دسته‌بندی نشده

نمونه دادخواست حکم حضانت پدر

[ad_1]

چنانچه به دلیل جدایی والدین، حضانت فرزند مشترک، بر عهده مادر قرار گرفته، اما به دلایلی مانند ازدواج مجدد یا جنون، صلاحیت نگهداری از طفل را از دست دهد، مرد می تواند با تکمیل نمونه دادخواست حکم حضانت پدر و ارائه آن به دادگاه خانواده، درخواست خود را برای حضانت طفل، به دادگاه تقدیم نماید. در این صورت، مدارک لازم، از جمله استشهادیه و گواهی پزشک معالج، باید ضمیمه دادخواست گردیده و تقاضای پدر، از طریق ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی، به دادگاه ارسال گردد.

برای مشاوره نمونه دادخواست حکم حضانت پدر

برای مشاوره نمونه دادخواست حکم حضانت پدر

 

ازدواج میان یک زن و مرد، همواره و در تمامی موارد، به سرانجام خوشایندی منتهی نشده و گاهی، رابطه زوجین، به جدایی، ختم می گردد. در چنین وضعیتی، اگر زن و شوهر، دارای فرزند یا فرزندان مشترکی باشند، حضانت، بر عهده یکی از آنها قرار می گیرد.

حال اگر، حضانت بر عهده مادر قرار گرفته، اما، وی بنابر دلایلی، مانند ازدواج مجدد، صلاحیت آن را از دست دهد، این حق برای مرد وجود داشته تا برای اخذ حکم حضانت، اقدام کرده که این اقدام قضایی، نیازمند ارائه دادخواست حکم حضانت پدر است که باید مطابق قانون، تنظیم شده و هزینه های مربوط به آن نیز پرداخت گردد.

بنابراین، در این مقاله، ابتدا، نحوه تنظیم دادخواست حکم حضانت پدر، توضیح داده شده و پس از بررسی مدارک لازم و هزینه ثبت این دادخواست، در پایان، فایل pdf نمونه آن، جهت دانلود خوانندگان محترم، ارائه شده است.

نحوه تنظیم نمونه دادخواست حکم حضانت پدر

گاه، پیش می آید که به دلیل جدایی والدین طفل، با توافق یا در نتیجه حکم قانون، حضانت فرزند مشترک، بر عهده مادر قرار می گیرد. اما، در این میان، وضعیت جدیدی ایجاد می شود که در اثر آن، مادر، صلاحیت حضانت و نگه داری طفل را از دست داده و در نتیجه، پدر برای حضانت فرزند مشترک اقدام می کند. اقدام قضایی برای گرفتن حضانت فرزند پسر یا دختر، نیازمند آن است که نمونه دادخواست حکم حضانت پدر، تکمیل شده و به دادگاه خانواده، ارائه گردد. 

هرچند، توصیه می شود که تنظیم و تقدیم دادخواست حکم حضانت پدر، از طریق یک وکیل خانواده با تجربه انجام گیرد، اما، بازهم هستند مردانی که به دلایلی مختلفی مانند بحث هزینه ها، ترجیح می دهند خود، با دانلود pdf نمونه دادخواست از اینترنت و تکمیل آن نمونه، برای ثبت دادخواست حضانت و طرح دعوای آن، اقدام نمایند.

از آنجا که نحوه تنظیم نمونه دادخواست حکم حضانت پدر، همانند سایر دادخواست های دعاوی خانواده، دارای نکات مهم حقوقی بوده و در تکمیل این دادخواست باید مقررات مربوط به حضانت و نگه داری از اطفال، رعایت گردد، در این قسمت، به توضیح نحوه تنظیم این دادخواست، خواهیم پرداخت. اما، پیش از آن، بهتر است به این سوال، پاسخ دهیم که در چه مواردی، مرد می تواند با تقدیم دادخواست حکم حضانت پدر، برای سلب حضانت از مادر و گرفتن حضانت به نفع خود، اقدام نماید؟ این موارد، مطابق مقررات قانون مدنی، به شرح زیر می باشند:

جنون مادر و ازدواج مجدد وی

به موجب ماده 1170 قانون مدنی: « اگر مادر، در مدتی که حضانت طفل با او است، مبتلا به جنون شود یا با دیگری شوهر کند، حق حضانت، با پدر خواهد بود.» بنابراین، جنون و ازدواج مجدد مادر، از مواردی است که به استناد آن، مرد می تواند برای ارائه دادخواست حکم حضانت پدر، اقدام نماید.

انحطاط اخلاقی مادر و عدم مواظبت طفل از جانب او

یکی دیگر از موارد جواز دادخواست حکم حضانت پدر، در ماده 1173 قانون مدنی، پیش بینی شده که مطابق آن: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می ‌تواند … هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.»

و ادامه این ماده، در بیان مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی والدین، مقرر داشته: «1) اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار. 2) اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء. 3) ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی. 4) سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق. 5) تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.» البته، این مصادیق، جنبه تمثیلی داشته و اگر در سایر موارد نیز عدم صلاحیت مادر، برای حضانت، احراز گردد، پدر می تواند برای لغو حضانت فرزند و گرفتن او از مادر، اقدام کند.

عدم استرداد طفل

در حالتی که حضانت فرزند مشترک، با توجه به توافق طرفین یا حکم دادگاه خانواده، با پدر بوده، اما، مادر از استرداد طفل از پدر خودداری نموده، مرد می تواند دادخواست حکم حضانت پدر را به دادگاه، ارائه کند. البته، از نظر حقوقی، صحیح، آن است که در چنین وضعیت هایی، دادخواست استرداد طفل، ثبت و به دادگاه ارجاع شود؛ چرا که در این مورد، حضانت با پدر است و بنابراین، نیاز به گرفتن حکم حضانت جدید نبوده و صرفا باید برای استرداد فرزند مشترک، اقدام نمود.

لازم به ذکر است که در رابطه با ارائه دادخواست حکم حضانت پدر و به طور کلی، موارد مربوط به تغییر مسئول حضانت، باید به قانون حمایت خانواده و ماده 45 این قانون، توجه نمود که مقرر داشته: « رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان، در کلیه تصمیمات دادگاه ‌ها و مقامات اجرایی، الزامی است.» بنابراین، به عنوان مثال، چنانچه، مادری که حضانت با او بوده، مجددا ازدواج کرده و مرد، برای ارائه دادخواست حکم حضانت پدر، اقدام نماید، ممکن است با تشخیص مصلحت طفل، دادگاه خانواده، همچنان حضانت را در صلاحیت مادر دانسته و دعوای پدر را رد کند.

به هر حال، در هر یک از موارد فوق، در صورتی که پدر طفل، با دانلود pdf نمونه دادخواست حکم حضانت پدر، برای گرفتن حضانت فرزند مشترک، اقدام نماید، در تنظیم دادخواست حضانت، باید به نکات قانونی مربوطه توجه کند. این نکات، عبارتند از:

در ستون خواهان، اطلاعات هویتی پدر و آدرس اقامتگاه او، درج شده و در ستون خوانده نیز اطلاعات هویتی مادر و آدرس اقامتگاه او، نوشته می شود.

در ستون تعیین خواسته و بهای آن، کافی است که این عبارت، درج شود: تقاضای صدور حکم مبنی بر حضانت فرزند و تحویل وی به پدر.

نحوه تکمیل ستون دلایل و منضمات دادخواست، بستگی به اسناد و مدارکی داشته که خواهان (پدر) برای اثبات ادعای خود، مبنی بر عدم صلاحیت مادر یا حق قانونی خود برای حضانت، در اختیار و دسترس دارد. شهادت شهود و درخواست استعلام از دفترخانه ازدواج مربوطه، از نمونه های این اسناد و مدارک می باشند.

در قسمت شرح خواسته نیز خواهان دعوای حضانت(پدر) باید وضعیت فعلی زندگی طفل و شرایط زندگی مادر را شرح داده و با ذکر دلایل موجود، توضیح دهد که چرا حضانت باید به وی واگذار گردد. لازم به ذکر است که این دلایل، باید براساس موارد مجاز قانونی بوده که در بالا، به توضیح این موارد پرداختیم.

سلب حضانت و موارد آن

مدارک لازم برای دادخواست حکم حضانت پدر

خواهان هر دعوای حقوقی، برای طرح دعوای مورد نظر خود، باید مدارک اثبات کننده ادعای خود را در قسمت دلایل و منضمات دادخواست، ذکر کرده و این مدارک را ضمیمه دادخواست نماید. در مرحله بعد، دادخواست دهنده، باید به یکی از دفاتر خدمات قضایی، مراجعه نموده و ضمن ثبت دادخواست، با اسکن کردن مدارک ضمیمه، آن مدارک را نیز برای دادگاه، ارسال کند.

دادخواست حکم حضانت پدر نیز از این قاعده، مشتثنی نبوده و ثبت و ارجاع آن به دادگاه خانواده، نیازمند آن است که خواهان دعوا، یعنی پدر، مدارک اثبات کننده خود را ضمیمه دادخواست، به دادگاه، ارائه نماید، چرا که در غیر این صورت، این احتمال وجود دارد که دعوای خواهان رد گردد. مدارک لازم برای دادخواست حکم حضانت پدر و گرفتن حضانت فرزندان بعد از طلاق، بسته به دلیلی که مرد، برای اثبات عدم صلاحیت مادر برای حضانت طفل، به آن استناد کرده، متفاوت بوده، اما، در هرحال، مهم ترین این مدارک، شامل موارد زیر می باشند:

کارت ملی و شناسنامه پدر؛ قباله ازدواج؛ طلاق نامه؛ اسناد و مدارک پزشکی اثبات کننده جنون مادر یا سایر بیماری های روانی وی؛ جواب تست اعتیاد مادر به الکل یا مواد مخدر یا ارجاع وی به آزمایشگاه؛ استشهادیه، مبنی بر عدم صلاحیت اخلاقی مادر برای نگهداری از طفل؛ کپی برابر اصل شده حکمی که به نفع پدر، صادر گشته و در آن، به حق حضانت وی، تصریح شده است.

شرایط سلب حضانت فرزند از مادر

 

هزینه دادخواست حکم حضانت پدر

هزینه دادخواست حکم حضانت پدر، یکی دیگر از مسائلی است که در رابطه با این دادخواست، باید به آن، پرداخته شود. چرا که مطابق قوانین کشور، ارائه خدمات قوه قضاییه به مراجعین این قوه، در زمینه ثبت انواع دادخواست، رایگان نبوده و متقاضیان، باید هزینه های مربوط به طرح دعوای خود را بپردازند. به همین دلیل، در ادامه، به توضیح موارد هزینه دادخواست حکم حضانت پدر و مبلغ هر یک از این هزینه ها می پردازیم.

هزینه دادرسی، عمده ترین هزینه ای است که در رابطه با دادخواست حکم حضانت پدر، باید توسط دادخواست دهنده پرداخت شود، نرخ هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی، هر ساله، از سوی قوه قضاییه و به موجب یک بخشنامه، اعلام گردیده که با توجه به آخرین بخشنامه اعلامی این قوه و با در نظر گرفتن این مساله که دعوای حضانت، یک دعوای غیر مالی است، هزینه دادرسی دادخواست این دعوا، مبلغ 40 هزار تومان تا 180 هزار تومان خواهد بود.

هزینه دیگری که خواهان، برای ثبت دادخواست حکم حضانت پدر، باید مورد توجه قرار دهد، هزینه دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی نیز بوده که مطابق تعرفه اعلام شده برای این دفاتر، برای ثبت دادخواست، خواهان باید مبلغ 41 هزار تومان و جهت ضمیمه کردن پیوست ها و مدارک، هر صفحه 4 هزار تومان را پرداخته و هزینه های دیگری، مانند تایپ دادخواست و چاپ اوراق نیز به طور جداگانه، دریافت می گردد.

بیشتر بخوانید : حضانت فرزند در صورت ازدواج مجدد مادر

 

دانلود pdf نمونه دادخواست حکم حضانت پدر

همانطور که پیش از این گفتیم، در صورتی که پدر طفل، قصد گرفتن حضانت او و سلب حضانت از مادر را داشته باشد، نمونه دادخواست حکم حضانت پدر، باید مطابق مقررات مربوط به نحوه تنظیم این دادخواست، تکمیل گردیده و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ثبت و به دادگاه خانواده دارای صلاحیت، ارجاع گردد.

همچنین، توضیح دادیم که ثبت و ارجاع این دادخواست، نیازمند آن است که خواهان، مدارکی را ضمیمه دادخواست خود کرده تا بتواند ادعاهای خود را در دادگاه اثبات کند و علاوه بر این مدارک، لازم است تا هزینه قانونی ثبت دادخواست نیز پرداخت گردد.

اما، از آنجا که بسیاری از افراد، به جای مراجعه به وکیل، خود، برای تنظیم دادخواست و پیگیری دعوا در دادگاه، اقدام کرده، در این بخش، قصد داریم، یک نمونه دادخواست حکم حضانت پدر یا نمونه دادخواست لغو حضانت فرزند را ارائه کرده و در انتها نیز فایل pdf این نمونه دادخواست را جهت دانلود خواننندگان محترم، قرار خواهیم داد.

نمونه دادخواست حکم حضانت پدر

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام، احتراما به استحضار می رساند، اینجانب و خوانده محترم، به موجب عقدنامه شماره ……………… مورخ ……………… در دفتر رسمی ازدواج شماره ……………… تهران، به عقد ازدواج دائم یکدیگر، در آمدیم که ما حاصل این زندگی، دو فرزند دختر، به ترتیب، 3 و 5 ساله می باشد.

متاسفانه، 8 سال پس از ازدواج، رابطه اینجانبان، به طلاق ختم گردید و با توجه به اینکه هر دو فرزند، کمتر از 7 سال داشتند، مطابق قانون حضانت فرزند دختر، نگه داری آنها، بر عهده مادر، قرار گرفت که تا به امروز، نفقه این دو فرزند، به طور تمام و کمال، توسط بنده، پرداخت شده است.

اما اخیرا، از طریق اقوام و بستگان، متوجه شده ام که همسر سابق اینجانب، برای ازدواج مجدد و آن هم به صورت موقت، اقدام نموده که این مساله و حضور یک مرد غریبه، در منزلی که فرزندان بنده در آن سکونت داشته، موجب نگرانی اینجانب شده است. لذا، با توجه به توضیحات فوق و با استناد به ماده 1170 قانون مدنی، صدور حکم حضانت پدر و تحویل فرزندان مشترک، به اینجانب، مورد استدعا می باشد.

جهت دانلود pdf نمونه دادخواست حکم حضانت پدر، بر روی دکمه دانلود فایل در باکس زیر، کلیک نمایید.

نمونه دادخواست حکم حضانت پدر


نویسنده: کارشناس رسمی دادگستری
حجم: 350 KB
منبع: کارشناس رسمی دادگستری


برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نمونه دادخواست حکم حضانت پدر در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون نمونه دادخواست حکم حضانت پدر پاسخ دهند.

نحوه تنظیم دادخواست سلب حضانت از مادر و نمونه آن

 

 

سوالات متداول

1- نحوه تنظیم نمونه دادخواست حکم حضانت پدر به چه صورت می باشد؟

نحوه تنظیم نمونه دادخواست حکم حضانت پدر بدین صورت بوده که پدر باید در قسمت خواهان و خوانده مشخصات خود و مادر طفل را نوشته و در قسمت شرح نیز دلایل عدم صلاحیت مادر برای حضانت را توضیح دهد برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

2- مدارک لازم برای دادخواست حکم حضانت پدر چیست؟

مدارک لازم برای دادخواست حکم حضانت پدر شامل مواردی مانند شناسنامه و کارت ملی پدر سند ازدواج و طلاق نامه می باشد برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

3- هزینه دادخواست حکم حضانت پدر چقدر است؟

اصلی ترین هزینه دادخواست حکم حضانت پدر هزینه دادرسی است که با توجه به غیر مالی بودن این دعوا مبلغ 40 هزار تا 180 هزار تومان می باشد برای دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

برای مشاوره نمونه دادخواست حکم حضانت پدر

برای مشاوره نمونه دادخواست حکم حضانت پدر

[ad_2]

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *