جنگل داری منابع طبیعی

تشخیص زمین های منابع طبیعی به وسیله کارشناس رسمی دادگستری جنگل‌داری منابع طبیعی

در تشخیص زمین‌های منابع طبیعی اطلاع از قانون می تواند کمک کننده باشد. قانونی ملی شدن اراضی و جنگل ها از قدیم اجرا شد و به موجب آن تمامی اراضی بایر و بدون سند در کشور تحت نظارت منابع طبیعی درآمد. جهت تشخیص این که زمینی جز زمین های منابع طبیعی هست یا خیر، در این نوشتار به آن می‌پردازیم. همچنین ما در این نوشتار شما را با کارشناس رسمی دادگستری جنگل‌داری منابع طبیعی آشنا خواهیم کرد و در مواردی با نحوه کار آن ها اشنا می شوید.

تشخیص این که زمینی جز منابع طبیعی است یا ادعای مالکیت بر آن وجود دارد کار راحتی نیست. از طرفی در مواردی به دلیل این که زمین های کشاورزی سال‌ها توسط کشاورز مورد استفاده قرار گرفته، امروز می تواند ادعای مالکیت داشته باشد.  و از طرفی منابع طبیعی هم ادعای مالکیت دارد. به موجب قانون ملی شدن اراضی و جنگل‌ها هر آن چه که قبل از اجرای قانون ملی شدن جنگل ها سند داشته، امروز نیز قابل استناد است. البته در بسیاری از موارد به دلیل این که زمین هایی سال ها تحت کشت بوده اند دادگاه برای آن‌ها تعیین تکلیف خواهد کرد. به عنوان مثال در بحث یک زمین خاص، سازمان منابع طبیعی ادعای مالکیت بر زمینی که سال ها تحت کشت بوده را دارد. طرفین شکایت باید استدلال‌های خود را مبنی بر داشتن سند ارائه دهند و همچنین می‌توانند از شهادت شهود جهت مالکیت بر زمین استفاده کنند. دادگاه با توجه به قوانین و همچنین در نظر گرفتن زمینی که توسط کشاورزی احیا شده باشد، تصمیم به تشخیص اراضی منابع طبیعی خواهد گرفت. در این تشخیص می‌توان از کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی کمک گرفته و جهت بررسی اسناد زمین و متراژ و نقشه به دادگاه کمک کند.

در تشخیص اراضی منابع طبیعی ملی مواردی به عنوان مستثنیات وجود دارد. به عنوان مثال این موارد را می‌توان نام برد:

– همچون زمین های کشاورزی معروف

-حوزه آبیاری یک منبع باشد

-اماده عملیات کشاورزی شده باشد

-اگر شیب کمی داشته باشد و عنوان آن زمین های دیم زاری باشد

-پوشش زمین کشاورزی بدون مرتع و پوشش های منطقه ای باشد

و مواردی دیگر که تعداد کل این موارد 24 عدد می‌شود.

دادگاه با بررسی کامل این موارد می‌تواند به کمک قوانین به تشخیص اراضی منابع طبیعی و ملی کمک کند و البته در این راه از کارشناس کمک خواهد گرفت. بسیاری از موارد اتفاق افتاده است که فردی به دلیل احیای زمین کشاورزی و کشت در آن به مدت طولانی در روستا ها و یا دامنه کوه ها از طریق دادگاه قانونی مالک آن زمین محسوب شده است. البته این نکته ضروری است که آن زمین سند دیگری نداشته باشد و فرد دومی ادعای مالکیت با سند نکند. اگر سند آن زمین موجود باشد مالکیت زمین با فردیست که سند را ارائه داده است. امکان دارد در مواردی هم فردی به صورت غیر قانونی سندی را تهیه و ادعای مالکیت کند که در این مورد هم با توجه به قانون دادگاه از کارشناس برای تشخیص اراضی منابع طبیعی استفاده خواهد کرد و درصورتی که سند غیر قانونی باشد با متخلف برخورد خواهد شد.

همچنین در مواردی کارشناسان ما می‌توانند شما را در موارد تشخیص مثتثنیات اراضی کمک کنند . در صورتی که در تعیین این موارد دچار مشکل بودید کارشناس رسمی دادگستری جنگل‌داری منابع طبیعی بهترین راه حل شماست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *