دسته‌بندی نشده

عدم حضور زوج در دادگاه مهریه

عدم حضور زوج در دادگاه مهریه، در صورت شرایطی نظیر ارسال لایحه به جای حضور یا دادن وکالت به وکیل دادگستری، امکان پذیر بوده و در غیر این موارد، مرد را با آثار و عواقب این حاضر نشدن، روبرو خواهد کرد. از دست دادن فرصت دفاع از خود و یا محکومیت به پرداخت مهریه ای که پیش از این توسط مرد، به زوجه، پرداخت شده، از جمله آثار و عواقب حاضر نشدن مرد، در دادگاه مهریه هستند؛ چراکه که دعوای مطالبه مهریه، مستند به سند رسمی نکاحیه است و قاضی، بدون حضور مرد نیز، به پرونده، رسیدگی خواهد کرد و رای مقتضی را صادر خواهد نمود.

برای مشاوره آثار و عواقب عدم حضور زوج در دادگاه مهریه

برای مشاوره آثار و عواقب عدم حضور زوج در دادگاه مهریه

 

با توجه به اینکه مهریه، از مهم ترین حقوق مالی هر زن در زندگی مشترک است، هر زمان که بخواهد، می تواند آن را از همسر خود، مطالبه نماید و در صورت استنکاف مرد از پرداخت، نسبت به شکایت حقوقی مطالبه مهریه و ثبت دادخواست آن از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام کند تا دادگاه صالح، به پرونده رسیدگی کرده و رای مقتضی را در این خصوص، صادر نمایند.

هنگامی که زن، دادخواست خود را در خصوص مطالبه مهریه ثبت می نماید و دادخواست او به دادگاه صالح، ارسال می گردد، به طرفین دعوا، یعنی او و زوج، به واسطه پیامک ابلاغیه، وقت رسیدگی و روز و ساعت حضور در جلسه رسیدگی اعلام می شود و زوجین، باید، در موعد مقرر، در محکمه، حاضر باشند. با این وجود در پاره ای از موارد، مرد، شرایط حاضر شدن در دادگاه را نداشته که در این صورت با آثار و عواقب مهم و بعضا جبران ناپذیری، مواجه خواهد شد که بایستی با آن ها توجه داشته باشد.

لذا در مقاله حاضر، قصد داریم بگوییم که آیا زوج می تواند در دادگاه مهریه، حاضر نشود و در صورت امکان، شرایط این عدم حضور، چه خواهد بود؛ سپس، درباره آثار و عواقب حاضر نشدن مرد در دادگاه مهریه، از منظر قانون، توضیح دهیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع، با ما، همراه باشید.

آیا زوج می تواند در دادگاه مهریه حاضر نشود

هنگامی که مردی، پس از درخواست همسرش، از پرداخت مهریه شرعی و قانونی او که مندرج در سند نکاحیه است، استنکاف ورزد، زن می تواند، با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، اقدام به ثبت دادخواست مطالبه مهریه نموده و بدین ترتیب، از دادگاه صالح رسیدگی کننده به پرونده، الزام زوج به پرداخت مهریه را بخواهد.

پس از ثبت دادخواست مطالبه مهریه، پرونده به دادگاه صالح رسیدگی کننده به این مساله، فرستاده خواهد شد و دفتر دادگاه، پس از بررسی مدارک و دلایل، همچنین، پس از بررسی شرایط شکلی دادخواست ابرازی، از طریق سامانه ثنا، وقت رسیدگی و حضور در جلسه رسیدگی را به طرفین، ابلاغ می نماید. در این بین، یکی از پرسش های مطرح شده از سمت مردان در خصوص جلسه رسیدگی به مهریه این است که آیا زوج می تواند در دادگاه مهریه حاضر نشود و در صورت عدم حضور، چه آثار و عواقبی، برای وی، ایجاد خواهد شد؟

برای پرسش به پاسخ فوق الذکر باید به مواد 93 و 94 قانون آیین دادرسی مدنی، مراجعه کرد. ماده 93 این قانون، مقرر می دارد: “اصحاب دعوا می‌ توانند، در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.” همچنین، ماده 94 این قانون، بیان می کند: “هریک از اصحاب دعوا می‌ توانند به جای خود، وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی که دادرس، حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند، این موضوع، در برگ اخطاریه قید می‌ شود. دراین صورت، شخصا مکلف به حضور خواهند بود.” 

بر اساس این دو ماده، در پاسخ به این پرسش که آیا زوج می تواند در دادگاه مهریه حاضر نشود؟ باید گفت، بله، زوج می تواند، در دادگاه مهریه حاضر نگردیده و به جای خود، وکیل دادگستری را که از جانب او، دارای وکالت قانونی است، به دادگاه بفرستد. همچنین، زوج می تواند، به جای حضور در دادگاه، اقدام به ارسال لایحه دفاعیه خود،  از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، نموده و قید کند که مهریه همسر خود را پیش از این پرداخته و زوجه، محق به دریافت مجدد مهر نیست.

حتما بخوانید: عدم حضور در جلسه شورای حل اختلاف

شرایط عدم حضور زوج در دادگاه مهریه

پس از بررسی امکان عدم حضور زوج در دادگاه مهریه، در این بخش از مقاله، قصد داریم، در خصوص شرایط این عدم حضور، صحبت کنیم و بگوییم که تحت چه شرایطی، مرد می تواند، در جلسه رسیدگی و دادگاه مهریه، حاضر نگردد، بدون اینکه با آثار و عواقب این حاضر نشدن، روبرو شود. شرایط عدم حضور زوج در دادگاه مهریه، عبارتند از:

در شرایطی که زوج، اقدام به ارسال لایحه دفاعیه خود، از جانب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نموده است.

در شرایطی که زوج، با یک وکالت نامه، به وکیل دادگستری، وکالت داده تا به نیابت و به وکالت از او، در جلسه رسیدگی دادگاه مهریه، حاضر شود.

شایان ذکر است، قانونگذار، در ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی، از عذر های موجهی که وکلا، برای عدم حضور در جلسه رسیدگی دارند، صحبت کرده و بیان داشته، در صورت وجود یکی از این معاذیر، وکیل باید، کتبا، موضوع را به دادگاه، اظهار داشته تا دادگاه، با بررسی دلیل وکیل و پس از موجه دانستن آن، وقت جلسه رسیدگی را به تاریخی دیگر، موکل کند. 

اما، در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی، قانون گذار، از عذرهای موجه عدم حضور اصحاب دعوا، صحبت نکرده است؛ چرا که فرض قانون گذار، بر این بوده که اصحاب دعوا می توانند، به وکیل دادگستری، وکالت دهند تا به جای آن ها، در جلسه رسیدگی حاضر شود.

با این وجود، از آنجا که تمامی افراد، امکان وکالت دادن به وکیل داگستری را از جهت مالی نداشته یا گاهی، شرایطی پیش می آید که فرصتی برای اعطای وکالت یا بهره مندی از وکیل معاضدتی نیست، در برخی موارد، برخی شعب، عذرهای موجه عدم حضور وکیل در جلسه دادگاه را به عنوان عذرهای موجه عدم حضور خواهان یا خوانده نیز می پذیرند و در صورت استناد خواهان یا خوانده به آن ها و ارائه ادله کافی، ممکن است جلسه را به وقت دیگری، موکل کنند.

با این حال، برخی شعب نیز به دلیل عدم تصریح قانون گذار، عذر موجه عدم حضور وکیل را به عنوان عذر موجه عدم حضور خواهان یا خوانده نمی پذیرند. اما، با فرض قبول برخی شعب، می توان، از موارد زیر نیز تحت عنوان شرایط حاضر نشدن مرد در دادگاه مهریه، نام برد: 

در صورتی که یکی از بستگان سببی یا نسبی تا درجه دوم مرد، فوت کند.

در صورتی که مرد، به مرضی مبتلا گردد که مانع حرکت بوده یا حرکت کردن، برای آن مرض، مضر و آسیب زا تشخیص داده شود.

در صورتی که حوادثی خارج از اختیار و اراده مرد، نظیر عوامل قهری ای چون سیل و زلزله یا گروگان گرفتن او، رخ دهد و بدین جهت، مرد، نتواند در دادگاه، حاضر گردد.

پس از صحبت از شرایط حاضر نشدن مرد در دادگاه مهریه، در ادامه مقاله، قصد داریم، از آثار و عواقبی که این حاضر نشدن، می تواند، برای مرد، در پی داشته باشد صحبت کنیم. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص لایحه عدم حضور در دادگاه، می توانند، نسبت به مطالعه مقاله زیر اقدام کنند.

لایحه عدم حضور در دادگاه

 

آثار و عواقب عدم حضور زوج در دادگاه مهریه

در قسمت قبل، در خصوص شرایط عدم حضور مرد در دادگاه مهریه، توضیح دادیم و گفتیم که در چه مواردی، امکان عدم حضور مرد، در دادگاهی که به موضوع مهریه رسیدگی می کند، وجود دارد. در این بخش، قصد داریم، از آثار و عواقب حاضر نشدن مرد در این دادگاه و عدم پاسخ گویی او، به سوالات قاضی در دادگاه مهریه، صحبت کنیم.

چرا که مستفاد از ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای مطالبه مهریه، مستند به سند رسمی نکاحیه است و جزو دعاوی ای می باشد که قاضی، بدون حضور مرد نیز می تواند، به موضوع دعوا، رسیدگی کرده و رای مقتضی را صادر نماید. 

بنابراین، در صورتی که مرد، بدون ارسال لایحه یا بدون دادن وکالت به وکیل دادگستری، در دادگاه مهریه، حاضر نشود یا به معاذیری که قانون گذار، برای عدم حضور وکیل در دادگاه برشمرده، استناد کند ولی دادگاه، این معاذیر را نپذیرد، با آثار و عواقب زیر، روبرو خواهد شد: 

اولین آثار و عواقب حاضر نشدن مرد در دادگاه مهریه، می تواند این باشد که مرد، فرصت دفاع از خود را از دست بدهد.

دومین آثار و عواقب حاضر نشدن مرد در دادگاه مهریه، می تواند این مساله باشد که مرد، به ناحق، محکوم به پرداخت مهریه، به همسرش شود؛ با این توضیح که در مواردی، مرد، پیش از این، مهریه را به همسر خود، پرداخت کرده یا زن، مهریه خود را نسبت به او، ابرا کرده، اما، بدون ذکر هیچ یک از این موارد، مجددا، اقدام به ثبت دادخواست مطالبه مهر می نماید.

سومین و آخرین اثر از آثار و عواقب حاضر نشدن مرد در دادگاه مهریه، می تواند، این باشد که زوجه، به ناحق رای گرفته و اقدام به توقیف اموال مرد، در راستای وصول مهریه خود یا حکم جلب او نماید.

علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص موضوع عدم حضور زوجین در طلاق توافقی، می توانند، نسبت به مطالعه مقاله ای که در زیر، در قسمت در ادامه بخوانید مقاله آمده است، اقدام کنند.

عدم حضور زوجین در طلاق توافقی

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد آثار و عواقب عدم حضور زوج در دادگاه مهریه در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون آثار و عواقب عدم حضور زوج در دادگاه مهریه پاسخ دهند.

 

 

سوالات متداول

1- آیا عدم حضور زوج در دادگاه مهریه امکان پذیر است؟

در پاسخ به این پرسش که آیا عدم حضور زوج در دادگاه مهریه امکان پذیر است باید گفت بله از آنجا که دعوای مهریه مستند به سند رسمی نکاحیه است بدون حضور خوانده دعوا یعنی مرد نیز به پرونده رسیدگی خواهد شد و رای صادر خواهد گردید که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

2- شرایط عدم حضور زوج در دادگاه مهریه چیست؟

عدم ابلاغ واقعی به مرد یا وکیل وی همچنین بیماری زوج از جمله شرایط عدم حضور مرد در دادگاه مهریه هستند که جزئیات مربوط به این امر در متن مقاله ارائه شده است.

3- آثار و عواقب حاضر نشدن مرد در دادگاه مهریه چیست؟

از دست دادن فرصت دفاع و محکومیت به پرداخت مهریه ای که پیش از این توسط زوج به زوجه پرداخت شده از جمله آثار و عواقب حاضر نشدن مرد در دادگاه مهریه هستند که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره آثار و عواقب عدم حضور زوج در دادگاه مهریه

برای مشاوره آثار و عواقب عدم حضور زوج در دادگاه مهریه

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *