجه به راهنمایی های یک وکیل متخصص، برنامه ریزی نمایند.

اعتراض به حکم نفقه

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد سوالات قاضی در دادگاه نفقه در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون  سوالات قاضی در دادگاه نفقه، پاسخ دهند.

 

 

سوالات متداول

1- سوالات قاضی در دادگاه نفقه شامل چه مواردی است؟

مهم ترین سوالات قاضی مربوط به مدت و علت ترک انفاق توسط زوج و محل اقامت زوجه است برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

2- نحوه دفاع و پاسخ صحیح به سوالات قاضی در دادگاه ترک انفاق به چه صورت است؟

طرفین باید با توجه به شرایط و خصوصیات پرونده خود و استناد به اسناد و مدارک معتبر به سوالات قاضی در دادگاه نفقه پاسخ دهند برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

3- در پاسخ به سوالات قاضی در دادگاه نفقه به چه نکاتی باید توجه کرد؟

در پاسخ به سوالات قاضی در دادگاه نفقه طرفین باید خونسردی خود را حفظ کرده و از بیان مطالب غیر مرتبط پرهیز نمایند برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

برای مشاوره سوالات قاضی در دادگاه نفقه

برای مشاوره سوالات قاضی در دادگاه نفقه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *