دسته‌بندی نشده

مجمع عمومی شرکت – انواع مجامع عمومی شرکت ها

مجمع عمومی شرکت ، اجتماع صاحبان سهام شرکت های سهامی عام و خاص می باشد که وظایف و اختیارات مجمع عمومی ، بسته به نوع مجمع عمومی شرکت ، متفاوت خواهد بود . انواع مجامع عمومی شرکت ، شامل مجمع عمومی موسس ، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده می باشد .

برای مشاوره انواع مجامع عمومی شرکت و وظایف آنها

برای مشاوره انواع مجامع عمومی شرکت و وظایف آنها

 

در قانون تجارت ، انواع شرکت های تجاری مورد پیش بینی قرار گرفته و احکام خاص مربوط به آنها نیز ، بیان شده است . یکی از مهم ترین احکام مربوط به شرکت ها ، تشکیل مجمع عمومی شرکت ها می باشد که انواع مجامع شرکت ها ، همراه با وظایف و حد نصاب خاصی که برای تصمیم گیری در آنها می بایست لحاظ شود ، در قانون ، بیان شده است .

به طور کلی ، تشکیل انواع مجامع عمومی شرکت ، به منظور تصمیم گیری در خصوص مسائل مهم و عمده ای است که در شرکت ها ، وجود دارد که از جمله آنها ، می توان به تصمیم گیری در خصوص حساب های مالی شرکت اشاره نمود . لذا آشنایی با اینکه در قانون تجارت ، چه احکامی در خصوص تشکیل مجمع عمومی شرکت پیش بینی شده و چه وظایفی به عهده این مجامع است ، برای صاحبان سهام و نیز مدیران شرکت ، امری ضروری به نظر می رسد .

به همین منظور ، در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی این موضوعات بپردازیم که مجمع عمومی شرکت چیست و انواع آن در قانون تجارت کدامند . در ادامه ، پس از توضیح وظایف مجامع عمومی شرکت ها طبق قانون ، حد نصاب تشکیل این مجامع و رای گیری در آن را بیان خواهیم کرد .

مجمع عمومی شرکت چیست

شرکت هایی که مشمول قانون تجارت هستند ، انواع مختلفی دارند . از جمله شرکت های مشمول قانون تجارت طبق ماده 20 ، می توان به شرکت های تضامنی ، شرکت های با مسئولیت محدود و همچنین شرکت های سهامی عام و خاص اشاره نمود .

همانطور که مشاهده می شود ، یکی از انواع شرکت های تجاری ، شرکت های سهامی خاص و عام هستند که در این قبیل شرکت ها ، سرمایه ، به سهام تقسیم می گردد . در شرکت های سهامی عام ، موسسان شرکت ، این سرمایه را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند و در شرکت های سهامی خاص ، تمامی سرمایه ، توسط موسسان تامین می شود .

در هر حال ، در این قبیل شرکت ها ، تصمیم گیری در خصوص مسائل عمده ای که در شرکت اتفاق می افتد ، می بایست از طریق صاحبان سهام شرکت ، انجام گیرد و به همین دلیل ، در قانون تجارت ، در خصوص شرکت های سهامی ، تشکیل مجمعی تحت عنوان مجمع عمومی ، مورد پیش بینی قرار گرفته و انواع و وظایف آن نیز ، ذکر شده است .

در خصوص اینکه مجمع عمومی شرکت چیست ، باید گفت که بر اساس ماده 72 قانون تجارت ، مجمع عمومی شرکت های سهامی ، به مجامعی گفته می شود که از کلیه صاحبان سهام یک شرکت سهامی تشکیل می شود تا با تشکیل آن ، در خصوص مسائل مهم شرکت ، تصمیم گیری به عمل آمده و گزارش های لازم نیز ، به صاحبان سهام ، ارائه گردد . طبق قانون ، مقرراتی که در خصوص تشکیل این مجامع وجود دارد ، می بایست در اساسنامه تعیین شود ؛ مگر اینکه در قانون تجارت ، احکام خاصی در خصوص آن پیش بینی شده باشد .

بر اساس قانون ، مجامع عمومی شرکت ، توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس ، یک نفر منشی و دو نفر ناظر اداره می شود . معمولا ریاست مجمع عمومی شرکت ، با هیات مدیره خواهد بود ؛ مگر در صورتی که انتخاب یا عزل برخی مدیران ، جزء دستور جلسه مجمع عمومی باشد . در مجمع عمومی شرکت ، خود سهامدار یا وکیل و یا قائم مقام قانونی وی ، می توانند طبق آگهی دعوت منتشره ، در محل و تاریخ ذکر شده ، حضور پیدا کنند .

حتما بخوانید: شرکت سهامی و انواع آن

انواع مجمع عمومی شرکت در قانون تجارت

مجمع عمومی شرکت ، بر اساس قانون تجارت به مجمعی گفته می شود که در شرکت های سهامی ، از صاحبان سهام تشکیل شده و وظایف پیش بینی شده در قانون تجارت را به عهده دارد . اما آشنایی با وظایف این مجامع ، نیازمند آن است که ابتدا انواع مجمع عمومی شرکت در قانون تجارت را مورد بررسی قرار دهیم . لذا در این قسمت ، به بررسی انواع مجامع عمومی در شرکت های سهامی خواهیم پرداخت .

بر اساس ماده 73 قانون تجارت ، انواع مجامع عمومی شرکت را می توان به سه دسته تقسیم بندی کرد که هر یک ، وظایف خاص خود را دارد . بر این اساس ، مجمع عمومی موسس ، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده را می توان از هم تفکیک نمود .

مجمع عمومی موسس ، به مجمع اولیه ای گفته می شود که از موسسان و سهامداران اولیه شرکت سهامی عام و یا خاص تشکیل می شود که در جریان تاسیس شرکت ، حاضر بوده اند . این مجمع ، صلاحیت ها و وظایف قانونی خود از جمله انتخاب اولین مدیران و بازرسان ، تصویب اساسنامه شرکت و انتخاب روزنامه رسمی شرکت را به عهده دارد .

مجمع عمومی عادی نیز ، به مجمعی گفته می شود که به صورت سالیانه ، برای رسیدگی به صورت ها و حساب های مالی شرکت ، رسیدگی کردن به گزارش های مدیران شرکت و بازرسان ، تقسیم سود و زیان شرکت میان شرکا و مواردی از این قبیل ، در تاریخی که در اساسنامه پیش بینی شده ، تشکیل می گردد . لازم به ذکر است که طبق قانون ، هیات مدیره و بازرسان شرکت سهامی خاص یا عام ، می توانند در صورت لزوم ، مجمع عمومی عادی را ، به صورت فوق العاده نیز ، دعوت به حضور نمایند .

مجمع عمومی فوق العاده ، به مجمعی گفته می شود که در مواردی تشکیل می گردد که خارج از حیطه صلاحیت مجمع عمومی موسس و عادی می باشد و همانگونه که از نام آن پیدا است ، برای تصمیم گیری در خصوص موارد فوق العاده ای همچون انحلال شرکت ، تغییر در اساسنامه و مواردی از این قبیل ، می توان اقدام به تشکیل این مجامع نمود .

ثبت شرکت سهامی عام

 

وظایف مجامع عمومی شرکت

انواع سه گانه مجامع عمومی ، در قانون تجارت مورد پیش بینی قرار گرفته است که شامل مجمع عمومی موسس ، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده می باشد . اما سوال مهمی که در این خصوص مطرح می شود ، این است که وظایف مجامع عمومی شرکت چیست ؟ پاسخ به این سوال را ، در قالب وظایف انواع مجامع عمومی شرکت ، خواهیم داد .

 

وظایف مجمع عمومی موسس در شرکت های سهامی ، به شرح زیر است :

تصویب اساسنامه شرکت و همچنین اصلاح آن ؛

انتخاب مدیران و بارزسان شرکت های سهامی ؛

تعیین روزنامه کثیر الانتشار مربوط به شرکت ؛

رسیدگی و تصویب گزارش موسسان شرکت و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت ؛

 

وظایف مجمع عمومی عادی سالیانه در شرکت های سهامی خاص یا عام عبارتند از :

انتخاب مدیران و بازرسان شرکت ؛

تصویب ترازنامه شرکت و تقسیم سود شرکت میان صاحبان سهام ؛

تعیین روزنامه کثیر الانتشار شرکت مربوط به آگهی ها و اطلاعیه های صادره از شرکت ؛

رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص امور جاری مربوط به شرکت غیر از امور مربوط به مجامع موسس و فوق العاده .

 

وظایف مجمع عمومی فوق العاده در شرکت های سهامی ، شامل موارد زیر است :

تغییرات مربوط به اساسنامه شرکت سهامی ؛

تغییرات در میزان سرمایه شرکت سهامی ؛

انحلال شرکت قبل از موعد .

 

بنابراین ، همانگونه که ملاحظه می شود ، وظایف مجامع عمومی شرکت های سهامی خاص و عام ، بسته به نوع مجامع ، متفاوت می باشد . پیشنهاد می شود برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص ثبت شرکت های سهامی خاص ، مقاله زیر را نیز مطالعه نمایید .

ثبت شرکت سهامی خاص

 

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی شرکت

در خصوص تشکیل انواع مجامع عمومی شرکت ، سوال مهمی مطرح می شود و آن هم این است که حد نصاب تشکیل مجمع عمومی در این شرکت ها به چه صورت است ؟ از آن جهت که در قانون تجارت ، احکام خاصی در ارتباط با حد نصاب تشکیل مجمع عمومی شرکت ها مقرر شده است ، در این قسمت ، قصد داریم به بررسی آن بپردازیم .

برای تشکیل مجمع عمومی موسس ، حضور تعدادی از پذیره نویسانی که لااقل نیمی از سرمایه شرکت را تعهد کرده باشند ، ضرورت دارد . در صورتی که در اولین دعوت ، این نصاب ایجاد نشود ، مجمع عمومی جدید ، فقط تا دو بار توسط موسسان دعوت می شوند . به این شرط که لااقل بیست روز قبل از انعقاد آن ، آگهی دعوت با قید دستور جلسه قبلی و نتیجه آن ، در روزنامه کثیر الانتشار معین شده باشد . مجمع عمومی جدید ، زمانی رسمیت دارد که لااقل صاحبان یک سوم سهام شرکت در آن حاضر باشند ؛ در غیر این صورت ، موسسان عدم امکان تاسیس شرکت را اعلام می کنند .

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی ، حضور حداقل نیمی از سهامدارانی است که حق رای دارند . در صورتی که برای اولین دعوت ، این حد نصاب حاصل نشود ، مجمع برای بار دوم دعوت می شوند که در این صورت ، مجمع عمومی ، با حضور هر تعداد از سهامدارانی که حق رای دارند ، رسمیت پیدا خواهد کرد ؛ مشروط به اینکه در دعوت دوم ، نتیجه دعوت اول قید شده باشد .

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ، به این صورت است که حضور بیش از نیم صاحبان سهام که دارای حق رای هستند ، الزامی می باشد . در صورتی که در اولین جلسه دعوت ، این حد نصاب فراهم نشود ، مجمع ، برای بار دوم دعوت می شود که در این صورت ، با حضور یک سوم سهامداران شرکت که دارای حق رای هستند ، جلسه رسمیت پیدا خواهد کرد ؛ البته به شرط اینکه در دعوت دوم ، نتیجه دعوت اول ، قید شده باشد .

ثبت شرکت

 

حد نصاب رای مجمع عمومی شرکت

زمانی که انواع مجامع عمومی شرکت های سهامی ، با حد نصاب ذکر شده ، طبق قانون تشکیل شدند ، اقدام به تصمیم گیری در حیطه وظایف و اختیارات قانونی خود خواهند نمود . اما بر اساس قانون ، رای گیری در مجامع عمومی شرکت ها ، نیازمند رعایت حد نصاب های خاصی است که صرفا با حصول آنها ، تصمیمات اتخاذ شده در حیطه وظایف مجمع عمومی ، دارای اعتبار خواهد بود . به همین مناسبت ، در این قسمت ، قصد داریم حد نصاب رای گیری در مجامع عمومی شرکت ها را بررسی نماییم .

به طور کلی ، بر اساس ماده 72 قانون تجارت ، مقررات مربوط به آرای لازم جهت اتخاذ تصمیم در مجامع عمومی شرکت ها ، در اساسنامه شرکت مشخص می شود ؛ مگر اینکه در قانون تجارت ، حکم خاصی تعیین شده باشد .

بر اساس ماده 75 قانون تجارت ، کلیه تصمیماتی که در جلسات مجمع عمومی موسس اتخاذ می شود ، می بایست به تایید اکثریت دو سوم حاضران ، اعم از موسسان و پذیره نویسان برسد ؛

بر اساس ماده 85 قانون تجارت ، تصمیماتی که در مجمع عمومی فوق العاده اتخاذ می شود ، الزاما باید به تایید اکثریت دو سوم حاضرین در جلسه رسمی رسیده تا اعتبار داشته باشد ؛

بر اساس ماده 88 قانون تجارت ، تصمیماتی که در مجمع عمومی عادی اتخاذ می شود ، می بایست به تایید اکثریت مطلق یعنی نصف به علاوه یک حاضرین رسیده باشد ؛ مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان شرکت که اکثریت نسبی کافی است . پیشنهاد می شود برای کسب اطلاع بیشتر در خصوص نحوه برگزاری مجامع شرکت ها به صورت آنلاین ، مقاله زیر را نیز مطالعه نمایید .

سامانه جامع ثبت شرکت ها

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص انواع مجامع عمومی شرکت و وظایف آنها در کانال تلگرام حقوق تجاری عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون انواع مجامع عمومی شرکت و وظایف آنها پاسخ دهند .  

 

 

سوالات متداول

1- مجمع عمومی شرکت چیست ؟

مجمع عمومی شرکت به اجتماع صاحبان سهام و مدیران گفته می شود و در این مجامع در خصوص امور مهم و اصلی مربوط به شرکت تصمیم گیری می شود که شرح این موضوع در متن مقاله ارائه شده است .

2- انواع مجامع عمومی شرکت کدامند ؟

مجمع عمومی شرکت شامل مجمع عمومی موسس و نیز مجمع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده و همچنین مجمع عمومی فوق العاده می باشد که برای دریافت اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید به متن مقاله مراجعه نمایید .

3- وظایف مجمع عمومی شرکت چیست ؟

وظایف مجمع عمومی شرکت بسته به نوع مجمع متفاوت خواهد بود مثلا تغییر در اساسنامه یا میزان سرمایه و یا انحلال شرکت از وظایف مجمع عمومی فوق العاده می باشد که برای آشنایی با این موضوع می توانید مقاله را مطالعه نمایید .

برای مشاوره انواع مجامع عمومی شرکت و وظایف آنها

برای مشاوره انواع مجامع عمومی شرکت و وظایف آنها

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *