دسته‌بندی نشده

نحوه نوشتن قولنامه – نکات مهم در نگارش قول نامه

مهم ترین نکاتی که در نحوه نوشتن قولنامه، باید مورد توجه طرفین قرارداد، قرار گیرد، نکات مربوط به ذکر دقیق مشخصات هویتی طرفین معامله، معلوم و معین کردن موضوع عقد و ما با ازاء آن، درج اثر انگشت دو طرف قرارداد، علاوه بر امضای سند و در نهایت، امضای قرارداد توسط شهود می باشد.

برای مشاوره نحوه نوشتن قولنامه و نکات آن

برای مشاوره نحوه نوشتن قولنامه و نکات آن

 

قراردادهایی که افراد، جهت رفع نیازهای مادی و غیر مادی خود منعقد می کنند، دارای انواع مختلفی بوده که در قانون مدنی، قانون تجارت و سایر قوانین کشور ما ذکر گردیده و احکام و مقررات آن ها، توسط قانون گذار، مشخص شده است.

یکی از این قراردادها، قولنامه ها بوده که برای انتقال اموال مختلفی، نظیر ماشین، زمین و خانه، مورد استفاده قرار می گیرند. از آنجا که قولنامه ها، به عنوان یک سند عادی، در خارج از دفاتر اسناد رسمی و توسط طرفین و دارندگان مجوزهایی نظیر دفاتر املاک، تنظیم می گردد، لازم است تا این این افراد، به نحوه نوشتن قولنامه و نکات مربوط به تنظیم آن، اشراف داشته باشند.

با توجه به اهمیت این مساله، در مقاله حاضر، ابتدا به توضیح نحوه نوشتن قولنامه، پرداخته و سپس، نکات مهم در نگارش قولنامه را بررسی کرده و در پایان نیز یک نمونه فایل قولنامه را جهت دانلود خوانندگان محترم، ارائه خواهیم کرد.

نحوه نوشتن قولنامه

یکی از رایج ترین انواع عقد و قرارداد که در میان افراد جامعه تنظیم می گردد، قرارداد قولنامه بوده که نسبت به طیف وسیعی از اموال منقول و غیر منقول، قابلیت انعقاد دارد. از آنجا که نحوه نوشتن قولنامه، دارای قواعد و احکام خاصی بوده، در این بخش، به توضیح این مساله پرداخته و پس از بیان نکات مهم در نگارش قولنامه، در ادامه، یک نمونه pdf قولنامه را نیز جهت دانلود، ارائه خواهیم کرد.

اما، پیش از آنکه در مورد نحوه نوشتن قولنامه و نکات مربوط به آن، توضیح دهیم، لازم است تا تعریف روشنی از مفهوم قولنامه داشته باشیم. چرا که این نوع خاص از قرارداد، در حقوق و عرف رایج کشور ما، دارای معانی متفاوتی می باشد.

به طور معمول، هنگامی که در حقوق، صحبت از قولنامه، نظیر قولنامه زمین می شود، مقصود، یک پیش قرارداد است که ضمن آن، دو طرف، در مورد انعقاد قرارداد اصلی در آینده، تعهداتی داده و به یکدیگر قول می دهند. به عنوان مثال، فردی قصد خرید خانه ای را دارد، اما، مالک خانه، هنوز برای آن، سند رسمی نگرفته است. از آنجا که خریدار و فروشنده، در مورد بقیه مسائل قرارداد توافق دارند، قولنامه ای را منعقد کرده و ضمن آن، تعهد می کنند که پس از اخذ سند رسمی، جهت انعقاد قرارداد بیع(فروش) در محل مشخصی حاضر شوند.

اما، در عرف کشور ما، هنگامی که مفهوم قولنامه مطرح می گردد، منظور، همان قرارداد بیع است که طرفین، آن را ضمن یک سند عادی، مکتوب کرده اند. این قولنامه که همان مبایعه نامه بوده، می تواند توسط خود طرفین عقد و در یک برگه معمولی، نوشته شده و یا اینکه توسط افراد دارای پروانه، مانند صاحبان دفاتر املاک و یا بنگاه های معاملات خودرو، تنظیم گردد. ما نیز هر جا در این مقاله، صحبت از قولنامه و نحوه نوشتن آن می کنیم، منظور، قولنامه در معنی عرفی می باشد. در ادامه، نحوه نوشتن قولنامه را توضیح خواهیم داد.

در نحوه نوشتن قولنامه، اولین موردی که باید مورد توجه طرفین قرار گیرد، بحث درج صحیح اطلاعات هویتی و اقامتی طرفین قرارداد می باشد. با این توضیح که مشخصات هویتی، دقیقا، مطابق اطلاعات کارت ملی و شناسنامه طرفین، در قرارداد درج شده و آدرس دقیق آنها نیز ذکر گردد.

مورد مهم دیگری که در رابطه با نحوه نوشتن قولنامه و نکات مربوط به آن، باید رعایت گردد، بحث مشخص کردن موضوع قرارداد است. منظور از موضوع قرارداد، آن مالی است که طرفین، با انعقاد قرارداد، قصد انتقال خود مال یا منفعت آن را دارند. به عنوان مثال، در قولنامه فروش ماشین، ماشین، موضوع قرارداد بوده و در قولنامه اجاره خانه، خانه است که موضوع عقد، محسوب می گردد.

به هر حال، موضوع قرارداد هر چه که باشد، لازم است تا معلوم و معین گردد. بدین معنی که اوصاف و ویژگی های آن، در قرارداد، ذکر شده و در صورتی که عین معین باشد، معین گردد که موضوع قرارداد، دقیقا کدام مال می باشد.

علاوه بر موضوع قرارداد، عوض یا ما به ازاء موضوع نیز باید دقیقا همانند آن، معین و معلوم گردد. منظور از عوض، مالی است که از سوی طرف مقابل، در مقابل موضوع، به یک طرف دیگر قرارداد، تملیک و داده شده که به طور معمول، مبلغی پول می باشد. به عنوان مثال، در قولنامه فروش ماشین، وجهی که از طرف خریدار، به فروشنده داده می شود، عوض یا ما به ازاء قراردادی می باشد.

در قسمت شروط قرارداد نیز طرفین می توانند هر شرطی را که مخالف قانون نباشد، درج کرده و با امضای قولنامه، آن شروط را قبول نمایند. در قسمت بعد، تحت عنوان نکات مهم در نگارش قولنامه، به توضیح مهم ترین این شروط و نکات مربوط به آن ها خواهیم پرداخت.

اما، آخرین و مهم ترین مساله ای که باید در نحوه نوشتن قولنامه، مورد توجه طرفین قرار گیرد، مساله امضای این سند قراردادی می باشد. با این توضیح که هر دو طرف قرارداد، باید ذیل آن را امضا کرده و به علاوه، پیشنهاد می شود که حداقل دو نفر شاهد نیز ذیل قولنامه را امضا نمایند.

قولنامه و هدف از تنظیم آن

نکات نوشتن قولنامه

در نحوه نوشتن قولنامه، لازم است تا نکات مهم در نگارش قولنامه ، مورد توجه طرفین قرار گیرد. خواه، خودشان با دانلود نمونه های موجود، قولنامه را به شکل قولنامه دستی، تنظیم کرده و خواه، کار تنظیم آن را به یک فرد دارای مجوز، مانند صاحبان دفاتر املاک، بسپارند. به همین دلیل، در ادامه، به توضیح مهم ترین  نکات مهم در نگارش قولنامه، می پردازیم.

مهم ترین نکته در میان نکات مهم در نگارش قولنامه، بحث تطبیق هویت طرفین قرارداد با اسناد هویتی آنها می باشد. بدین منظور، لازم است تا پیش از هرگونه اقدام برای تنظیم قولنامه و امضای آن، ابتدا چهره طرفین با اطلاعات و عکس موجود در کارت ملی و شناسنامه آنها، تطبیق داده شده و پس از اطمینان از این مطابقت، سند قرارداد امضا گردد.

در رابطه با موضوع قرارداد و عوض(در صورتی که مال غیر از پول باشد) نیز لازم است تا طرفین به این نکته مهم توجه دلشته باشند که پیش از امضای قولنامه، اسناد مالکیت مال را بررسی کرده و از تطابق اطلاعات مالک ذکر شده در سند مالکیت با اطلاعات هویتی فروشنده و خریدار، کسب اطمینان نمایند.

یکی دیگر از نکات مربوط به نحوه نوشتن قولنامه، بحث وجه التزام می باشد. پیشنهاد می شود که در قسمت شروط قراردادی، حتما، مبلغ متناسبی وجه التزام، جهت تخلف از انجام تعهدات قراردادی درج شود. اما، توجه شود که این مبلغ، بسیار سنگین و گزاف نباشد.

به عنوان مثال، هنگامی که خریدار و فروشنده، اقدام به تنظیم قولنامه ماشین می کنند، بهتر است در قسمت شروط قرارداد، این شرط را ذکر نمانید که اگر فروشنده، در تاریخ تعیین شده، جهت انقال سند در دفترخانه حاضر نشد، مبلغ معینی، به صورت روزانه، به عنوان خسارت به خریدار بدهد و یا اینکه در صورت عدم حضور خریدار، در تاریخ مشخص شده در دفتر اسناد رسمی، وی موظف است تا روزانه فلان مبلغ را به فروشنده بپردازد.

نکته مهم دیگری که در میان نکات مهم در نگارش قولنامه، باید مدنظر طرفین قرار گیرد، بحث شرط اسقاط کافه خیارات می باشد. منعقدکنندگان قرارداد، باید به این نکته توجه داشته باشند که در صورتی که این شرط، در قولنامه ذکر شده و امضا گردد، حق فسخ به استناد هرگونه خیار، از آنها سلب شده و جز در موارد استثنایی مانند خیار تدلیس، دیگر امکان فسخ قرارداد را نخواهند داشت.

هرچند، بر اساس قوانین کشور ما، امضای قرارداد، من جمله قولنامه، توسط طرفین، برای اعتبار آن، کافی بوده؛ اما، از آنجا که امضا، به راحتی، مورد ادعای جعل یا انکار و تردید قرار می گیرد، توصیه می شود که در نحوه نوشتن قولنامه، این نکته نیز رعایت گردد که علاوه بر امضا، اثر انگشت طرفین نیز اخذ گردیده تا از مشکلات حقوقی آینده، جلوگیری شود.

بیشتر بخوانید : قولنامه املاک

 

دانلود نمونه pdf قولنامه

در بخش های قبل، به توضیح نحوه نوشتن قولنامه و انواع آن، نظیر قولنامه خانه و روش صحیح تنظیم این سند قراردادی پرداختیم. همچنین، گفتیم که مهم ترین نکات حقوقی مربوط به تنظیم قولنامه، از جمله نکات مربوط به وجه التزام قراردادی و شرط اسقاط کافه خیارات که باید مورد توجه طرفین قرار گیرد، چیست. 

اما، از آنجا که برخی از اشخاص، بنا به دلایل مختلف، ترجیح می دهند تا با دانلود نمونه های موجود، شخصا برای نوشتن قولنامه های خود اقدام نمایند، در این بخش، قصد داریم تا یک نمونه متن قولنامه را جهت استفاده خوانندگان محترم ارائه کرده و فایل دانلود این نمونه را نیز در انتهای همین بخش، قرار خواهیم داد. 

 

 

 

 

جهت دانلود نمونه pdf قولنامه، بر روی دکمه دانلود فایل، در باکس زیر، کلیک. نمایید.

 

نمونه قولنامه


نویسنده: کارشناس رسمی دادگستری
حجم: 812 KB

 

قولنامه، در معنای حقوقی آن، یک قول و تعهد برای انعقاد قرارداد اصلی در آینده می باشد. اما، مبایعه نامه، سند بیع و قرارداد قطعی است. برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه تفاوت مبایعه نامه و قولنامه، مطالعه مقاله زیر توصیه می شود.

تفاوت مبایعه نامه و قولنامه

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه نوشتن قولنامه و نکات آن در کانال تلگرام حقوق قراردادها و عقود عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون نحوه نوشتن قولنامه و نکات آن پاسخ دهند.

 

 

سوالات متداول

1- نحوه نوشتن قولنامه به چه صورت می باشد؟

نحوه نوشتن قولنامه بدین صورت بوده که باید مشخصات دقیق طرفین قرارداد و موضوع عقد و عوض در قولنامه ذکر شود جهت دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

2- در نوشتن قولنامه به چه نکاتی باید توجه گردد؟

درج شرط وجه التزام و تطبیق چهره طرفین با مشخصات مندرج در اسناد هویتی ارائه شده از مهم ترین نکات نوشتن قولنامه می باشد جهت دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

3- اثر شرط اسقاط کافه خیارات در متن قولنامه چیست؟

اثر شرط اسقاط کافه خیارات در متن قولنامه این است که طرفین امکان فسخ قرارداد را جز در موارد استثنایی مانند خیار تدلیس از دست خواهند داد جهت دریافت اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه نمایید.

برای مشاوره نحوه نوشتن قولنامه و نکات آن

برای مشاوره نحوه نوشتن قولنامه و نکات آن

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *