دسته‌بندی نشده

نحوه اعتراض به حکم طلاق غیابی – مهلت

[ad_1]

نحوه اعتراض به حکم طلاق غیابی، از طریق یکی از روش های مورد پیش بینی قانون گذار، یعنی، واخواهی، فرجام خواهی، تجدیدنظر خواهی و اعاده دادرسی می باشد و ثبت دادخواست این اعتراض و ارسال آن به مرجع صالح، باید، در مهلت مقرر که برای افراد ساکن ایران، 20 روز و برای افراد ساکن خارج از ایران، 2 ماه از تاریخ ابلاغ رای بوده، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، پس از ارائه مدارک لازم، نظیر اصل رای مورد اعتراض و پرداخت هزینه دادرسی، صورت گیرد.

برای مشاوره اعتراض به حکم طلاق غیابی

برای مشاوره اعتراض به حکم طلاق غیابی

 

 طلاق غیابی که هم از طرف مردان و هم از طرف زنان، قابل انجام است، یکی از انواع طلاق بوده که در آن، پس از اقدام زوج یا زوجه، برای گرفتن حکم طلاق از دادگاه، خوانده دعوا یا وکیل او، در جلسات رسیدگی، حاضر نشده و رای، بدون حضور آن ها، صادر می گردد.

با توجه به اینکه قانون گذار، امکان تعطیلی محکمه را به علت غیاب و نبود طرفین، جایز نمی داند، راه و روش هایی را برای اعتراض به حکم طلاق غیابی، در نظر گرفته تا از تضییع حق طرف غایب، جلوگیری کند که این راه و روش های اعتراض، نحوه، مهلت و قواعد ویژه ای دارند و تنها بر اساس رعایت این قواعد، امکان پذیر و نتیجه بخش، می باشند.

از این رو، در مقاله حاضر، قصد داریم، در خصوص راه و روش ها و مراحل و نحوه اعتراض به حکم طلاق غیابی، صحبت کرده و سپس، درباره مدارک، هزینه و مهلت انجام این اعتراض، توضیح دهیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، در ادامه مقاله، با ما همراه باشید.

راه و روش های اعتراض به حکم طلاق غیابی

طلاق غیابی، یکی از انواع طلاق است که خوانده (که می تواند یا زوج یا زوجه باشد) یا وکیل او، به علتی نظیر عدم ابلاغ واقعی یا هر علتی دیگر، در محکمه، حاضر نشده و هیچ لایحه دفاعیه ای نیز به دادگاه، ارائه ننموده باشند و دادگاه، بدون حضور آن ها، پس از دریافت دادخواست صدور حکم طلاق، به دعوا، رسیدگی کرده و حکم صادر نموده باشد.

محکمه، نمی تواند به علت غیبت افراد یا عدم تکمیل بودن مدارک آن ها، از صدور رای در خصوص طلاق غیابی، خودداری نماید و یا جلسه رسیدگی را تعطیل و موکول به زمان دیگری کند. اما، از سوی دیگر، با وجود اینکه دادگاه ها و قضات، می کوشند تا بر مبنای قوانین شکلی و ماهوی، صحیح ترین و شایسته ترین رای در خصوص موضوع پرونده را صادر کرده، اما، باز هم ممکن است، به علت برخی موارد، دچار اشتباه شده و رای نادرست یا ناحق، صادر کنند. 

به همین علت، قانون گذار، با هدف جلوگیری از تضییع حق طرفین دعوا، به ویژه، خوانده غایب در طلاق غیابی، امکان اعتراض به برخی آرا، من جمله آرای صادره در خصوص طلاق غیابی از دادگاه بدوی یا تجدید نظر را برای طرفین این دعوا، در نظر گرفته است و آن ها باید، این اعتراض را بر مبنای راه و روش های پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی، انجام دهند. راه و روش های اعتراض به حکم طلاق غیابی، بسته به اینکه دعوا در کدام مرحله از مراحل رسیدگی بوده و رای از سوی کدام دادگاه، صادر گریده باشد، عبارتند از: 

واخواهی

واخواهی به رای و حکم صادره در خصوص طلاق غیابی، توسط دادگاه بدوی، روش اعتراضی است که تنها برای خوانده دعوا، امکان پذیر است، آن هم در صورتی که به علت عدم ابلاغ واقعی وقت رسیدگی، به خوانده یا وکیل قانونی او، امکان حضور در جلسه رسیدگی دادگاه بدوی رسیدگی کننده به طلاق غیابی را پیدا نکرده و لایحه ای نیز در این خصوص، به دادگاه، ارائه نداده باشد.

رای نسبت به خواهان دعوا، همیشه، حضوری محسوب می گردد، ولو اینکه در جلسه رسیدگی، شرکت ننماید و به همین علت، واخواهی از رای غیابی جهت اعتراض به حکم طلاق غیابی، برای خواهان یا نماینده قانونی او، امکان پذیر، نخواهد بود و این افراد، باید، از سایر طرقی که در ادامه، خواهیم گفت، برای اعتراض، استفاده نمایند.

 

تجدید نظر خواهی

تجدید نظر خواهی، یکی از راه ها و روش های اعتراض به حکم طلاق غیابی است که استفاده از آن، هم برای خواهان و هم برای خوانده، در صورتی که یکی از جهات تجدید نظر خواهی مندرج در قانون، وجود داشته باشد، امکان پذیر بوده و باید، در مهلت های پیش بینی شده توسط قانون گذار در قانون آیین دادرسی مدنی، صورت گیرد.

ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، “« عدم اعتبار مستندات دادگاه، فقدان شرایط قانونی شهادت شهود، عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی، عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای، مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی” را از جهات تجدید نظر خواهی می داند و بر اساس این ماده، چنانچه هریک از اصحاب دعوا که رای به ضرر او صادر شده، بخواهد با این روش، اقدام به اعتراض به حکم طلاق غیابی کند، باید، یک یا چند مورد از این جهات را در دادخواست اعتراض خود، ذکر کرده و به دادگاه، اثبات کند.

 

فرجام خواهی

از دیگر راه و روش های اعتراض به حکم طلاق غیابی، فرجام خواهی است که صرفا، در موارد مورد پیش بینی قانون گذار، امکان پذیر است و برای هردوی خواهان و خوانده دعوا، قابل استفاده می باشد. قانون گذار، در قانون آیین دادرسی مدنی، در مواد 367، 368 و 369، در خصوص فرجام خواهی حکم طلاق، قواعدی را ذکر و پیش بینی کرده است.

مستفاد از مواد فوق الذکر، فرجام خواهی حقوقی نسبت به حکم طلاق غیابی، تنها در صورتی امکان پذیر است که اصحاب دعوا، این حق را از خود ساقط نکرده باشند، رای صادره از دادگاه بدوی، قطعی گردد، بدون اینکه نسبت به آن، تجدیدنظر، صورت گیرد و یا رایی از دادگاه تجدید نظر صادر شده و به ضرر یکی از اصحاب دعوای طلاق غیابی بوده و او، ادله ای مبنی بر عدم انطباق رای، با موازین شرعی و مقررات قانونی داشته باشد.

 

اعاده دادرسی

راه و روشی دیگر که قانون گذار، آن را برای اعتراض به حکم طلاق غیابی، پیش بینی کرده است، اعاده دادرسی می باشد؛ در مواردی که رای، خلاف شرع بین و قانون بوده (ماده 488 قانون آیین دادرسی کیفری) و یا یکی از جهات اعاده دادرسی مندرج در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، از قرار عدم تطبیق موضوع حکم صادره، با درخواست خواهان یا وجود تناقض در رای صادر شده، با استناد به مواد مختلف، وجود داشته باشد.

شایان ذکر است، استفاده از این روش اعتراض نیز هم برای خواهان و هم برای خوانده، امکان پذیر بوده و منوط بر این است که مهلت های اعتراض از طریق فرجام، تجدیدنظر و واخواهی، منقضی شده و رای صادره در خصوص طلاق غیابی، به صورت قطعی درآمده باشد.

حتما بخوانید: روش های اعتراض به رای دادگاه

مراحل و نحوه اعتراض به حکم طلاق غیابی

پس از صحبت در خصوص راه و روش های اعتراض به حکم طلاق غیابی، در این بخش از مقاله، قصد داریم، درباره مراحل و نحوه انجام این اعتراض، توضیح داده و بگوییم که متقاضی اعتراض به حکم طلاق غیابی، باید، چه مراحلی را طی نماید و چه اقداماتی را انجام دهد. مراحل و نحوه اعتراض به حکم طلاق غیابی، به شرح زیر است: 

در مرحله اول از مراحل نحوه اعتراض به حکم طلاق غیابی، معترض، باید، اقدام به تشکیل حساب کاربری سامانه ثنا و سپس احراز هویت ثنا نموده که این امر، از طریق مراجعه حضوری به دفاتر خدمات قضایی یا مراجعه به آدرس اینترنتی sana.adliran.ir، امکان پذیر می باشد.

سپس، در مرحله دوم از مراحل نحوه اعتراض به حکم طلاق غیابی، فرد باید، لایحه و دادخواست اعتراضی خود را تنظیم کرده و پس از ذخیره آن، بر روی یک فایل ورد یا پی دی اف و انتقال آن، به فلش مموری، سی دی یا حافظه تلفن همراه، با در دست داشتن مدارک هویتی و ادله اثبات خود، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراجعه و اعتراض خود را ثبت و به مرجع صالح، ارسال کند.

در مرحله آخر از مراحل نحوه اعتراض به حکم طلاق غیابی، فرد باید، هزینه های دادرسی و هزینه های مربوط به ثبت دادخواست اعتراض خود توسط دفاتر خدمات قضایی را بپردازد که در ادامه، به تفصیل، در خصوص این هزینه ها، برای هریک از روش های اعتراض، توضیح خواهیم داد.

اعتراض به حکم مهریه

 

مدارک لازم برای اعتراض به حکم طلاق غیابی

چنانچه فرد بخواهد، بر اساس هریک از روش های اعتراض به حکم طلاق غیابی، اقدام نماید، باید، از مدارک لازم برای انجام این امر، برخوردار باشد. در غیر این صورت، اعتراض وی، ثبت نشده و مورد رسیدگی، قرار نخواهد گرفت. لذا در این بخش، در خصوص مدارک لازم برای اعتراض به حکم طلاق غیابی، صحبت خواهیم کرد که عبارتند از:

مدارک مثبت ثبت نام در سامانه ثنا، از قرار برگه ثبت نام یا نام کاربری و رمز عبور سامانه.

اصل یا کپی برابر اصل حکم صادره در خصوص طلاق غیابی.

ادله اثباتی که اعتراض کننده به حکم طلاق غیابی، قصد دارد با کمک آن ها، نقض رای صادره را بخواهد.

مدارک هویتی، از قرار شناسنامه و کارت ملی و کپی مصدق عقدنامه یا اصل سند نکاحیه.

شایان ذکر است، در صورتی که مدارک مثبت اعتراض معترض به حکم طلاق غیابی، قابل پیوست به دادخواست اعتراض نباشد؛ نظیر شهادت شهود، اعتراض کننده، می تواند، در دادخواست و لایحه خود، ذکر کند که در صورت نیاز به حضور شهود در محکمه، امکان این امر، وجود خواهد داشت و او می تواند، مدارک مثبت ادعای خود را به صورت حضوری، به دادگاه، ارائه کند.

اعتراض به حکم نفقه

 

هزینه اعتراض به حکم طلاق غیابی

در قسمت های قبل، در خصوص روش ها و نحوه اعتراض به حکم طلاق غیابی، توضیح دادیم و گفتیم که مدارک لازم برای انجام این اعتراض، چیست. در این قسمت، قصد داریم، درباره هزینه اعتراض به حکم طلاق غیابی، صحبت کرده که به شرح زیر می باشد:

هزینه دادرسی اعتراض به حکم طلاق غیابی که یک دعوای غیر مالی است، برای هریک از روش ها، اعم از تجدید نظر خواهی، واخواهی، اعاده دادرسی و فرجام، از 30 هزار تومان تا 180 هزار تومان می باشد.

هزینه خدمات دفاتر الکترونیک قضایی که ثبت و ارسال اعتراض به حکم طلاق غیابی به دادگاه و مرجع صالح را انجام می دهند، مبلغی در حدود 100 هزار تومان می باشد که البته این مبلغ، سالانه، با توجه به نرخ اعلامی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تغییر می کند.

هزینه وکیل یا مشاور حقوقی، در صورتی که فرد، از وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی، برای تنظیم یا ثبت لایحه و دادخواست اعتراض خود، کمک گرفته باشد.

در ادامه مقاله، قصد داریم، درباره مهلت های اعتراض به حکم طلاق غیابی، در هریک از روش های اعتراض، برای ساکنین ایران و خارج از کشور صحبت کنیم. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص هزینه طلاق غیابی، می توانند، نسبت به مطالعه مقاله زیر، اقدام کنند. 

هزینه طلاق غیابی

 

مهلت اعتراض به حکم طلاق غیابی

قانون گذار در قانون آیین دادرسی مدنی، در کنار پیش بینی روش ها و نحوه اعتراض به حکم طلاق غیابی از طرف مرد یا زن، مهلت های اعتراض این امر را نیز پیش بینی کرده است و هریک از این اعتراض ها، در صورتی مورد قبول و موثر واقع خواهد شد که در مهلت مقرر خود واقع شود. لذا در این بخش، در خصوص مهلت اعتراض به حکم طلاق غیابی از طرف مرد یا زن، صحبت خواهیم کرد که به شرح زیر است:

مهلت اعتراض به حکم طلاق غیابی، در تمامی روش های اعتراض، برای افراد ساکن در داخل ایران 20 روز از زمان ابلاغ رای می باشد.

مهلت اعتراض به حکم طلاق غیابی، در تمامی روش های اعتراض، برای افراد ساکن خارج از ایران 2 ماه از زمان ابلاغ رای می باشد.

از آنجا که طلاق غیابی باید ثبت گردد، علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ثبت طلاق غیابی، می توانند، نسبت به مطالعه مقاله ای که در زیر، در قسمت در ادامه بخوانید مقاله، با همین عنوان آمده است، اقدام نمایند.

ثبت طلاق غیابی

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اعتراض به حکم طلاق غیابی در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون اعتراض به حکم طلاق غیابی پاسخ دهند.

 

 

سوالات متداول

1- روش های اعتراض به حکم طلاق غیابی چیست؟

واخواهی تجدید نظر خواهی فرجام خواهی و اعاده دادرسی از جمله روش های اعتراض به حکم طلاق غیابی هستند که جزئیات و توضیحات هریک در متن مقاله ارائه شده است.

2- مراحل و نحوه اعتراض به حکم طلاق غیابی چگونه است؟

نحوه اعتراض به حکم طلاق غیابی با تشکیل حساب کاربری سامانه ثنا تنظیم دادخواست اعتراض و ثبت آن از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای ارسال به دادگاه صالح می باشد که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

3- مدارک لازم برای اعتراض به حکم طلاق غیابی چیست؟

نام کاربری و رمز عبور سامانه ثنا کپی برابر اصل رای مورد اعتراض یا اصل رای همچنین اصل یا رونوشت سند نکاحیه از جمله مدارک لازم برای اعتراض به حکم طلاق غیابی هستند که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره اعتراض به حکم طلاق غیابی

برای مشاوره اعتراض به حکم طلاق غیابی

[ad_2]

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *