دسته‌بندی نشده

صلح نامه سهم الارث – متن نمونه بخشش سهم الارث

صلح نامه سهم الارث، سندی رسمی یا عادی است که به موجب آن، یکی از وراث، سهم شرعی و قانونی خود از ارثی که به او رسیده را در ازای دریافت مال یا به طور رایگان و بلاعوض، به یکی دیگر از وراث یا شخص ثالثی، منتقل می نماید یا می بخشد و اعتبار آن، اعتبار سند عادی یا رسمی می باشد. نحوه نوشتن و تنظیم متن بخشش سهم الارث، با درج اطلاعات هویتی مربوط به مصالح، متصالح و همچنین، اطلاعات دقیق مورد صلح می باشد و در این راستا، می توان از فایل های pdf مربوط به نمونه صلح نامه سهم الارث که در اینترنت، موجود و قابل دانلود است، استفاده نمود.

برای مشاوره نحوه تنظیم صلح نامه سهم الارث

برای مشاوره نحوه تنظیم صلح نامه سهم الارث

 

یکی از انواع عقود لازمی که در قانون مدنی، مورد پیش بینی قانون گذار قرار گرفته و بسیار پرکاربرد است، عقد صلح می باشد و در اغلب موارد، زمانی استفاده می شود که طرفین معامله، تمایل دارند تا آثار ناشی از یک عقد، نظیر عقد بیع یا هبه و امثال آن را ایجاد کنند اما، از قواعد و تشریفات خاص آن، پیروی نکنند.

یکی از مواردی که به کار بردن عقد صلح در آن، بسیار رایج می باشد، صلح سهم الارث است که این کار با کمک یک صلح نامه رسمی یا عادی، قابل انجام می باشد و از آنجا که این موضوع، یعنی صلح سهم الارث یا بخشش آن در قالب عقد صلح، تنها در صورت رعایت قواعد و تشریفات تنظیم صلح نامه، منتج به نتیجه خواهد شد، ضروری است تا هنگام انجام این امر، از یک نمونه صلح نامه سهم الارث استفاده کرد.

از این رو، در مقاله حاضر، قصد داریم تا در خصوص چیستی و اعتبار صلح نامه سهم الارث، توضیح دهیم و پس از بررسی شرایط و نحوه تنظیم نمونه صلح نامه سهم الارث، فایل دانلود pdf متن بخشش سهم الارث را در اختیار خوانندگان محترم قرار دهیم. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع می توانند، در ادامه مقاله، همراه ما باشند.

صلح نامه سهم الارث چیست

قبل از توضیح درباره اینکه صلح نامه سهم الارث چیست و چه کاربردی دارد، لازم است تا اندکی در خصوص عقد صلح، انواع صلح و کاربرد آن، همچنین، صلح نامه، از منظر قانون مدنی، توضیح دهیم و پس از آن، بر اساس مقدمات ذکر شده، بگوییم که مقصود از صلح نامه سهم الارث چیست و نحوه تنظیم آن، چگونه می باشد.

قانون مدنی، در ماده 752، 754 و 758 خود، مقرر می دارد: ” صلح، ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن، واقع شود”، “هر صلح نافذ است، جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد” و “صلح در مقام معاملات، هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن، شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد و بنابراین، اگر مورد صلح، عین باشد، در مقابل عوض، نتیجه آن، همان نتیجه بیع خواهد بود، بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع، در آن مجری شود.” 

بر اساس مواد فوق الذکر از قانون مدنی، صلح در مقام معاملات، عقدی است لازم، در خصوص هر امر مشروعی که میان طرفین عقد، منعقد می شود و به طور معمول، با وجود داشتن آثار عقدی که در قالب عقد صلح منعقد شده، از قواعد خاص آن عقد، پیروی نمی کند.

 صلح نامه نیز بسته به نحوه تنظیم آن که به صورت دستی باشد یا با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، سندی است عادی یا رسمی که عقد صلح، در قالب آن، مکتوب و منعقد شده و مثبت عقد صلح واقع شده میان طرفین عقد می باشد و طرفین عقد، می توانند از آن، در مقام دفاع یا دعوا، استفاده کنند، منوط بر اینکه شرایط اعتبار صلح نامه که در قسمت بعدی مقاله، توضیح خواهیم داد، در آن رعایت شده باشد.

با توجه به مقدمات بالا، در پاسخ به این پرسش که صلح نامه سهم الارث چیست؟ باید گفت، مقصود از صلح نامه سهم الارث، سندی است عادی یا رسمی که شخصی به موجب آن، سهم الارث شرعی و قانونی خود را به یکی دیگر از وراث یا به شخص ثالثی، منتقل نموده یا بخشیده و الزامی بر دریافت مال یا وجه، در قبال صلح سهم الارث، نمی باشد اما، در صورت دریافت عوض نیز، صلح سهم الارث، همچنان صحیح خواهد بود.

حتما بخوانید: صلح نامه چیست

اعتبار صلح نامه سهم الارث

پس از توضیح درباره اینکه صلح نامه سهم الارث چیست، در این بخش از مقاله، قصد داریم تا درباره اعتبار قانونی آن صحبت کنیم و بگوییم که تحت چه شرایطی، می توان از متن بخشش سهم الارث که در قالب یک نمونه صلح نامه، تنظیم شده است، در مقام دفاع یا دعوا، در محکمه، استفاده نمود و به موجب آن، به احقاقی حقی که به موجب نمونه صلح نامه سهم الارث، ایجاد شده است، پرداخت.

در ابتدا، در پاسخ به این پرسش که اعتبار متن بخشش سهم الارث که در قالب یک نمونه صلح نامه، انجام شده است، چگونه می باشد؟ باید گفت، نمونه صلح نامه سهم الارث، چه به صورت رسمی و چه به صورت عادی، تنظیم شده باشد، دارای اعتبار و اثر قانونی است و می توان در مقام دفاع یا دعوا، از آن، استفاده نمود.

البته، شایان ذکر است که این اعتبار و اثر، منوط بر این می باشد که نمونه صلح نامه سهم الارث، هنگام تنظیم، از شرایط اساسی صحت معامله، همچنین، از شرایط صحت و اعتبار تنظیم اسناد عادی (در صورت تنظیم آن، به صورت صلح نامه دستی)، برخوردار باشد. که این شرایط، یعنی شرایط اساسی صحت معاملات، همچنین، شرایط صحت و اعتبار تنظیم اسناد عادی، به شرح زیر هستند:

 

شرایط اساسی صحت معاملات

معین بودن موضوع عقد صلح؛ مقصود این است که به طور دقیق، در صلح نامه سهم الارث، ذکر شود که مورد صلح، چیست و تا حد امکان، مشخصات آن، درج شود.

مشروعیت جهت عقد صلح؛ مقصود این است که هدف از صلح سهم الارث به موجب صلح نامه، غیر قانونی و نامشروع، نظیر فرار از دین نباشد.

اهلیت قانونی طرفین عقد صلح، هنگام تنظیم نمونه صلح نامه سهم الارث؛ یعنی مصالح و متصالح، عاقل و بالغ بوده و سفیه نباشند.

وجود قصد در طرفین عقد صلح، هنگام تنظیم نمونه صلح نامه سهم الارث؛ یعنی طرفین عقد، قصد ایجاد عقد صلح را داشته باشند.

وجود رضا در طرفین عقد صلح، هنگام تنظیم نمونه صلح نامه سهم الارث؛ یعنی طرفین عقد صلح، بدون اکراه و اجبار و با میل قلبی، اقدام به ایجاد عقد صلح و تنظیم صلح نامه سهم الارث، نموده باشند.

 

شرایط اعتبار اسناد عادی

از آنجا که قانون گذار، شرط اعتبار اسناد عادی و دستی تنظیمی میان طرفین را وجود امضای طرفین عقد، ذیل سند عادی می داند، نمونه صلح نامه سهم الارث نیز در صورتی دارای اعتبار و قابل ارائه به محکمه در مقام دفاع یا دعوا خواهد بود که ذیل آن، توسط صلح کننده و شخصی که نسبت به او، صلح صورت می گیرد، امضا شده باشد.

حتما بخوانید: عقد صلح، اوصاف و ارکان آن

 

شرایط تنظیم نمونه صلح نامه سهم الارث

با توجه به اینکه، صلح نامه سهم الارث تنظیم شده، تنها در صورتی دارای اعتبار خواهد بود که شرایط تنظیم آن، وجود داشته و رعایت شده باشد، در این بخش از مقاله، قصد داریم تا درباره شرایط تنظیم نمونه صلح نامه سهم الارث، از منظر قانون مدنی، صحبت کنیم که به شرح زیر می باشد: 

شرایط عمومی تنظیم نمونه صلح نامه سهم الارث:

 

شرایط عمومی در خصوص موضوع صلح نامه سهم الارث و هدف آن؛ بدین شرح که موضوع صلح نامه باید، معین و مشخص بوده و جهت و هدف از تنظیم آن نیز، مشروع و قانونی باشد.

شرایط عمومی در خصوص طرفین تنظیم کننده صلح نامه سهم الارث؛ بدین شرح که طرفین عقد صلح سهم الارث، هنگام تنظیم صلح نامه، از اهلیت قانونی که از قرار عقل و بلوغ و رشد است، همچنین، از قصد و رضایت کامل، برای ایجاد و انعقاد عقد صلح سهم الارث، برخوردار باشند و بدون اکراه و اجبار، اقدام به این امر کنند.

 

شرایط اختصاصی تنظیم نمونه صلح نامه سهم الارث:

 

وجود موضوع صلح؛ مقصود این است که صلح کننده، دارای سهم الارث قانونی و شرعی قطعی باشد و سهم الارث احتمالی و محقق نشده خود را به دیگری، صلح نکند.

منتفی نشدن موضوع صلح؛ بدین شرح که پس از تحریر ترکه و گرفتن گواهی انحصار وراثت، محقق و مشخص نشود که دارایی منفی متوفی، بیش از دارایی مثبت او بوده و جزء مثبتی برای به ارث رسیدن، باقی نمی ماند، یا مدارکی پیدا شود، دال بر اینکه متوفی، در زمان حیات، تمام دارایی خود را وقف کرده یا به دیگری، هبه یا صلح عمری نموده است.

صلح عمری و مزایای آن

 

نحوه تنظیم نمونه صلح نامه سهم الارث

در قسمت قبلی مقاله، شرایط تنظیم نمونه صلح نامه سهم الارث را گفتیم و در این بخش از مقاله، قصد داریم درباره نحوه تنظیم نمونه صلح نامه سهم الارث، صحبت کنیم که برای این امر، ضروری است تا ابتدا، با ارکان صلح نامه سهم الارث که بخشی از آن، ارکان عقد صلح نیز می باشند، آشنا شویم. 

قسمت مربوط به تاریخ تنظیم صلح نامه سهم الارث، بخش مربوط به مشخصات مصالح یا صلح کننده و متصالح یا صلح گیرنده سهم الارث، قسمت مربوط به موضوع صلح، بخش مربوط به شروط ضمن عقد و قسمت مربوط به امضای مصالح، متصالح و شهود، از ارکان صلح نامه سهم الارث هستند و فرقی نمی کند که طرفین، با دانلود pdf نمونه صلح نامه های آماده اقدام به تنظیم متن بخشش سهم الارث نمایند یا با کمک یک صلح نامه دستی، در هر صورت، تمامی این ارکان باید، در صلح نامه تنظیمی، وجود داشته باشند.

نحوه تنظیم نمونه صلح نامه سهم الارث، بدین صورت خواهد بود که؛

طرفین عقد صلح سهم الارث باید، در قسمت تاریخ، تاریخ دقیق تنظیم صلح نامه را درج کرده و در بخش مشخصات مصالح و متصالح، مشخصات هویتی صلح کننده و صلح گیرنده را بنویسند. 

سپس، در بخش موضوع صلح نامه، میزان سهم الارث و مشخصات سهم الارث مورد انتقال یا بخشش به موجب عقد صلح را درج کنند و در صورتی که صلح، معوض است و آثار عقد بیع را دارد، میزان عوض و نحوه پرداخت آن را به طور دقیق، بنویسند.

در نهایت، پس از درج شروط قانونی و مشروع ضمن عقد، نظیر در نظر گرفتن برخی خیارات قانونی یا ساقط کردن تمام یا برخی از آن ها، طرفین عقد و در صورت وجود شاهد، شهود، ذیل صلح نامه تنظیمی را امضا زده و بدین ترتیب، به آن، رسمیت بخشند. شایان ذکر است، در صورتی که تنظیم صلح نامه سهم الارث، در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد، صرف امضای طرفین، ذیل آن، کفایت کرده و نیاز نیست که آن ها، با دانلود pdf نمونه صلح نامه یا تنظیم صلح نامه دستی، سند مکتوب بخشش سهم الارث یا انتقال آن، به موجب عقد صلح را تنظیم کنند.

سوالات صلح عمری

 

دانلود pdf نمونه متن صلح نامه سهم الارث

از آنجایی که داشتن یک نمونه متن بخشش سهم الارث یا انتقال آن، به موجب عقد صلح، بسیار کمک کننده است، در این بخش از مقاله، قصد داریم تا متن و فایل دانلود pdf یک نمونه متن صلح نامه سهم الارث را خدمت خوانندگان محترم، ارائه کرده تا در صورت لزوم، بتوانند از آن، استفاده کنند.

نمونه متن صلح نامه سهم الارث

مصالح: مشخصات دقیق هویتی و آدرس و شماره تماس

متصالح: مشخصات دقیق هویتی و آدرس و شماره تماس

مورد صلح: انتقال کلیه حقوق قانونی مربوط به سهم الارث شرعی و قانونی مصالح، به میزان یک هشتم، از اموال منقول که از جناب آقای …………. فرزند………….. در مورخ………….، به موجب گواهی حصر وراثت شماره ……………، به ایشان، به ارث رسیده است.

عوض صلح: ده میلیون تومان، وجه رایج مملکت.

شروط ضمن عقد صلح: مصالح و متصالح، کلیه خیارات قانونی، ولو خیار غبن فاحش را از خود، سلب و ساقط نموده اند.

امضا مصالح………… امضا متصالح…………. امضا شهود……………..

 

علاقمندان به دانلود pdf نمونه متن صلح نامه سهم الارث می توانند، از طریق لینک زیر، اقدام کنند.

 

دانلود نمونه متن صلح نامه سهم الارث
نویسنده: کارشناس رسمی دادگستری


حجم: 182kb


منبع: کارشناس رسمی دادگستری

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تنظیم صلح نامه سهم الارث در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی کارشناس رسمی دادگستری نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی کارشناس رسمی دادگستری به سوالات شما عزیزان پیرامون نحوه تنظیم صلح نامه سهم الارث پاسخ دهند.

نمونه قرارداد صلح عمری

 

 

سوالات متداول

1- صلح نامه سهم الارث چیست؟

صلح نامه سهم الارث سندی است که به موجب آن یکی از وراث سهم شرعی و قانونی خود از ارثی که به او رسیده را به یکی دیگر از وراث یا شخص ثالثی منتقل می نماید یا می بخشد که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

2- اعتبار صلح نامه سهم الارث چگونه است؟

اعتبار صلح نامه سهم الارث بسته به اینکه به صورت سند عادی یا رسمی تنظیم شده باشد اعتبار سند عادی یا رسمی می باشد که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

3- نحوه نوشتن نمونه صلح نامه سهم الارث چگونه است؟

نحوه نوشتن نمونه صلح نامه سهم الارث با درج اطلاعات هویتی مصالح و متصالح و مورد صلح می باشد که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره نحوه تنظیم صلح نامه سهم الارث

برای مشاوره نحوه تنظیم صلح نامه سهم الارث

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، کسی است که بر مبنای قانون کانون کارشناسان دادگستری، دارای وظایف کارشناسان رسمی است و در صورت ارجاع امر به او، باید به طور رسمی، درباره یک موضوع، اعلام نظر کند و می تواند در مواردی که قاضی یا متقاضی برای تصمیم نهایی نیاز به اظهار نظر تخصصی دارد و پرونده را به آن ها ارجاع می دهد با مطالعه کامل پرونده ابراز نظر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *